Quận ủy - HĐND - UBND Quận Ba Đình
       Thứ 2 , 21/4/2014
Trang chủ Góp ý Hỏi - Đáp Sơ đồ Website
GIỚI THIỆU CHUNG 
Giới Thiệu Quận
Quận Ủy
Hội Đồng Nhân Dân
Ủy Ban Nhân Dân
Di tích-Danh thắng
TIN TỨC - SỰ KIỆN 
Chính trị - Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Quản lý Đô thị
Thông tin KT-ĐTXD-GPMB
Thông báo
HÀNH CHÍNH CÔNG 
Tin về CCHC
TIN TỪ CÁC ĐƠN VỊ 
MTTQ và Các đoàn thể
Khối Các Phòng, Ban, Ngành
Khối phường
Khối Giáo dục
ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC              
TRUYỀN NHẬN VĂN BẢN              
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH              

Lượt truy cập
5,828,878

68 người  
 
Danh sách Ban Chấp Hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXIV (Nhiệm kỳ 2010-2015)

1. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận.

2. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận.

3. Đồng chí Cao Thị Ngọc Lan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy.

4. Đồng chí Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Quận ủy.

5. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó chủ tịch HĐND Quận.

6. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

8. Đồng chí Nguyễn Quang Trung - UVTV, Phó Chủ tịch UBND quận.

9. Đồng chí Nguyễn Phú Quốc - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy.

10. Đồng chí Nguyễn Công Thành - UVTV, Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy.

11. Đồng chí Nguyễn Xuân Đình - UVTV, Trưởng Công an Quận.

12. Đồng chí Nguyễn Hữu Lanh- UVTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận.

13. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận.

14. Đồng chí Nguyễn Thế Công - Phó chủ tịch UBND Quận.

15. Đồng chí Đinh Xuân Hải - Phó chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

16. Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ Quận.

17. Đồng chí Nguyễn Quế Anh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy.

18. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng - Chủ tịch Hội LHPN Quận.

29. Đồng chí Trần Đức Dũng - Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận.

20. Đồng chí Bùi Thị Hoa - Trưởng phòng LĐ TB&XH Quận.

21. Đồng chí Đỗ Gia Khương - Trưởng phòng Tư pháp Quận.

22. Đồng chí Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng phòng GD&ĐT Quận

23. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Trung tâm văn hóa Quận.

24. Đồng chí Phạm Thị Thạch Bích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cống Vị.

25. Đồng chí Nguyễn Kim Bình - Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ.

26. Đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc.

27. Đồng chí Tạ Thành Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Mã.

28. Đồng chí Lê Ngọc Đệ - Phó trưởng ban tổ chức.

29. Đồng chí Hồ Thị Mộng Điệp - Chủ tịch UB MTTQ Quận.

30. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hạnh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phúc Xá.

31. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Lan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Công.

32. Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà.

33. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng Kinh tế Quận.

34. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Liễu Giai.

35. Đồng chí Hoàng Ngọc Sáu - Trưởng phòng Nội vụ Quận.

36. Đồng chí Hoàng Đức Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch.

37. Đồng chí Trần Huy Chính - Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận.

38. Đồng chí Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn.

Báo cáo: Kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/BC-HĐND

               Ba Đình, ngày 23 tháng 12 năm 2012

 

BÁO CÁO

Kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016

 


Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND, quy chế hoạt động của HĐND quận Ba Đình khoá XVIII, ngày 18 - 19/12/2013 HĐND quận đã họp kỳ họp thứ 8 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2013; quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quận Ba đình năm 2014; thông qua dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2014; xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, tờ trình chương trình giám sát của HĐND quận năm 2014; nghe Uỷ ban MTTQ quận thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền, các cơ quan tư pháp báo cáo về công tác kiểm sát, xét xử năm 2013.

   Tại kỳ họp, HĐND quận đã xem xét báo cáo công tác điều hành chỉ đạo của UBND quận trong năm 2013; thực hiện quyền giám sát tại kỳ họp thông qua hoạt động chất vấn UBND quận với hai chuyên đề: về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ ngân sách quận 3 năm 2013-2015 và các dự án trọng điểm trên địa bàn quận; về công tác phối hợp trong quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn quận.

   Kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 8 HĐND quận:

   1. HĐND quận xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, An ninh quốc phòng, ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2013; quyết nghị các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014; dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2014.

   a. Đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013, HĐND quận thống nhất nhận định:

 Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quận Ba Đình tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các nguồn vốn đầu tư được sử dụng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và nâng cao chất lượng đời sống dân sinh. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành trong các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quản lý đô thị được thực hiện khoa học, quyết liệt, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực, kỷ cương hành chính được nâng cao. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri được quan tâm thực hiện, góp phần hạn chế các vụ việc bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế, một số chỉ tiêu Thành phố, HĐND quận giao chưa hoàn thành như: Thu ngân sách một số sắc thuế đạt thấp (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, lệ phí trước bạ ôtô, xe máy...); chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 61/CP, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

   Trên cơ sở đánh giá kết quả, phân tích những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, HĐND quận đã thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, thống nhất quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 với những mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp quan trọng, trong đó, HĐND quận nhấn mạnh một số giải pháp:

   - Triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố về các giải pháp nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành Thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của của địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014 đặc biệt là thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và chống thất thu ngân sách.

   - Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, trọng tâm là công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, vai trò giám sát của HĐND quận và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Mỗi cán bộ, công chức cần phát huy trách nhiệm, năng lực sở trường trong thực thi nhiệm vụ. Các phòng, ban, ngành, phường căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch được giao và tình hình thực tiễn của đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thiết thực. 

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của quận; giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, thực hiện tốt việc điều hành dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2014, nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tăng cường phối hợp quản lý thu, chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm trong chi thường xuyên.

- Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước. HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tăng cường giám sát theo chương trình, kế hoạch. Giám sát, đôn đốc việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và những nội dung bức xúc mà nhân dân quan tâm.

   - Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014.

   b. Về báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2013 và dự toán thu chi ngân sách quận năm 2014:

 HĐND quận đã thảo luận, phân tích và đánh giá: công tác quản lý và điều hành thu, chi ngân sách quận năm 2013 được thực hiện theo đúng quy định. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các giải pháp ổn định nền kinh tế, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hụt thu 1.081 tỷ đồng, ảnh hưởng nhiều đến cân đối ngân sách, tuy nhiên, quận đã điều hành chi đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đã bám sát định hướng và chế độ định mức qui định, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng đã có những chuyển biến rõ nét.

   HĐND nhất trí với nguyên tắc xây dựng dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và giao UBND quận tổ chức điều hành dự toán đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2014.

   2. Hội đồng nhân dân xem xét báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, phương hướng nhiệm vụ và tờ trình chương trình giám sát của HĐND quận năm 2014.

   3. HĐND quận xem xét, thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn hai chuyên đề: chuyên đề về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ ngân sách quận 3 năm 2013-2015, xác định các công trình trọng điểm năm 2014 và chuyên đề công tác phối hợp quản lý y tế, dược ngoài công lập.

a. Về báo cáo tình hình thực hiện và phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước quận Ba Đình 3 năm 2013- 2015, xác định các công trình trọng điểm năm 2014:

HĐND quận đã thảo luận, phân tích, đánh giá: về cơ bản công tác đầu tư xây dựng năm 2013 đã bám sát theo kế hoạch 3 năm 2013- 2015. Công tác đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, trường học, nhà văn hóa khu dân cư, trạm y tế phường hoàn thành đáp ứng kiến nghị của cử tri, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện kế hoạch năm 2013 theo kế hoạch 3 năm 2013- 2015 vẫn còn những hạn chế như: công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, các dự án quy hoạch còn chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ; công tác quyết toán dự án hoàn thành còn chậm. Việc thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học đã được tập trung thực hiện nhưng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu. Đối với kế hoạch đầu tư năm 2014 và năm 2015, HĐND quận cơ bản đồng tình và yêu cầu UBND quận cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

 - Rà soát, đánh giá lại chính xác nguồn vốn, khả năng bố trí vốn, nhất là nguồn vốn hỗ trợ từ Thành phố để sắp xếp danh mục đầu tư đảm bảo tính khả thi.

-Tập trung rà duyệt các danh mục dự án, điều chỉnh thứ tự ưu tiên, tổ chức điều hành kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

- Quyết liệt hơn trong việc thực hiện các chương trình trọng điểm, trong quá trình điều hành cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, phường để đảm bảo chất lượng đầu tư hiệu quả.

- Tăng cường khả năng huy động vốn xã hội hóa trong nhân dân.

   b. Về báo cáo công tác phối hợp trong quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn quận năm 2013. HĐND quận cơ bản đồng tình và đề nghị UBND quận cần làm tốt một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, công dân trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hành nghề y, dược.

   - Quan tâm, tạo điều kiện để đảm bảo các cơ sở hành nghề y, dược hoạt động kinh doanh đúng quy định của pháp luật, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận.

   - Rà soát tổng thể các cơ sở hành nghề y, dược, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật, tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực HĐND quận.

   4. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận khoá XVIII.

   - Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2014.

   - Nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2014.

   - Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND quận năm 2014

   Tại kỳ họp, đồng chí Phó bí thư quận uỷ - Chủ tịch UBND quận đã phát biểu tiếp thu ý kiến của Đại biểu HĐND, đồng thời nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

   HĐND quận giao Thường trực HĐND, UBND khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND quận đã ban hành, tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết đến các ban, ngành, đoàn thể, phường và toàn thể nhân dân trong quận. Đề nghị các Ban, Tổ đại biểu, các Đại biểu HĐND quận phát huy vai trò trách nhiệm của mình, tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND quận; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 .

 

Nơi nhận:

- TT. HĐND Thành phố;

- TT. Quận uỷ;

(để b/c)

- UBND, MTTQ quận;

- Các ban HĐND;

- Các đại biểu HĐND;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ

14 phường;

- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Trung Dũng

 

  

 

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

QUẬN BA ĐÌNH

 ----------


Số: 22 /2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

                                        

  Ba Đình, ngày   19  tháng 12  năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

---------------------------- 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH  KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 18/12 đến ngày 19/12/2013)

 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 3/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 7499/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2014;

Xét các báo cáo của UBND quận, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân quận; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND quận, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các vị đại biểu HĐND quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của quận Ba Đình như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu duy trì mức tăng trưởng về kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt các khâu đột phá: cải cách hành chính, công tác cán bộ, công tác đầu tư xây dựng và năm trật tự - văn minh đô thị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hoá, giáo dục – đào tạo, y tế. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri đúng quy định pháp luật. Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2014.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 2.404 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách quận: 492,938 tỷ đồng.

- Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước: 0,04‰.

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước: 0,04 %.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 0,1%

- Số hộ thoát nghèo trong năm: 115 hộ.

- Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 03 trường.

- Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": 85,2%.

- Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hoá": 75,3 %.

- Số giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cấp cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở: 700

- Tổng biên chế hành chính và sự nghiệp quận (không bao gồm biên chế các phường): 2.882 (theo Quyết định số 7499/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố).

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo: 90 %.

- Tỷ lệ học sinh Tiểu học và THCS học đúng độ tuổi: 100%

- Tỷ lệ học sinh Tiểu học được học 2 buổi/ngày: 100%.

- Tỷ lệ học sinh Trung học cơ sở học 2 buổi/ngày: 35% .

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

- Tỷ lệ xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở: 99,5%.

- Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành phổ cập giáo dục bậc THPT: 98%

- Số học viên được đào tạo nghề: 1.650 học viên.

- Tỷ lệ đơn vị văn hoá: 80 %.

- Tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên: 44,5 %.

- Tỷ lệ gia đình thể thao: 33,5 %.

- Cai nghiện bắt buộc: 50 người.

- Số lao động được giới thiệu việc làm mới: 5.600 người.

- Tỷ lệ công trình xây dựng có phép: 100%.

- Chỉ tiêu tuyển quân: 100%.

- Tỷ lệ khám phá thường án đạt trên 75%.

- Tỷ lệ khám phá trọng án đạt trên 92%

3. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu

3.1. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội:

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và chống thất thu ngân sách phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, quan tâm các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.

3.2. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường:

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, khắc phục việc bố trí vốn phân tán, dàn trải. Tập trung nguồn vốn cho các dự án, công trình cấp thiết về hạ tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ đời sống dân sinh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố và Quận, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cụm Trường Liễu Giai, Nhà văn hóa quận. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.  

Thực hiện năm “Trật tự và văn minh đô thị - 2014” triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

3.3. Phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế:

Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề được xã hội quan tâm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhà nước.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện Đề án đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Thực hiện rà soát cơ sở vật chất, quan tâm đầu tư xây dựng phù hợp Quy hoạch mạng lưới trường học được Thành phố phê duyệt.

Tăng cường quản lý nhà nước về y tế, thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý hành nghề y dược ngoài công lập; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng các chương trình chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

3.4. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo và Đại đoàn kết dân tộc.

Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, quan tâm chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác tuyển quân.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện trong công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão.

3.5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước.

Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, phường, đơn vị sự nghiệp, trường học đảm bảo đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, kỷ luật và pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Thực hiện tốt việc sắp xếp, sát nhập các tổ dân phố trên địa bàn quận theo quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND Thành phố.

3.6. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải quyết kiến nghị của cử tri, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, nhất là trong lĩnh vực thu – chi ngân sách, quản lý đất đai, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng. Đảm bảo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng đời sống dân sinh trên địa bàn, không để phát sinh thành các vụ việc bức xúc trong nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Giao UBND quận tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Đại biểu HĐND quận và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

HĐND quận kêu gọi các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội quận Ba Đình nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh - tế xã hội năm 2014.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND Thành phố;

- UBND Thành phố;         

- Các ban của HĐND Thành phố;      

- TT Quận uỷ;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ quận;

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận;

- Các vị đại biểu HĐND quận;

- TT HĐND, UBND, UB MTTQ các phường;

- Lưu: VT, CV.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

   Hoàng Trọng Quyết

 

Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

QUẬN BA ĐÌNH

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Số: 23 /2013/NQ-HĐND

 Ba Đình, ngày 19 tháng 12 năm 2013

  

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2014

----------------------


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHOÁ XVIII KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12 năm 2013)

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 7499/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2014;

Xét Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 11/12/2013 của UBND quận về tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2013; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2014;

Xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận,

 

QUYẾT NGHỊ:

   Điều 1. Thông qua dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2014. Số liệu cụ thể như sau:

1.Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

2.404.000 triệu đồng

Trong đó:

 

- Thu thuế công thương nghiệp, ngoài quốc doanh:

1.795.000 triệu đồng

+ Thuế môn bài:

17.900 triệu đồng

+ Thuế giá trị gia tăng:

751.700 triệu đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.000.000 triệu đồng

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt:

1.600 triệu đồng

+ Thuế tài nguyên:

60 triệu đồng

+ Thu khác ngoài quốc doanh:

23.740 triệu đồng

- Thuế môi trường:

950 triệu đồng

- Thu lệ phí trước bạ:

180.000 triệu đồng

+ Lệ phí trước bạ nhà đất:

9.700 triệu đồng

+ Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy:

170.300 triệu đồng

- Thu phí, lệ phí:

10.000 triệu đồng

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

15.000 triệu đồng

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước:

115.000 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân:

200.050 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất:

84.000 triệu đồng

- Thu khác ngân sách:

4.000 triệu đồng


2. Dự toán chi ngân sách quận

a.Tổng chi trong cân đối ngân sách theo điều tiết được hưởng (đảm bảo lương đến 730.000đ). Trong đó:

492.938 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB:

98.700 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

349.699 triệu đồng

 - Chi tạo nguồn CCTL (50% tăng thu DT để CCTL)

35.534 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:

9.005 triệu đồng

b. Tổng chi ngân sách đảm bảo lương đến 1.150.000đ. Trong đó:

553.391 triệu đồng

- Chi đầu tư XDCB:

98.700 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

445.686 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:

9.005 triệu đồng

Điều 2. Một số giải pháp điều hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2014, gồm:

1. Tập trung đôn đốc thu NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách. Cụ thể:

- Rà soát, nắm chắc nguồn thu ngân sách trên địa bàn, khai thác triệt để các nguồn thu từ phí, lệ phí và thu từ đất.

- Chỉ đạo quyết liệt trong quản lý thu, chống thất thu, đồng thời có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các mặt hàng, lĩnh vực có khả năng gian lận trốn thuế, phòng chống gian lận thương mại, gian lận về giá.

- Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các phường trong công tác quản lý việc thu thuế từ các hộ kinh doanh ngoài giờ, đặc biệt là các hộ kinh doanh ăn uống, nhà nghỉ, nhà hàng, dịch vụ vui chơi, giải trí nhằm khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

 - Thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy trình quản lý thuế, theo dõi, thu kịp thời các khoản thuế khi đến hạn; tập trung quyết liệt đôn đốc thu nợ đọng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường. Rà soát, xác định doanh thu, mức thuế phù hợp với quy mô kinh doanh; tích cực đôn đốc thu nộp không để phát sinh nợ thuế và tránh tình trạng bỏ sót hộ mới kinh doanh; tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ kinh doanh tự nộp thuế vào Ngân hàng.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn tự giác thực hiện tốt các luật thuế và giám sát thực hiện thu Ngân sách Nhà nước.

2. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả dự toán chi ngân sách. Cụ thể:

- Tập trung tổ chức điều hành dự toán ngân sách ngay từ đầu năm, bám sát tồn quỹ ngân sách của đơn vị, xây dựng kế hoạch chi để đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ.

- Quản lý chi ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả, thực hiện chi ngân sách theo đúng dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp và phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, chi đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định.

- Điều hành linh hoạt kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh quyết toán các dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2013 trở về trước. Tập trung giải ngân vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo đến hết năm 2014 giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán, tạm ứng các khoản chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước, hạn chế tối đa việc rút dự toán ngân sách bằng tiền mặt.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu được để lại của các đơn vị theo đúng các quy định của Trung ương và Thành phố.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, môi trường nhằm huy động các nguồn lực kết hợp với nguồn lực nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, gắn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thu, chi ngân sách. Nghiêm túc thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách, các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước.

5. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong các lĩnh vực với mục tiêu giảm thiểu các thủ tục gây phiền hà, giảm thiểu chi phí cho nhân dân nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, các hoạt động kinh tế trên địa bàn quận. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước, bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực và nhiệm vụ. Thực hiện chính sách luân chuyển cán bộ ở một số bộ phận để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy.

Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày ký.

Giao UBND quận tổ chức giao kế hoạch chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận năm 2014 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trong năm khi có thay đổi về nguồn thu, UBND quận xây dựng phương án sử dụng các nguồn tăng thu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cho phù hợp và trình HĐND quận.

 Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết.

 

Nghị quyết này đã được HĐND quận Khoá XVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

           

Nơi nhận:

- TT. HĐND Thành phố;

- UBND Thành phố;

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;

- TT. Quận uỷ - HĐND quận;

- UBND - UB MTTQ quận;

- Các Ban của HĐND quận;

- Các đại biểu HĐND quận;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Lưu.

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 Hoàng Trọng Quyết

 

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Số: 24 /2013/NQ-HĐND

Ba Đình, ngày 19 tháng 12 năm 2013

  

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2014

----------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH KHOÁ XVIII KỲ HỌP THỨ 8

(Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 12 năm 2013)

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 73 /TTr-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thường trực HĐND về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2014.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND quận,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận Ba Đình năm 2014 với những nội dung sau:

            1. Hội đồng nhân dân giám sát tại các kỳ họp

      1.1 Xem xét báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2014 của quận; báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Quận.

      1.2 Chất vấn Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân và các cơ quan liên quan về hoạt động quản lý, tham mưu, chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

      2. Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề

      2.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND Quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách năm 2014.

      2.2 Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

      2.3 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2013 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền giai đoạn 2013-2016.

      2.4 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phân cấp theo Quyết định 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế- xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

      2.5 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND trong lĩnh vực đảm bảo chính sách hậu phương quân đội, công tác 197

      2.6 Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư từ ngân sách 3 năm 2012- 2015.

            Điều 2. Giao Thường trực HĐND quận có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, điều hòa phối hợp các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND quận tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả các hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND quận năm 2014.

            Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khóa XVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND Thành phố;

- UBND Thành phố;

- Thường trực Quận uỷ;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ quận;

- Các Ban HĐND quận;

- Các đại biểu HĐND quận;

- Các phòng, ban, ngành thuộc quận;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Trọng Quyết

 

 

 

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 QUẬN BA ĐÌNH

 

Số    16   /2013/NQ - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Ba Đình, ngày 08  tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

----------------------------------

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Ngày 08/10/2013

--------------------

 

 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND quận Ba Đình, tại Tờ trình số  52/TTr-UBND ngày 08/10/2013 về việc bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.  Xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016;

Ông Nguyễn Quang Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

 

Điều 2. Giao Thường trực HĐND và UBND quận hoàn thành các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII thông qua tại kỳ họp thứ bảy.

 

 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND TP;

- TT Quận uỷ;

    ( để báo cáo);

- UBND, MTTQ quận;

- Ban Tổ chức Quận uỷ, Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 Hoàng Trọng Quyết

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 QUẬN BA ĐÌNH

 

Số    18 /2013/NQ - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Ba Đình, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân
quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

----------------------------------------

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Ngày 08/10/2013

---------------------

 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của UBND quận Ba Đình, tại tờ trình số 54/TTr-UBND ngày        08/10/2013 về việc kiện toàn chức danh uỷ viên UBND quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Uỷ viên UBND quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.  Xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND quận Ba Đình, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với các ông;

1.      Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Thanh tra quận.

2.      Ông Bùi Thanh Bình, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận.

3.      Ông Đỗ Hồng Thái, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND và UBND quận hoàn thành các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII thông qua tại kỳ họp  thứ bảy.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND TP;

- TT Quận uỷ;

    (để báo cáo);

- UBND, MTTQ quận;

- Ban Tổ chức Quận uỷ, Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 Hoàng Trọng Quyết

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 QUẬN BA ĐÌNH

 

Số  15/2013/NQ - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Ba Đình, ngày 08 tháng  10  năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội 
Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

--------------------------------------

 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Ngày 08/10/2013

---------------------

 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét tờ trình số   58  /TTr-HĐND ngày  07  /10/2013 của Chủ tịch HĐND quận về việc kiện toàn Ban Kinh tế- Xã hội, HĐND quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2011-2016

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điêu 1.  Xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế – Xã hội, Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với:

 

Bà Nguyễn Mai Phương, Ủy viên thường trực HĐND quận.

 

Điều 2. Giao thường trực HĐND quận hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII, thông qua tại kỳ họp thứ bảy.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND TP;

- TT Quận uỷ;

    ( để báo cáo);

- UBND, MTTQ quận;

- Ban tổ chức Quận uỷ, Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 Hoàng Trọng Quyết

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế – Xã hội Hội động nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 QUẬN BA ĐÌNH

 

Số  14/2013/NQ - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Ba Đình, ngày 08 tháng  10  năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế – Xã hội
Hội động nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

-------------------------------------- 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Ngày 08/10/2013

------------------

  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét tờ trình số   58 /TTr-HĐND ngày 07 /10/2013 của Chủ tịch HĐND quận về việc kiện toàn Ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điêu 1.  Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân quận Ba Đình, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 cụ thể như sau:

1.    Bà Nguyễn Mai Phương, Ủy viên thường trực HĐND quận.

2.         Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Công

Điều 2. Giao thường trực HĐND quận hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII, thông qua tại kỳ họp thứ bảy.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND TP;

- TT Quận uỷ;

    ( để báo cáo);

- UBND, MTTQ quận;

- Ban tổ chức Quận uỷ, Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 Hoàng Trọng Quyết

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 QUẬN BA ĐÌNH

 

Số  13/2013/NQ - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Ba Đình, ngày  08  tháng  10  năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng ban
Kinh tế – Xã  hội HĐND quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

------------------------------------------- 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Ngày 08/10/2013

---------------------

  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét tờ trình số   57   /TTr-HĐND ngày  07  /10/2013 của Chủ tịch HĐND quận về việc miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016;

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng Kinh tế – Xã hội HĐND quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.  Xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng Kinh tế - Xã hội HĐND quận Ba Đình, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với:

Ông Nguyễn Quang Trung, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND quận hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII, thông qua tại kỳ họp thứ bảy.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND TP;

- TT Quận uỷ;

    ( để báo cáo);

- UBND, MTTQ quận;

- Ban Tổ chức Quận uỷ, Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.

 CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 Hoàng Trọng Quyết

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 QUẬN BA ĐÌNH

 

Số   17 /2013/NQ - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Ba Đình, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân
quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

------------------------------------ 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Ngày 08/10/2013

----------------------

  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của UBND quận Ba Đình, tại tờ trình số 54/TTr-UBND ngày        08/10/2013 về việc kiện toàn chức danh uỷ viên UBND quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND quận Ba Đình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.  Xác nhận kết quả miễn  nhiệm chức danh Uỷ viên UBND quận Ba Đình, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với các ông;

1.      Ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Chánh Thanh tra quận.

2.      Ông Nguyễn Xuân Trọng, Quận ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận.

3.      Ông Nguyễn Hữu Lanh, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND và UBND quận hoàn thành các thủ tục theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII thông qua tại kỳ họp  thứ bảy.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND TP;

- TT Quận uỷ;

    (để báo cáo);

- UBND, MTTQ quận;

- Ban Tổ chức Quận uỷ, Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 Hoàng Trọng Quyết

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND quận khóa XVIII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

QUẬN BA ĐÌNH

 

Số  12/2013/NQ - HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ba Đình, ngày  08  tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ
đại biểu HĐND quận khóa XVIII,
Nhiệm kỳ 2011 - 2016

------------------------


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Ngày 08/10/2013

-------------------

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Xét đơn đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Ba Đình, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 của ông Vương Đức Tuệ, nguyên Giám đốc công ty điện lực Ba Đình;

Căn cứ kết quả biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.  Xác nhận kết quả biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với:

              Ông Vương Đức Tuệ, Nguyên Giám đốc Công ty điện lực Ba Đình.

Điều 2.  Giao thường trực HĐND quận hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

   Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII, thông qua tại kỳ họp thứ bảy.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND TP;

- TT Quận uỷ;

    (để báo cáo);

- UBND, MTTQ quận;

- Ban Tổ chức Quận uỷ, Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Trọng Quyết

 


Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp giai đoạn 2013 - 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

QUẬN BA ĐÌNH

 


Số:     06  /2013/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

Ba Đình, ngày 19 tháng 6 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp giai đoạn 2013 - 2016

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

KHOÁ XVIII - KÌ HỌP THỨ 6

(Ngày 18 – 19 tháng 6 năm 2013)

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Xét tờ trình số 34/TTr – UBND ngày 14/6/2013 của UBND quận, sau khi xem xét báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND quận và các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND quận,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 14/6/2013; Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 của UBND quận.

           Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2016 Hội đồng nhân dân quận đề ra mục tiêu với một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1.  Mục tiêu:

1.1.     Làm chuyển biến rõ nét về công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận với các tiêu chí cụ thể sau:

-       Niêm yết, công khai 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp Quận và Phường.

-       Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 100% đạt chuẩn, được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

-        Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ứng dụng công nghệ thông tin đối với 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

-       Phấn đấu 100% bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các phường đạt chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định.

1.2.     Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính phục vụ tổ chức và công dân tốt nhất. Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính hướng đến xây dựng chính quyền điện tử theo lộ trình của Thành phố.

2.  Nhiệm vụ, giải pháp

2.1.      Thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị để đáp ứng nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính của các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính.

2.2.      Thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với tổ chức và công dân khi thực hiện thủ tục hành chính; thực hiện thống nhất, đồng bộ bộ danh mục thủ tục hành chính, quy trình giải quyết hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết, thời gian hoàn thành hết năm 2013.

2.3.      Hoàn thành áp dụng thống nhất hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Quận ủy – HĐND – UBND quận; Các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cấp độ 2, một số lĩnh vực nâng lên cấp độ 3 và các phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong năm 2013.

2.4.      Đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc quận.

Điều 2. Giao UBND quận bám sát chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Quận ủy Ba Đình xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND quận về công tác cải cách hành chính. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp cuối năm của HĐND quận.

Điều 3.  Giao thường trực HĐND quận, các Ban, các Tổ Đại biểu của HĐND quận giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình, khoá XVIII, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND Thành phố;          

- Thường trực Quận uỷ;                                    

- UBND, Ủy ban MTTQ quận;

- Các đại biểu HĐND quận;

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận;

- TT HĐND, UBND, UB MTTQ các phường;

- Lưu: VT, CV.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

   Hoàng Trọng Quyết

Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016

Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016

Ông: Hoàng Trọng Quyết- Chủ tịch - ĐT 3.7625098

Ông: Nguyễn Trung Dũng- Phó chủ tịch - ĐT 3.7625073

Bà: Nguyễn Mai Phương- Uỷ viên Thường trực-ĐT 3.7625113

BAN PHÁP CHẾ

1- Ông: Nguyễn Kim Sơn- Trưỏng ban.

2- Bà: Phạm Thị Thạch Bích- Phó ban.

3- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng- uỷ viên.

4- Ông Phạm Quang Tuấn- uỷ viên.

5- Bà Đỗ Thị Duy Nhiên- uỷ viên.

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1- Bà: Nguyễn Mai Phương - Trưởng ban.

2- Ông: Ngô Văn Minh- Phó ban.

3- Ông: Nguyễn Phú Quốc- Phó ban.

4- Ông: Lê Ngọc Đệ- uỷ viên.

5- Bà: Bùi Thị Hoa- uỷ viên.

6- Ông: Nguyễn Đắc Hùng- uỷ viên.

7- Ông: Tống Học Nghĩa- uỷ viên.

DANH SÁCH CÁC TỔ ĐẠI BIỂU

ỨNG CỬ TẠI

HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

TỔ TRƯỞNG TỔ ĐBHĐ

Điện Biên

1- Bà Đỗ Thị Duy Nhiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên.

2- Ông Nguyễn Phú Quốc, Trưởng Ban dân vận quận uỷ.

Bà Đỗ Thị Duy Nhiên

Quán Thánh

1- Ông: Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận.

2- Bà: Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch UBND phường Quán Thánh.

Bà Phạm Thị Diễm

Trúc Bạch-

Nguyễn Trung Trực

1- Ông Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Công an quận.

2- Bà Hồ Thị Mộng Điệp, Chủ tịch UBMTTQ quận.

3- Ông Hoàng Đức Thăng, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch.

Ông Hoàng Đức Thăng

Phúc xá

1- Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận.

2- Ông Trương Tiến Hưng, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình

3- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng uỷ phường Phúc Xá.

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

Ngọc Hà

1- Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó chủ tịch HĐND quận.

2- Ông Nguyễn Đình Hoàng Linh, Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà

3- Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hoá quận

Ông Nguyễn Đình Hoàng Linh

Đội Cấn

1- Ông Tống Học Nghĩa, Chánh Văn phòng Quận ủy.

2- Bà Hoàng Thị Lan Hương, Hiệu trưởng trường Việt Nam- Cu Ba.

3- Bà Phạm Thị Ngọc Trinh, Trụ trì chùa Kim Sơn

Ông Tống Học Nghĩa

Kim Mã

1- Ông Hoàng Trọng Quyết, Bí thư Quận uỷ

2- Ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch HĐND phường Kim Mã.

2- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường đô thị số 1.

Ông Ngô Minh Tuấn

Thành Công

1- Ông Nguyễn Phong Cầm, Phó chủ tịch UBND quận

2- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phường Thành Công.

3- Ông Phạm Hữu Tiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ba Đình.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan

Giảng Võ

1- Bà Nguyễn Mai Phương, Uỷ viên Thường trực HĐND quận

2- Ông Nguyễn Xuân Trọng, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận.

3- Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận.

Ông Nguyễn Xuân Trọng

Ngọc Khánh

1- Ông Lê Ngọc Đệ, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận uỷ.

2- Bà Nguyễn Quế Anh, Phó Ban Tuyên giáo Quận uỷ.

Ông Lê Ngọc Đệ

CốngVị

1- Bà Phạm Thị Thạch Bích, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phường Cống Vị.

2- Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận.

3- Ông Trần Thọ Hiển, Giám đốc Cty Cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội

Bà Phạm Thị Thạch Bích

Vĩnh Phúc

1- Ông Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Ban tổ chức quận uỷ.

2-Bà Bùi Thị Hoa, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội quận.

3- Ông Nguyễn Vĩnh An, Chủ tịch Hội CCB quận.

Ông Nguyễn Kim Sơn

Liễu Giai

1- Ông Đàm Đình Dũng, Bí thư Đảng uỷ- Chủ tịch HĐND phường Liễu Giai

2- Ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo quận

3- Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ quận

Ông Đàm Đình Dũng


Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

QUẬN BA ĐÌNH

Số 07/2013/NQ - HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Đình, ngày 19 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh
do HĐND quận khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2011 – 2016 bầu

                                                   

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ SÁU

(Từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6 năm 2013)

                                                    

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND được ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Nghị quyết 35/2012/NQ-QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Quốc Hội và Nghị quyết số 561/2013/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Sau khi nghiên cứu các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của 12 chức danh ông (bà) được lấy phiếu tín nhiệm;

Căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu lấy tín nhiệm các chức danh do HĐND quận bầu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND quận bầu,
như sau:

1. Đối với ông Hoàng Trọng Quyết, Chủ tịch HĐND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 35 phiếu, đạt tỷ lệ 89,7%.

Phiếu tín nhiệm có 04 phiếu, đạt tỷ lệ 10,3%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

2. Đối với ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 33 phiếu, đạt tỷ lệ 84,6%.

Phiếu tín nhiệm có 06 phiếu, đạt tỷ lệ 15,4%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

3. Đối với bà Nguyễn Mai Phương, Uỷ viên thường trực HĐND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 28 phiếu, đạt tỷ lệ 71,8%.

Phiếu tín nhiệm có 11 phiếu, đạt tỷ lệ 28,2%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

4. Đối với ông Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Ban pháp chế

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 29 phiếu, đạt tỷ lệ 74,36%.

Phiếu tín nhiệm có 10 phiếu, đạt tỷ lệ 25,64%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

5. Đối với ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban kinh tế – xã hội

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 25 phiếu, đạt tỷ lệ 64,1%.

Phiếu tín nhiệm có 12 phiếu, đạt tỷ lệ 30,8%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 02 phiếu, đạt tỷ lệ 5,1%.

6. Đối với ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 32 phiếu, đạt tỷ lệ 82%.

Phiếu tín nhiệm có 07 phiếu, đạt tỷ lệ 18%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

7. Đối với ông: Nguyễn Phong Cầm, Phó Chủ tịch UBND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 35 phiếu, đạt tỷ lệ 89,7%.

Phiếu tín nhiệm có 03 phiếu, đạt tỷ lệ 7,7%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 01 phiếu, đạt tỷ lệ 2,6%.

8. Đối với ông: Nguyễn Thế Công, Phó Chủ tịch UBND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 22 phiếu, đạt tỷ lệ 56,4%.

Phiếu tín nhiệm có 13 phiếu, đạt tỷ lệ 33,3%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 04 phiếu, đạt tỷ lệ 10,3%.

9. Đối với ông: Nguyễn Xuân Đình, Uỷ viên UBND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 33 phiếu, đạt tỷ lệ 84,6%.

Phiếu tín nhiệm có 06 phiếu, đạt tỷ lệ 15,4%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

10. Đối với ông: Nguyễn Hữu Lanh, Uỷ viên UBND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 22 phiếu, đạt tỷ lệ 56,4%.

Phiếu tín nhiệm có 14 phiếu, đạt tỷ lệ 35,9%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 03 phiếu, đạt tỷ lệ 7,7%.

11. Đối với ông: Trần Đức Dũng, Uỷ viên UBND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 16 phiếu, đạt tỷ lệ 41%.

Phiếu tín nhiệm có 19 phiếu, đạt tỷ lệ 48,7%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 04 phiếu, đạt tỷ lệ 10,3%.

12. Đối với ông: Nguyễn Xuân Trọng, Uỷ viên UBND quận

- Kết quả số phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

Phiếu tín nhiệm cao có 21 phiếu, đạt tỷ lệ 53,85%.

Phiếu tín nhiệm có 16 phiếu, đạt tỷ lệ 41,02%.

Phiếu tín nhiệm thấp có 02 phiếu, đạt tỷ lệ 5,13%.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ba Đình khoá XVIII thông qua tại kỳ họp thứ sáu.

Nơi nhận:

- TT HĐND, TT UBND TP;

- TT Quận uỷ;

- Ban Tổ chức Thành ủy;

- Sở Nội vụ;

- UBND, MTTQ quận;

- Các Đại biểu HĐND quận;

- Ban tổ chức Quận uỷ, Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Hoàng Trọng Quyết


Uỷ ban nhân dân

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN UBND QUẬN BA ĐÌNH

1. Đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625205

2. Đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625076

3. Đồng chí Nguyễn Thế Công - Phó Chủ tịch UBND - ĐT: 3.2321021

4. Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND - ĐT: 3.7625068

5. Đồng chí Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng HĐND-UBND - ĐT: 3.7625072

6. Đồng chí Trần Đức Dũng - Trưởng phòng Quản lý Đô thị - ĐT 0913.210906

7. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Chánh Thanh tra quận - ĐT: 3.7625078

8. Đồng chí Đỗ Hồng Thái - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận - ĐT: 3.7163027

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Đình - Trưởng Công an quận - ĐT: 3.8452360

- Phòng Thường trực UBND quận: 3.7625147

- Phòng Văn thư UBND quận : 3.7625079

- Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: 3.7625116

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận

Phòng, ban

Điện thoại

1. Văn phòng HĐND-UBND Quận

3.7625147; 3.7625079

2. Phòng Lao động TB &XH

3.7625137

3. Phòng Văn hoá và Thông tin

3.7625069

4. Phòng Y tế

3.7346523

5. Phòng Giáo dục-Đào tạo

3.7164892; 3.7164304

6. Phòng Kinh tế

3.7625075; 3.7625067

7. Phòng Tài chính-Kế hoạch

3.7625205; 3.7625203

8. Phòng Quản lý Đô thị

3.7627344; 3.7625066

9. Phòng Tài nguyên Môi trường

3.7623226

10. Ban Quản lý dự án

3.7164665; 3.7164781; 3.7164752

11. Thanh tra Xây dựng

3.7334357; 3.7341699

12. Phòng Thống kê

3.7626059

13. Phòng Nội vụ

3.7625071; 3.7625728

14. Thanh tra Nhà nước

3.7625078; 3.7625115

15. Ban Quản lý Chợ Long Biên

3.8258708; 3.8261133

16. Ban Quản lý Chợ số 2

3.8354454; 3.5141751

17. Ban Quản lý Chợ số 3

3.8234917

18. Trường thể thao thiếu niên 10-10

3.8464667

19. Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng quận

3.2321210

Ban thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch sơ kết 2 năm thực hiện chương tình 04-CTR/QU
Ngày 10/4/2013, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch sơ kết 2năm thực hiện Chương trình số 04-Ctr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIV về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tiếp tục xây dựng quận Ba Đình vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2011-2015”.

 Theo Kế hoạch, các cấp ủy trực thuộc căn cứ vào 4 mục tiêu, 5 nhóm giải pháp trọng tâm của Chương trình 04 đã đề ra để kiểm điểm, đánh giá sâu, đúng thực chất kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện Chương trình; từ đó dự báo tình hình, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu nhằm thực hiện Chương trình đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Thời gian sơ kết cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 10/5, cấp quận hoàn thành trước ngày 01/6/2013.

Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở khối cơ quan hành chính, sự nghiệp; khối phường đợt I/2012
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”
Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn quận Ba đình
Công tác tôn giáo, tín ngưỡng quý III và nhiệm vụ công tác quý IV năm 2012
Báo cáo công tác tôn giáo, tín ngưỡng 6 đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới"
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn quận Ba đình
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quy chế dân chủ quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/ 2012
Báo cáo thống kê nội dung thực hiện pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
Báo cáo công tác tôn giáo, tín ngưỡng quý I năm 2012
Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở quý III và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2012
Báo cáo công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2012

 

Báo cáo công tác cải cách tư pháp quý I năm 2012

QUẬN ỦY BA ĐÌNH

BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

*

Số: 70 -BC/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Ba Đình, ngày  02 tháng 5  năm 2012

 

BÁO CÁO

Công tác cải cách tư pháp quý I năm 2012

 

 Thực hiện Chương trình số 13-Ctr/BCĐ ngày 24/6/2011 của Thành uỷ Hà Nội về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp Thủ đô năm 2011 - 2012” và Kế hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2011-2012 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp quận Ba Đình (BCĐCCTP). BCĐCCTP quận báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp quý 1 năm 2012 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Quận uỷ, các cấp uỷ Đảng đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn, thường xuyên phục vụ và bảo vệ tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị  trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn quận.

Chỉ đạo các cấp uỷ đảng và chính quyền cơ sở gắn việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị với phương châm chủ động phòng ngừa, tiến công tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố an toàn.

 Các ngành, Công an - Viện kiểm sát - Toà án đã phối kết hợp chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, góp phần giáo dục, răn đe, cải tạo người phạm tội, giữ vững kỷ cương xã hội.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG QUÝ 1 NĂM  2012

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và Quận uỷ để xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật. Chỉ đạo 14 phường tiếp tục kiện toàn Hội đồng PBGDPL phường và xây dựng triển khai kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 06/02/2012 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận giai đoạn 2011-2015.

Các ngành thành viên hội đồng đã phối hợp tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền: Luật bảo hiểm y tế, Luật giao thông đường bộ, Luật vệ sinh an toàn thực phẩm. Các phường đã tổ chức 14 hội nghị tuyên truyền, tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan như: Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật khám chữa bệnh, Luật thuế tài nguyên, Luật bình đẳng giới, Luật vệ sinh an toàn thực phẩm.v.v.v....với  1125 lượt người tham dự.

Hệ thống tủ sách pháp luật tiếp tục được bổ xung hoàn thiện, đảm bảo trang bị các đầu sách pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng … đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ công chức các phòng ban chuyên môn và các phường. Quý 1/2012, Quận đã bổ sung 35 đầu sách mới cho tủ sách pháp luật của quận, 14/14 phường đã bổ sung hơn 52 đầu sách pháp luật các loại.

Chỉ đạo kiện toàn củng cố hệ thống hoà giải cơ sở, tiến hành rà soát danh sách các hoà giải viên và các tổ hoà giải. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tập huấn, trang bị tài liệu, tổ chức hội thảo, tọa đàm và thi nâng cao chất lượng công tác hoà giải; đồng thời, chỉ đạo xây dựng tổ hoà giải theo tiêu chí 5 tốt, vì vậy, không để xảy ra vụ việc phải xử lý hình sự, vụ việc phát sinh thành điểm nóng ở địa phương.

2. Công tác xây dựng, thẩm định và rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quận. Tổ chức tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản QPPL về hộ tịch trên địa bàn quận, đạt kết quả tốt, được Thành phố khen thưởng. Chỉ đạo các phường tổ chức tổng kết theo kế hoạch.

Trong quý 1/2012, phòng Tư pháp đã thẩm định, tham gia góp ý kiến xây dựng 03 quy chế: quy chế quản lý trật tự đô thị, quy chế cấp phép xây dựng, quy chế ban tiến bộ phụ nữ và 09 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận. Tiến hành kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và các văn bản có chứa đựng QPPL. Đôn đốc các phường tăng cường tự kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có chứa đựng những quy phạm pháp luật trên địa bàn.

3. Công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp và nâng cao chất lượng điều tra truy tố xét xử, thi hành án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Trên cơ sở 1 năm thực hiện Chuyên đề CCHC của BCH Đảng bộ quận, Ban chỉ đạo CCTP quận đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch số 34, 35/KH-UBND ngày 28/2/2012 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát, kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 12/4/2012 rà soát các quy định định về thủ tục hành chính năm 2012 và kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/3/2012 về ứng dụng CNTT năm 2012; rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp và quy trình giải quyết theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc quận, các phường thí điểm liên thông: Thành Công, Kim Mã, Liễu Giai, Trúc Bạch, Phúc Xá. Thực hiện bộ danh mục thủ tục hành chính mới theo quyết định 4045,4046 của UBND Thành phố, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp quận và phường. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định.

 Đối với lĩnh vực hành chính tư pháp (chứng thực, hộ tịch): Công tác chứng thực, hộ tịch là một trong các nhiệm vụ mang tính chuyên môn sâu, tiếp nhận và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp của tổ chức và công dân. Phòng Tư pháp và UBND các phường đã bám sát các quy định tại Nghị định 79/2007/NĐ-CP, Nghị định 158/2005/NĐ-CP và các thông tư hướng dân để thực hiện theo tinh thần cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân. Trong quý I/2012 phòng Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 229 trường hợp cấp lại bản chính giấy khai sinh; 290 trường hợp cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc; 20 trường hợp thay đổi cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch, chứng thực cho 2.318 lượt người với tổng số lệ phí thu được trên 66 triệu đồng, các phường thuộc quận đã chứng thực cho 16.579 lượt người với tổng số lệ phí thu được trên 92 triệu đồng.

Đối với cải cách hành chính tại các cơ quan tư pháp: Đảm bảo công khai về hồ sơ, thủ tục, thời hạn giải quyết và các khoản thu phí cho từng loại việc tại nơi tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp chủ động thực hiện cải cách hành chính như xây dựng quy định về trình tự tiếp nhận giải quyết khiếu nại tố cáo; quy trình về giải quyết hồ sơ Thi hành án; tiếp nhận đơn khởi kiện các loại tranh chấp dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính, lập hộp thư tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và khiếu nại tố cáo, cải cách chế độ quản lý hoạt động nghiệp vụ, thông tin báo cáo,...hàng tuần phân công cán bộ, lãnh đạo trực - tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư. Cơ quan THADS đã ban hành và công khai quy trình, thủ tục thi hành án dân sự; Quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân và quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Công tác phối hợp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Chỉ đạo các phòng, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi  trong các hoạt động tố tụng. Trong quá trình giải quyết, các cơ quan tiến hành tố tụng thường xuyên họp bàn trao đổi, xem xét chứng cứ, thống nhất quan điểm, đường lối xử lý...tập trung xem xét, giải quyết các vụ án có tính chất phức tạp, án trọng điểm và những vụ việc nhạy cảm; xét xử công khai, dân chủ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, không xử oan người vô tội.

Công tác xét xử: Đã thụ lý 452 vụ án các loại, giải quyết 251 vụ án các loại, đạt 55,5%; án dân sự 24,6%, án hôn nhân gia đình đạt 59,9% và án kinh doanh thương mại 10%. Tất cả các vụ án đã giải quyết, xét xử đều đảm bảo chất lượng, đúng quy định, không có vụ án nào xét xử oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm. Xét xử 08 vụ án lưu động với 08 bị cáo. Đảm bảo 100% bản án hình sự có hiệu lực pháp luật được ra quyết định thi hành án. Quá trình tiếp dân cũng như tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại đều mở sổ sách theo dõi, không có trường hợp nào để khiếu nại, tố cáo kéo dài, tồn đọng hoặc khiếu kiện vượt cấp.

Công tác kiểm sát: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành của quận kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết đơn thư tố giác tội phạm. Định kỳ tuần và tháng đã phối hợp phân loại, tổ chức xác minh tin báo tố giác tội phạm của cấp phường và quận. Kịp thời phân loại khởi tố, truy tố, xét xử hình sự. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ bắt giam, giữ được khởi tố hình sự cao, tỉ lệ án đình chỉ do không phạm tội được hạn chế thấp nhất, không để xảy ra truy tố oan sai, Toà án tuyên không có tội. Phối hợp chặt chẽ với Công an và Toà án, Chi cục thi hành án dân sự quận, xây dựng các quy chế phối hợp hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử, phối hợp với UBNDMTTQ Việt Nam quận Ba Đình xây dựng quy chế và tổ chức thực hiện việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết khiếu nại tố cáo; kiểm sát việc việc tạm giữ, tạm giam; kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự… .

            Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự: Án  tại Cơ quan điều tra, tổng số thụ lý: 188 vụ- 224 bị can. Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố: 111 vụ-146 bị can; Án tại Viện kiểm sát, tổng số: 120 vụ-164 bị can. Viện kiểm sát đã quyết định truy tố: 101vụ- 124 bị can; Án ở Tòa án, tổng số: 108 vụ- 131 bị cáo. Toà án đã xét xử: 87 vụ-91 bị cáo. Công tác kiểm sát xét xử án dân sự được chú trọng, bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và công dân. Đã kháng nghị 01 án dân sự. Thụ lý kiểm sát 286 vụ, việc. Toà án đã giải quyết 170 vụ, việc. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, Toà án trong việc xây dựng án điểm 02 vụ, án rút gọn 01 vụ, phiên toà mẫu và tổ chức xét xử lưu động 21 vụ, đảm bảo pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh.

Công tác điều tra khám phá: Công tác điều tra khám phá luôn được chú trọng, nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra khủng bố, phá hoại…Tình hình tội phạm được kiềm chế. Không để xảy ra oan sai, vi phạm trong công tác quản lý giam giữ, xử lý vật chứng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra của cơ quan CSĐT. Trong quá trình điều tra khám phá, các lực lượng điều tra, lực lượng trinh sát đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý tội phạm được nhanh chóng, khép kín hơn, phát huy tốt khả năng phòng ngừa, đấu tranh tội phạm.

            Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra trọng án, trong quý 1/2012, toàn quận xảy ra 32 vụ án hình sự, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2011. Điều tra khám phá 25 vụ bắt 36 đối tượng (đạt tỷ lệ 78%); phát hiện 86 vụ bắt 92 đối tượng phạm tội ma tuý và 26 vụ, bắt 26 đối tượng phạm tội về kinh tế.

Công tác Thi hành án Dân sự:  giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2012 cho từng cán bộ, Chấp hành viên và công chức Chi cục Thi hành án dân sự, yêu cầu các chấp hành viên tiến hành phân loại rà soát các hồ sơ có đủ điều kiện, tổ chức thi hành dứt điểm. Công tác kiểm sát Thi hành án được thực hiện thường xuyên và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Viện Kiểm sát nhân dân với Chi cục Thi hành án. Phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết những án có điều kiện thi hành, phối hợp với Công an quận trong đôn đốc thi hành án, trong tiếp nhận và xử lý vật chứng, với Viện kiểm sát, Tòa án trong việc xem xét, miễn giảm nghĩa vụ, các khoản thi hành cho Nhà nước. Kết quả thi hành án dân sự (từ ngày 01/10/2011 đến 31/3/2012) đã giải quyết được 434 việc/776 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 53 %.

5. Công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đảm bảo số lượng và chất lượng tăng cường giáo dục, đào tạo nâng cao phẩm chất và năng lực, trình độ cho cán bộ các ngành tư pháp.

Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược cải cách tư pháp, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp quận đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo đội ngũ cán bộ ổn định về số lượng và chất lượng, không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Gắn việc kiện toàn mạng lưới tư pháp với nâng cao chất lượng hệ thống chính trị.

Đội ngũ cán bộ tư pháp có trình độ, lòng nhiệt tình, hăng say và tâm huyết với nghề. Lề lối, tác phong giải quyết công việc luôn được đổi mới theo hướng tinh thông về nghiệp vụ, có trình độ chính trị và phẩm chất đạo đức cũng như lòng nhiệt tình, hăng say, tâm huyết với nghề. Thường xuyên được cử đi học các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ do vậy năng lực điều tra, truy tố, xét xử, tranh tụng và giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ tư pháp được nâng lên.

6. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Trước yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, cải cách hành chính,  mặc dù còn nhiều khó khăn, song trong điều kiện thực tế, Quận vẫn luôn tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận. Bên cạnh nguồn kinh phí do ngành dọc cấp trên cấp, quận đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở, trang thiết bị máy móc và kinh phí hoạt động cho các cơ quan tư pháp.

Thời gian qua Quận ủy, BCĐCCTP quận, UBND quận đã có văn bản báo cáo Thành ủy và UBND Thành phố quan tâm bố trí thêm địa điểm để tạo điều kiện nâng cấp, mở rộng trụ sở Công an Quận tại 37 Điện Biên Phủ, đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ quan, ban, ngành Thành phố có liên quan, xem xét các điều kiện, thủ tục báo cáo Thành phố quyết định. Hiện đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực bám sát, xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền;

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố, đã chỉ đạo Tòa án Quận Ba Đình, Chi cục Thi hành án chuẩn bị báo cáo Thành phố về liên hệ thủ tục cấp đất xây dựng trụ sở cho TAND quận theo hướng dẫn tại văn bản số 218/TA-VP ngày 05/3/2012 của TAND Thành phố Hà Nội.

7. Công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo tinh thần nghị quyết 49/NQ-TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

  Các cơ quan tư pháp đã làm tốt công tác quán triệt tinh thần, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong cơ quan nhằm sẵn sàng đáp ứng, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và yêu cầu đổi mới theo kết luận 79/KL-TW của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra”.

8. Công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp.

 Quận uỷ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các ngành trong khối tư pháp thực hiện công tác cải cách tư pháp theo chức năng nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của các đồng chí thành viên BCĐCCTP với ngành, đơn vị phân công phụ trách. Định kỳ Thường trực Quận uỷ giao ban kiểm điểm, đánh giá những kết quả, hạn chế và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư pháp với các ngành nội chính. Chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác quy hoạch cán bộ được coi trọng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ để sắp xếp, đào tạo, bổ nhiệm những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi nghiệp vụ.

Trong quý 1/2012 đã bổ nhiệm 01 phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, rà soát, kiện toàn bổ sung quy hoạch năm 2012: 02 đ/c cấp trưởng Công an quận, 10 đ/c cấp Phó trưởng Công an quận; Tiếp nhận đ/c Chánh án TAND quận, tiếp tục đề nghị bổ sung: 02 phó Chánh án và 03 Thẩm phán TAND quận; Viện kiểm sát tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ phân công, phân nhiệm trong Ban lãnh đạo Viện, các bộ phận nghiệp vụ, các kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên, cán bộ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 Việc triển khai Chương trình số 13-Ctr/BCĐ ngày 24/6/2011 của Thành uỷ Hà Nội về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp Thủ đô năm 2011 - 2012” và Kế hoạch công tác cải cách tư pháp 2011-2012 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp quận Ba Đình trong quý I năm 2012, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp quận, các ngành tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền pháp luật được làm thường xuyên, có chất lượng. Các cơ quan tư pháp có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, không để xảy ra trường hợp bắt giữ, truy tố, xét xử oan, sai; công tác điều tra khám phá thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình theo luật định, chất lượng điều tra, khám phá, xử lý tội phạm được nâng cao; công tác kiểm sát đã chủ động nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động xét xử, các quy trình tố tụng. Công tác xét xử thể hiện đúng tinh thần dân chủ, công khai, nghiêm minh đúng người, đúng tội và đúng pháp luật; công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động xây dựng thực hiện quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự,...

Tuy nhiên trong công tác Tư pháp cũng còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục:

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ làm công tác tư pháp cấp phường, phải kiêm nhiệm nhiều việc; cán bộ hoà giải cơ sở đa số là các bác lớn tuổi nên việc cập nhật văn bản mới còn hạn chế; quy định về chế độ chính sách đối với hoà giải viên chưa ổn định...do vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả việc triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

- Cơ sở vật chất đã được quan tâm nhiều nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định.

 - Sự phối hợp của một số cơ quan có thẩm quyền trong việc trả lời bằng văn bản đối với các cơ quan tư pháp còn chưa được quan tâm ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian tố tụng.

- Việc thực hiện nhiệm vụ tăng thẩm quyền nhưng biên chế cán bộ còn thiếu, chưa đủ chỉ tiêu để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo quý của một số cơ quan tư pháp quận chưa đúng thời gian theo quy định do đó gây khó khăn trong công tác nắm bắt, tổng hợp.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2012

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49 - NQ/TW của Bộ Chính trị, chương trình số 05-Ctr/CCTP ngày 10/01/2011 của ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2011”; Chương trình số 13-Ctr/BCĐ ngày 24/6/2011 của Thành ủy Hà Nội về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp Thủ đô năm 2011-2012”, kế hoạch công tác cải cách tư pháp 2011-2012 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp quận Ba Đình.

2. Chỉ đạo các TCCS Đảng, các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI , gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng ngành Tư pháp Ba Đình trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

3. Triển khai kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật theo 9 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội về CCHC, ATGT, TTXD, VSMT, phòng chống tham nhũng...Biên soạn sổ tay pháp luật và tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành theo quy định. Biên soạn tờ gấp tuyên truyền các văn bản pháp luật; tập huấn hướng dẫn kỹ năng tự kiểm tra, thẩm định văn bản và hướng dẫn nghiệp vụ thi hành pháp luật cho các đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tư pháp, chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc chức năng nhiệm vụ. Nâng cao vai trò tham mưu, tư vấn của các cơ quan khối nội chính. Đảm bảo thực hiện tốt cơ chế phối hợp, gắn cải cách tư pháp với cải cách hành chính. TAND quận tập trung xét xử các án tồn đọng.

5. Các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015 (theo kế hoạch của quận và hướng dẫn tại công văn số 297-CV/TU ngày 10/4/2012 của Thành ủy.

6. Đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ ổn định cho hoạt động và điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ quan tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Chi cục Thi hành án Dân sự quận; Mở rộng, cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an, Viện kiểm sát, TAND quận.

7. Tổ chức giao ban định kỳ và duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

 

 

Nơi nhận:

 

- BCĐ CCTP Thành phố,

- TTQU- TTHĐND - UBND quận,

- Thành viên BCĐ CCTP quận,

- Các cơ quan: phòng Tư pháp, Chi cục  

Thi hành án, CA, TAND,VKSND quận,

- Lưu VPQU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Cao Thị Ngọc Lan

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tình hình công tác quí I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quí II năm 2012

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN UỶ BA ĐÌNH

*

Số: 67-BC/QU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Ba Đình, ngày 18 tháng 4 năm 2012

                                                                                 

BÁO CÁO

Tình hình công tác quí I và nhiệm vụ trọng tâm công tác quí II năm 2012

__________

 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÍ I NĂM 2012

1.Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng

- Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban Đảng quận ủy, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận tới cơ sở tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012, biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên, các cơ sở hội, đoàn viên, hội viên có thành tích xuất sắc; Chủ động xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo ANCT - TTATXH và các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, phát động các phong trào thi đua trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, các hoạt động chăm lo các đối tượng chính sách - xã hội và các hoạt động văn hóa thể thao, biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.

- Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình số 04-CTr/QU của Quận ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tiếp tục xây dựng quận Ba Đình vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015”, Ban Thường vụ đã xây dựng các chuyên đề, đề án, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình, trên cơ sở đó đã chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo và tổ chức tiếp đoàn kiểm tra của Thành ủy kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 18/8/2011 của Thành ủy Hà Nội.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai các chương trình, chuyên đề của BCH Đảng bộ quận khóa XXIV gắn với nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai 09 Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy.

- Thực hiện KH số 28-KH/QU ngày 17/2/2012 của Quận ủy, đã thành lập 03 đoàn kiểm tra do các đ/c Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn kiểm tra 14 Đảng ủy phường trực thuộc về tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đầu năm 2012.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33-KH/QU ngày 15 tháng 3 năm 2012, đã tổ chức 12 đoàn với thành viên là các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ Quận của 12 tổ cấp ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền thuộc quận đối với 100% TCCS đảng trực thuộc (riêng Đảng bộ 14 phường thực hiện tự kiểm tra báo cáo kết quả về Quận để tổng hợp báo cáo Thành ủy) .

- Xây dựng Kế hoạch số 31-KH/QU ngày 07/3/2012 tổ chức thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ CNVC giai đoạn 2011-2015”; Kế hoạch số 32-KH/QU tổ chức thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn từ nay đến năm 2020”; Đề án số 03 -ĐA/QU về “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở thuộc quận Ba Đình giai đoạn 2012-2015”.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý đô thị: Ban hành chỉ thị số 10-CT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông và hưởng ứng năm an toàn giao thông quốc gia trên địa bàn quận, triển khai đồng bộ từ quận tới cơ sở kế hoạch thực hiện Năm an toàn giao thông của UBND Quận; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân triển khai sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn.

2. Về công tác tư tưởng, tuyên giáo

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao "Mừng Đảng, Mừng Xuân ", kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.Hướng dẫn tuyên truyền năm Quốc gia An toàn giao thông, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác DS-KHHGĐ, Bảo hiểm Y tế Tăng cường tuyên truyền Đại hội Đoàn, Đại hội CCB các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đại hội Hội Cựu chiến binh toàn quốc (nhiệm kỳ 2012 - 2017)…

- Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Trung ương và Chương trình 26-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, khen thưởng 27 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Kịp thời nắm bắt và phản ánh tổng hợp thông tin chính xác, kịp thời báo cáo Thường trực Quận uỷ, lãnh đạo cấp trên những diễn biến tư tưởng và những vấn đề bức xúc, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương khen thưởng 64 TCCS đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (trong đó: 12 TCCS đảng đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); 10 TCCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; 04 chi bộ là TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ; không có TCCS đảng yếu kém, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp gắn với đánh giá cán bộ, công chức năm 2011.

- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011: 12.129/15.179 đảng viên tham gia phân loại, đánh giá chất lượng (có 201 đảng viên chưa tham gia đánh giá và 2.849 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng). Trong đó: 1.597 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 13,16%)  (giảm 2,14% so với năm 2010); 8.907 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 73,43%) (giảm 2,27% so với năm 2010); 1.607 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 13,24%) (tăng 0,16% so với năm 2010); 18 đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,17%) (giảm 0,05% so với năm 2010).

- Tổ chức gặp mặt chúc tết trao quà của Trung ương và quận cho 762 đồng chí cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa, cán bộ bị địch bắt, giam giữ, tù đầy chính trị và cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn quận.

- Làm tốt công tác đảng viên: tiếp nhận và chuyển đảng cho 272  đảng viên, kết nạp 27 đảng viên và chuyển Đảng chính thức cho 36 đảng viên dự bị. Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 563 đồng chí. Làm thủ tục chuyển giao chi bộ trường cao đằng nghề Viglacera về sinh hoạt đảng tại Đảng bộ quận Cầu Giấy. Hiện nay trên địa bàn quận có 77 TCCS đảng trực thuộc (trong đó:35 Đảng bộ, 42 Chi bộ).

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm, trong quý I, đã mở 3 líp bồi dưỡng cán bộ khối Đảng với 854 học viên tham dự; 02 lớp triển khai đề án phát triển Đảng viên khối trường học với 474 học viên.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

- Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2012 của quận ủy đến các TCCS đảng. Qua đợt kiểm tra kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 tại đảng bộ 14 phường, đã kịp thời yêu cầu Đảng ủy 14 phường nghiêm túc thực hiện rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác năm 2012 gắn với triển khai 9 chương trình công tác của Thành ủy, Chương trình, chuyên đề của quận ủy, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên tự tổ chức kiểm tra để kịp thời tháo gỡ và đề xuất kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Chỉ đạo triển khai Quyết định 46-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

- Thực hiện quyết định số 188-QĐ/UBKTTU ngày 05/01/2012 và Kế hoạch số 66-KH/UBKTTU ngày 05/01/2012 của UBKT Thành ủy Hà Nội về việc giám sát công tác lãnh đạo , chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, cấp giấy phép xây dựng, quản lý các công trình xây dựng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các lĩnh vực trên, đã chỉ đạo 03 cá nhân chuẩn bị báo cáo và xây dựng báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV quận ủy đối với lĩnh vực theo Quyết định yêu cầu, theo đó đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tiếp tục tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời bố trí để tổ giám sát trực tiếp làm việc với Chi bộ các phòng, ban chức năng thuộc quận và Đảng bộ một số phường nắm bắt tình hình cụ thể. Theo kế hoạch sẽ giám sát tới 30/4/2012.

- Chỉ đạo các cấp uỷ đảng và UBKT cơ sở chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 03 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Ngọc Khánh và Đảng bộ Khu quản lý đường bộ II. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý kỷ luật đảng đảm bảo nguyên tắc, thủ tục qui định tại Điều lệ Đảng. Đã nhận 03 đơn tố cáo của công dân  đối với cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Quận ủy quản lý, qua xem xét có: 01 trường hợp không xem xét giải quyết do đơn không ký tên; 01 trường hợp đã được UBND Quận giải quyết, còn lại 01 đơn đang tiếp tục xem xét, giải quyết theo trình tự quy định.

- Kiểm tra chuyên đề tài chính đảng đối với 02 Đảng bộ phường Đội Cấn và phường Điện Biên. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với  khối doanh nghiệp, bệnh viện, trường học.

           5. Công tác dân vận

- Xây dựng và triển khai chương trình công tác Dân vận năm 2012, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận năm 2012; Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy và cơ quan BCH Quận sự quận và Công an quận giai đoạn 2012 - 2013.

- Làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn. Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, các hoạt động lễ hội theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đôn đốc các phường thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với việc thực hiện Quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai quy chế giám sát đầu tư cộng đồng.Vận động nhân dân thực hiện các quy ước dân chủ cơ sở ở tổ dân phố.

- Tổ chức tốt Hội nghị tọa đàm “Nâng cao chất lượng vận động nhân dân thực hiện các qui định của pháp luật về quản lý đô thị- thực trạng và giải pháp”.

6. Kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân

 MTTQ các cấp phối hợp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức chăm lo, tặng quà, trợ cấp cho các gia đình cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên 15,2 tỷ đồng. Thăm hỏi, tặng quà chúc tết các cơ sở tôn giáo, các đối tượng chính sách trên địa bàn quận nhân dịp tết Nguyên đán; Phối hợp với các phường tổ chức Hội nghị “Đại biểu nhân dân”; Tổng kết phong trào “Tuổi cao - gương sáng’’ năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012.

Hội Cựu chiến binh tổ chức lễ đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2011, phát động phong trào thi đua năm 2012. Tổ chức thăm, hỏi chúc tết, tặng quà các gia đình chính sách, trợ giúp tiền gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 68 triệu đồng. Chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp quận, đến nay đã có 14/14 cơ sở hội phường và 2 cơ sở khối 487 (khối cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện) tổ chức Đại hội. Trong quý I, phát triển 69 hội viên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ : Tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, văn minh đô thị. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ hội qua các thời kỳ với tổng số tiền trên 24 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ kỷ niệm 102 năm Quốc tế phụ nữ 8/3, 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Tổ chức Liên hoan các Câu lạc bộ “Phụ nữ và gia đình thực hiện An toàn giao thông” năm 2012 thu hút hơn 600 cán bộ hội viên phụ nữ và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, thiết thực hưởng ứng Năm An toàn giao thông,

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2012 với chủ đề “Hành động vì văn minh đô thị”. Hưởng ứng các hoạt động “Năm An toàn Giao thông 2012”, tham gia các hoạt động do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, duy trì trực ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán…Phối hợp tổ chức các hội thi: “Học sinh Ba Đình tài năng - thanh lịch - bản lĩnh”, “Vòng tay yêu thương”; “Vũ điệu tuổi hồng”, hội thi tin học trẻ, ngày hội việc làm…Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên quận (đến nay có 24/53 đơn vị tổ chức Đại hội). Đã vận động được 830 đơn vị máu đạt 56,8% kế hoạch.

Liên đoàn Lao động chỉ đạo các cấp công đoàn phát động các phong trào thi đua: phấn đấu dành danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Sáng kiến – sáng tạo” năm 2012. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức Đại hội CNVC trong các doanh nghiệp nhà nước, Hội nghị CBCC trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế. Triển khai kế hoạch tổ chức hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” năm 2012 tới các công đoàn cơ sở. Trong quý I đã thành lập 09 công đoàn cơ sở, kết nạp 441 đoàn viên.

7. Công tác xây dựng chính quyền

Tập trung xây dựng và triển khai chương trình công tác năm, kế hoạch giám sát của HĐND quận và các ban hội đồng. Các tổ đại biểu HĐND quận duy trì công tác tiếp công dân tại các phường. Phân công các đơn vị giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XVIII.

Triển khai kế hoạch thông qua các chương trình phối hợp công tác giữa UBND quận với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu Chiến binh quận. Tổ chức tốt việc đánh giá và tổng kết phong trào thi đua yêu nước của quận năm 2011, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2012 tới các phòng, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn quận.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính năm 2012 gắn với triển khai Chương trình 08 của Thành ủy và Chuyên đề 01 của Quận ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính. Theo đó, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các phòng, ban, phường, đơn vị sự nghiệp, trường học.. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bổ sung hoàn thiện quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực; chủ động thực hiện bộ danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp quận và phường.

Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng: Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra  việc thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị. Triển khai kế hoạch thanh tra công tác quản lý và sử dụng đất tại một số phường thuộc quận theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2012. Tổng hợp kết quả kê khai tài sản thu nhập năm 2011 của các cơ quan đơn vị thuộc quận, báo cáo Thành phố theo quy định.

Công tác tư pháp: Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của quận. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn quận năm 2012. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hộ tịch trên địa bàn quận từ năm 1987 đến nay.

8. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ANQP, quản lý đô thị

8.1. Về phát triển kinh tế

Trong quí I/2012: Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 880,3 tỷ đồng đạt 27,65%, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh ước thực hiện 748 tỷ đồng đạt 32,2%. Chi ngân sách đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất, ước chi thường xuyên được 113 tỷ đồng  đạt 20,8% dự toán giao.

Tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn.

8.2. Công tác văn hóa- xã hội

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ của đất nước, Thủ đô . Hướng dẫn , kiểm tra việc tổ chức lễ hội tại các di tích đảm bảo đúng quy định; Tuyên truyền công tác phòng, chống cháy nổ, cấm buôn bán, đốt pháo nổ. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành quận và các phường chăm lo đối tượng chính sách, xã hội trên địa bàn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn...Tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận Ba Đình năm 2011; Hội nghị nhân dân ở các tổ dân phố, Hội nghị đại biểu nhân dân tại các phường. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ và vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Ngành giáo dục đào tạo, sơ kết học kỳ I năm 2011-2012 và thực hiện quy định mới về đổi giờ học, hạn chế được tình trạng ùn tắc trước cổng trường. Tổ chức thành công "Hội khỏe Phù Đổng" quận Ba Đình lần thứ VIII. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hoá gia đình để giảm tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy về công tác dân số - KHHGĐ. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh tay chân miệng . . .

8.3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị

Tập trung thực hiện 49 dự án GPMB, trong đó hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 04 dự án, bàn giao từng phần cho chủ đầu tư 3 dự án, 34 dự án đang triển khai, 08 dự án giải quyết tồn tại. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác ĐTXD 28 dự án, trong đó có các dự án trọng điểm của quận. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư hoàn thành khối lượng, hồ sơ cho các dự án để giải ngân kế hoạch vốn năm 2011. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành phố.

Đẩy mạnh công tác giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến cấp phép xây dựng. Tăng cường công tác quản lý sau cấp phép và kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng. Đã tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quản lý TTXD, TTĐT, GPMB, cấp phép xây dựng, công tác 197 năm 2011 và triển khai phương hướng kế hoạch năm 2012. Chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chuẩn bị cơ sở vật chất phòng ngừa cho mùa mưa bão năm 2012.

Duy trì công tác đảm bảo trật tự ATGT - trật tự đô thị. Tổ chức triển khai kế hoạch tổng thể thực hiện “năm ATGT - 2012” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, xây dựng và hình thành văn hóa giao thông của người dân trên địa bàn, tạo ý thức tự giác của người dân thực hiện các qui định của nhà nước trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong tổ chức, duy trì thực hiện QLĐT. Huy động 650 lượt cán bộ chiến sĩ, 900 lượt tự quản và bảo vệ dân phố tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, chống ùn tắc tại 14 nút giao thông trọng điểm; đã xử lý 4.478 trường hợp, phạt tiền hơn 967 triệu đồng...

8.4. Công tác an ninh quốc phòng

Công tác an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Làm tốt công tác nắm tình hình xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc và chủ động, không để đột biến bất ngờ. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, trụ sở các cơ quan Trung ương, nhà riêng các đ/c lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hoạt động của các Đoàn nguyên thủ Quốc gia và các hoạt động văn hoá diễn ra trên địa bàn. Giải quyết trên 1000 lượt người các địa phương đến khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương và nhà riêng các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra trọng án, trên địa bàn xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự, giảm 6 vụ so cùng kỳ năm 2011. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội phục vụ tết nguyên đán Nhâm Thìn đạt kết quả cao, điều tra khám phá 26 vụ bắt 36 đối tượng (đạt tỷ lệ 78,7%), phát hiện 69 vụ bắt 76 đối tượng phạm tội ma tuý và 26 vụ, bắt 26 đối tượng phạm tội về kinh tế, môi trường được UBND Thành phố tặng Bằng khen.Tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2012. Chỉ đạo UBND phường Phúc Xá xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp làm giảm tính phức tạp về ANTT địa bàn theo chỉ đạo điểm của Thành phố.

Chủ động triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương đến các phường, cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm. Tập trung chỉ đạo công tác tuyển quân đảm bảo số lượng, chất lượng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các lực lượng xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Tổ chức tốt Lễ ra quân huấn luyện Lực lượng vũ trang quận năm 2012 và tập huấn cán bộ Ban chỉ huy quân sự các đơn vị dân quân tự vệ.

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

Ba tháng đầu năm 2012, Quận ủy, các cấp ủy đảng cơ sở đã triển khai một cách đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ kinh tế - văn hoá, xã hội và ANQP ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung thực hiện, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân hoạt động tích cực, tăng cường công tác vận động quần chúng phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của quận. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự xã hội được giữ vững;Các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội nhìn chung đều đạt kế hoạch, công tác cải cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh; Triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện Năm An toàn giao thông, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. , Công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường tiếp tục được tăng cường; Việc chăm lo cho các gia đình chính sách, xã hội được quan tâm chu đáo, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán và các ngày lễ kỉ niệm.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, qúy I năm 2012, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận vẫn còn một số hạn chế sau:

- Công tác cán bộ chưa tạo sự đột phá  và có chuyển biến mới. Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa xây dựng, ban hành các chương trình, chuyên đề mang tính chuyên sâu tại  một số lĩnh vực cần tập trung; Việc thực hiện nghiên cứu, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, Chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của TP, quận của một số ít TCCS Đảng còn hạn chế, thiếu tính cập nhật.

- Tỷ lệ thu ngân sách và các loại thuế đạt thấp so với cùng kỳ; Việc xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn chậm. Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo ATVSTP và xử lý vi phạm ở cấp phường còn thấp; Tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao.

             - Một số phường vẫn thiếu chủ động trong công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và chưa xử lý kịp thời, triệt để nên vẫn còn tình trạng công trình xây dựng sai phép trên địa bàn. Công tác duy trì quản lý TTĐT và giữ gìn VSMT trên một số tuyến phố còn hạn chế; Vẫn còn tình trạng bán hàng rong, kinh doanh lấn chiếm lòng đường ,vỉa hè và tình trạng trông giữ phương tiện giao thông không đúng qui định.

 Nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm trên:

* Nguyên nhân chủ quan :

- Vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ chưa được phát huy cao trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng bộ, Chính quyền ở cơ sở.

- Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức.

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, vai trò tham mưu của một số bộ phận cán bộ đảng viên còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ chế phối hợp, cơ chế duy trì còn hạn chế.

* Nguyên nhân khách quan :

- Cơ chế, chính sách trong quản lý đô thị, xây dựng còn bất cập ( ví dụ: qui định về xử lý vi phạm trật tự đô thị, vi phạm an toàn giao thông ...)

- Còn thiếu các điều kiện về trang thiết bị chuyên dụng làm hạn chế hiệu quả  trong quá trình thực thi công vụ (ví dụ: thiếu ô tô chuyên dụng)

- Cơ chế, chính sách và biên chế cho triển khai công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực hoặc không động viên được cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội tích cực  triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Sự phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng của quận và thành phố còn có lĩnh vực, những việc thiếu chủ động, chặt chẽ, kịp thời nên hiệu quả chưa cao …

 

II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG  QUÝ  II  NĂM  2012

 * Về  nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

1. Tập trung xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các TCCSĐ trực thuộc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, coi trọng thảo luận, đối thoại về: Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội 2011-2020; 9 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy.

2. Tiếp tục triển khai  thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 47-KH/BCĐ ngày 02/3/2012 của Ban chỉ đạo “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; Quyết định 46-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, 2 chương trình, 5 Chuyên đề, 3 khâu đột phá của quận gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả một năm thực hiện chương trình, chuyên đề của BCH Đảng bộ quận khóa XXIV gắn với triển khai thực hiện 9 chương trình công tác của Thành phố.

4. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội CCB và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình (nhiệm kỳ 2012-2017).

5. Lãnh đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô. Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2012, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

- Các Ban Đảng và Văn phòng Quận ủy tập trung nghiên cứu, tham mưu BTV quận ủy những nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng Đảng hiện nay” theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn của Thành ủy.

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của đảng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trưong, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ trong tâm, 3 khâu đột phá, các chương trình, chuyên đề, các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, ANCT-TTAT XH, công tác quốc phòng, quân sự địa phương  năm 2012. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố và quận. Chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các sự kiện quan trọng, về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị, KTXH-ANQP của quận, về công tác tôn giáo, tình hình biển Đông… Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện các Đề án nhánh thực hiện nội dung công tác cán bộ của CTr 01/TU và CTr 04/QU, gồm: Đề án số 01 về phát triển Đảng viên giai đoạn 2012 -2015, trong đó quan tâm các khối trường học, khu dân cư và Đề án số 02 về công tác quy hoạch cán bộ gắn với công tác đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ giai đoạn 2010-2015 và 2015-2020; quan tâm công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ; Chuyên đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng mở rộng dân chủ, sát cơ sở gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, qui định, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và quận về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng cấp trên đối với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tập trung tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra TCCS đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như quản lý sử dụng đất công, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, dự án đầu tư, công tác cán bộ, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ đảng viên…Chủ động làm tốt công tác tiếp dân và tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, kỷ luật đảng, nhất là những đơn thư thuộc lĩnh vực bức xúc dân sinh, những vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài ngay từ cơ sở, tránh khiếu kiện vượt cấp.

- Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện QCDC ở các loại hình: Hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo đúng quy định. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Trung ương, Chương trình hành động số 21 của Thành ủy Hà Nội và Chương trình hành động số 12 của Quận ủy Ba Đình “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, huy động khối đại đoàn kết toàn dân trong triển khai các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, ANQP… Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên. Tập trung xây dựng kiện toàn, phát triển tổ chức hội, phát triển đoàn viên, hội viên.

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 4 HĐND quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011-2016) và kỳ họp HĐND các phường.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và an ninh, quốc phòng

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.  Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế  văn hóa- xã hội 6 tháng đầu năm 2012. Thực hiện tốt công tác chống thất thu thuế,tăng cường phối hợp trong quá trình thu thuế, tập trung thu nợ thuế nhà đất

- Tập trung thực hiện Chuyên đề, kế hoạch CCHC từ quận tới cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ; Tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền (Đề án nhánh thuộc Chương trình 04/QU) .

- Tập trung tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chương trình, chuyên đề của Quận ủy, kế hoạch của UBND quận liên quan tới 03 khâu đột phá: tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/QU ngày 12/3/2010 về Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn quận; Tiếp tục tăng cường công tác đầu tư xây dựng, GPMB, quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất đại, qui hoạch, giữ gìn vệ sinh môi trường; Đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông từ quận tới cơ sở. Tiếp tục giải quyết các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo theo chỉ đạo của Thành phố; Tăng cường phối hợp với các Sở, ban ngành chức năng trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

-  Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường và giải quyết khiếu nại, tố cáo không để phát sinh các điểm nóng trên các lĩnh vực. Tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Tích cực đẩy mạnh chủ trương xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao. Tổ chức thi và xét tốt nghiệp, tổng kết năm học 2011-2012, triển khai kế hoạch hoạt động hè 2012 và chuẩn bị tuyển sinh năm học 2012-2013.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, quan tâm chăm lo các đối tượng, gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả kỷ niệm 65 năm ngày TBLS. Đẩy mạnh thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong giai đoạn mới và xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch. Quan tâm triển khai công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh chân tay miệng.

- Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phưong. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Quan tâm chỉ đạo công tác, phòng chống cháy nổ, phòng, chống lụt bão, bảo vệ đê điều, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2012, đảm bảo kịp thời ứng phó các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão.

 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao, chủ động thực hiện kế hoạch, chương trình công tác quí II năm 2012, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. HĐND quận tiếp tục triển khai chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, trong đó trọng tâm là giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội, ANQP theo Nghị quyết của HĐND quận tại kỳ họp thứ 3 khóa XVIII.

3. UBND quận căn cứ chỉ tiêu, mục tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2012 của Đảng bộ quận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong hệ thống chính quyền từ quận tới cơ sở. 

4. Các tổ cấp ủy, các ban Đảng quận ủy giúp Thường trực và Ban Thường vụ quận uỷ chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, chuyên đề nhiệm vụ trọng tâm công tác của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIV.

 

  

 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy,

- Văn phòng Thành ủy,

- TTQU - HĐND - UBND quận,

- Các đ/c Quận ủy viên,

- Các ban Đảng quận ủy,       

- Các TCCS Đảng trực thuộc,

- UB MTTQ và các đoàn thể quận,

- Lưu VPQU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

Cao Thị Ngọc Lan

 

Báo cáo Sơ kết 1 năm thực hiện chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015”

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN ỦY BA ĐÌNH

*

Số 92 - BC/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ba Đình, ngày 17 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO

Sơ kết 1 năm thực hiện chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo

của các cấp uỷ Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá

trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXIV, BCH Đảng bộ quận đã xây dựng chuyên đề số 03-CĐ/QU ngày 27/4/2011 về việc Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015”. Sau hơn một năm thực hiện, BCH Đảng bộ quận đánh giá kết quả thực hiện như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai chuyên đề

Sau khi chuyên đề được ban hành, Quận uỷ đã chỉ đạo đến tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quán triệt và triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. UBND quận đã xây dựng kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 27/9/2011 về việc thực hiện chuyên đề; kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 22/5/2012 về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2012-2015 để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận.

Các nội dung của chuyên đề số 03/CĐ-QU được quán triệt tới tổ chức cơ sở Đảng, các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, đồng thời yêu cầu các đơn vị, căn cứ tình hình thực tế xây dựng Nghị quyết, kế hoạch cụ thể hoá chuyên đề triển khai tới cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung của chuyên đề. Tập trung chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, coi trọng văn hoá ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, trường học gắn với nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tận tuỵ phục vụ nhân dân.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: xây dựng các phóng sự, tờ tin, trang tin điện tử của quận, hệ thống đài truyền thanh các phường về ý nghĩa, nội dung phong trào xây dựng đời sống văn hoá, trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền những vấn đề trọng tâm, xuyên suốt như: tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá truyền thống, di tích cách mạng; thực hiện tốt các quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo lý dân tộc...

- Quận đã tổ chức trang trí hàng nghìn băng cờ khẩu hiệu; tổ chức trên 50 lượt xe tuyên truyền cổ động, 30 buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời, nhiều hoạt động giao lưu thi đấu TDTT thu hút đông đảo nhân dân và nhiều cơ quan, đơn vị tham dự tạo không khí thi đua sôi nổi trong các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước và kỷ niệm 50 năm thành lập quận (31/5/1961 – 31/5/2011) góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

- Hệ thống đài truyền thanh phường thường xuyên được duy tu nâng cấp; các trang thiết bị như tăng âm, loa, đài, máy biến áp, hàng chục ngàn mét dây thường xuyên được sửa chữa, thay thế đảm bảo duy trì tốt việc phát thanh tuyên truyền. Việc đầu tư thay thế hệ thống truyền thanh từ có dây sang không dây cũng đang được tiến hành ( đến nay đã có 03/14 phường được trang bị hệ thống loa truyền thanh không dây ).

3. Kiện toàn và tăng cường hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từ quận đến cơ sở

- Thực hiện sự chỉ đạo của Quận uỷ, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận thường xuyên được kiện toàn, bổ sung và triển khai công tác, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động. Phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên.

- 100% các phường và các đơn vị cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo sau bầu cử HĐND các cấp và tích cực hoạt động.

- BCĐ cơ sở có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cả bề rộng lẫn chiều sâu, đã tạo được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo của các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

4. Công tác xây dựng các mô hình văn hoá, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”

Trong năm qua, Quận uỷ đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình văn hoá, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng “Người Hà nội thanh lịch, văn minh”.

4.1. Công tác xây dựng “Gia đình văn hoá”

Với nhận thức mỗi gia đình là một tế bào cấu thành của xã hội, muốn có một xã hội lành mạnh, tốt đẹp phải quan tâm xây dựng “Gia đình văn hoá”, BCĐ quận đã chỉ đạo các phường tổ chức triển khai việc đăng ký xây dựng GĐVH ngay từ đầu năm. BCĐ các phường cũng đã có kế hoạch hướng dẫn các tổ dân phố, khu dân cư làm tốt quy trình đăng ký, bình xét GĐVH, theo các tiêu chuẩn xây dựng GĐVH. Trong quá trình bình xét và công nhận"Gia đình văn hoá", BCĐ phong trào các phường thông qua các Ban vận động khu dân cư thường xuyên hướng dẫn đôn đốc để việc đăng ký bình xét ở cơ sở ngày càng chất lượng (có sổ theo dõi của từng tổ dân phố). Năm 2011 có 51.858/ 55869 hộ gia đình được bình xét là gia đình văn hoá. chiếm tỷ lệ 92,8%.

Nhìn chung, việc xây dựng mô hình GĐVH đã được định hình, đi vào nền nếp và phát huy tác dụng tích cực.

4.2. Công tác xây dựng "Tổ dân phố văn hoá"

Công tác xây dựng"Tổ dân phố văn hoá" trên địa bàn quận được đẩy mạnh. Các tiêu chuẩn xây dựng "Tổ dân phố văn hoá" được phổ biến tới từng tổ dân phố và là mục tiêu để các tổ dân phố thi đua phấn đấu.

Sau khi tiến hành bình xét ở cơ sở, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các phường đã lập danh sách những tổ dân phố đạt "Tổ dân phố văn hoá" gửi lên BCĐ quận đề nghị công nhận "Tổ dân phố văn hoá" và công bố vào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11 hàng năm. Năm 2011 toàn quận có 775/951 tổ dân phố được ban chỉ đạo quận xét duyệt công nhận tổ dân phố văn hoá, chiếm tỷ lệ 81,5%.

4.3. Công tác xây dựng "Khu dân cư văn hoá”

Công tác xây dựng “Khu dân cư văn hoá” cũng được quan tâm. BCĐ quận thường xuyên kiểm tra, xét duyệt công nhận và gắn biển các Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hoá”. Năm 2011, BCĐ quận đã xét duyệt 10 khu dân cư văn hoá. Đến nay toàn quận đã có 40/132 khu dân cư văn hoá chiếm tỷ lệ 30%.

4.4. Công tác xây dựng "Đơn vị văn hoá”

BCĐ quận đã chỉ đạo sâu sát việc xây dựng “Đơn vị văn hoá” trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, BCĐ quận đã triển khai hội nghị đăng ký xây dựng “Đơn vị văn hoá”. Năm 2011 đã có 125 đơn vị đăng ký và 115 đơn vị được BCĐ quận xét duyệt đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hoá”,tỷ lệ 90%.

Năm 2012 đã có 135 đơn vị đăng ký xây dựng “Đơn vị văn hoá” .

4.5. Công tác xây dựng "Phường văn hoá”

Là một mô hình mới nên BCĐ quận đã chọn phường Nguyễn Trung Trực để xây dựng điểm mô hình “Phường văn hoá”. Sau hơn 3 năm xây dựng, đến nay phường Nguyễn Trung Trực đang hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu từ nay đến năm 2015 được UBND quận xét duyệt công nhận là "Phường văn hoá".

4.6. Xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"

Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" quận chỉ đạo, hướng dẫn các phường, các ngành, đoàn thể và các đơn vị cụ thể hóa việc xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" thành các quy ước, quy định thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình, tại cộng đồng dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

Các phòng, ban, ngành đoàn thể tổ chức hơn 150 buổi giao lưu, toạ đàm, sinh hoạt thơ ca, nói chuyện chuyên đề, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền tại các cơ quan đơn vị, các phường, khu dân cư, tổ dân phố với các chủ đề xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng “Văn hoá ứng xử Người Hà Nội” góp phần tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân từng bước nâng cao đời sống văn hóa của người dân.

- Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang: Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội; Thông tư số 04/1998/TT-BVHTT ngày 11/7/1998 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Luật Di sản văn hoá, quận Ba Đình đã có nhiều biện pháp tuyên truyền hướng dẫn thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn đảm bảo trang trọng – lành mạnh – tiết kiệm. Nhiều phường vẫn duy trì đều đặn các buổi trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại UBND phường như: Kim Mã, Vĩnh Phúc, Ngọc Khánh...

5. Đầu tư và phát huy hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hoá; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị văn hoá của các di tích

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm văn hoá, Trung tâm TDTT và trường Thể thao thiếu niên 10/10.

Quận uỷ – HĐND – UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng trong năm 2011 xây dựng mới và nâng cấp 07 nhà văn hoá các khu dân cư với tổng kinh phí 1 tỷ 405 triệu đồng. Thường xuyên kiểm tra toàn bộ điểm vui chơi trên địa bàn quận để xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, trang thiết bị đồ chơi và có kế hoạch chống lấn chiếm các sân chơi; một số phường đã sử dụng sân trường học làm nơi vui chơi cho các cháu. Các thiết bị phục vụ tổ chức các hoạt động văn hoá như: trang âm, loa đài, bàn ghế, tủ sách, sách báo được thường xuyên đầu tư, trang bị. Đảng uỷ, UBND 14 phường đầu tư nâng cấp và mua sắm trang bị cho các nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng bằng nguồn ngân sách và nguồn kinh phí xã hội hóa. 100% các phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, góp phần chăm sóc sức khoẻ người dân.

Công tác quản lý di tích: UBND quận ban hành Quy chế phối hợp QLNN về di tích và lễ hội trên địa bàn giai đoạn 2011-2015; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân phường củng cố, kiện toàn Ban quản lý các di tích, tổ chức bảo vệ, bảo quản các di vật tại di tích, đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ. Quản lý, tổ chức tốt các hoạt động tại các di tích: đền Quán Thánh, đền Voi Phục Thủ Lệ, chùa Kim Sơn, chùa Hoè Nhai, chùa Ngũ Xã, chùa Châu Long. Phối hợp với UB MTTQ, Ban đại diện Phật giáo quận tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các trụ trì, tăng ni, các vị quản lý di tích nhân dịp Đại lễ Phật đản, ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tết Nguyên đán và Đại hội Phật giáo quận nhiệm kỳ 2012 -2017. Công tác di dời dân ra khỏi khu vực bảo vệ di tích, bảo đảm cảnh quan của di tích đã được quan tâm triển khai, các vụ việc vi phạm di tích đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Công tác tu bổ, tôn tạo di tích: Được quản lý, giám sát chặt chẽ đảm bảo theo đúng Luật Di sản văn hóa. Trong năm 2011, kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích là 879 triệu đồng.

Công tác tổ chức lễ hội: Có hơn 30 lễ hội được tổ chức theo đúng quy chế, các lễ hội được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể làm cho lễ hội ngày càng phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Việc thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự được các cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm túc, không có hiện tượng lợi dụng lễ hội để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, đảm bảo an ninh, an toàn và tiết kiệm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG, NHỮNG KHÓ KHĂN YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Về ưu điểm

Sau hơn một năm triển khai thực hiện chuyên đề, các cấp uỷ Đảng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng chuyên đề tới đảng viên, đội ngũ cán bộ công chức các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ vai trò và vị trí của văn hoá trong sự phát triển KT-XH. Qua đó đã gắn nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương, đơn vị. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia đạt kết quả tốt. Phong trào văn hoá, văn nghệ TDTT quần chúng phát triển mạnh từ quận đến cơ sở, tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng ổn định, vững mạnh.

2. Về khó khăn, hạn chế

- Qua kiểm tra, đánh giá ở một số phường cho thấy việc tổ chức, đăng ký, bình xét công nhận “Gia đình văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”, vẫn còn có sự nể nang, xuê xoa, chạy theo thành tích. Một số nơi việc thu, ký sổ theo dõi việc đăng ký, bình xét “Gia đình văn hoá” chưa nền nếp, theo dõi xác định người luyện tập TDTT thường xuyên, gia đình thể thao chưa đúng quy định, thiếu chính xác.

- Công tác đăng ký, nộp hồ sơ phấn đấu xây dựng “Đơn vị văn hoá” chưa đúng quy định, một số cơ quan Đảng uỷ - HĐND – UBND phường cũng chưa đăng ký xây dựng “Đơn vị văn hoá”.

- Việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy ước, nhất là “Quy ước việc cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm” có dấu hiệu lắng xuống, cá biệt vẫn có đám cưới có hiện tượng phô trương, lãng phí gây bức xúc trong nhân dân.

- Hoạt động của một số tổ kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị cấp phường chưa hiệu quả, thiếu kiên quyết, việc báo cáo định kỳ trong công tác kiểm tra nếp sống văn minh đô thị chưa thường xuyên.

3. Nguyên nhân khó khăn, hạn chế

- Một số cấp uỷ chưa nhận thức và xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; đôi khi khoán trắng việc chỉ đạo cho chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nên chưa tạo ra sự thống nhất và thu hút cả hệ thống chính trị vào cuộc.

- Công tác chỉ đạo phong trào, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo chưa cụ thể. Chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, rút kinh nghiệm chưa kịp thời, hiệu quả nên chất lượng phong trào từng thời điểm, từng cơ sở chưa đảm bảo.

- Thành phố chưa ban hành cụ thể các tiêu chí thực hiện “Quy ước cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm” nên việc định hướng chỉ đạo thực hiện ở cơ sở khó khăn vướng mắc, lúng túng.

III/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015

Bám sát và thực hiện nghiêm túc chương trình số 04 CT/TU ngày 18/10/2011 của Thành uỷ; kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố về thực hiện chương trình “Phát triển văn hoá xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2011 - 2015” của Thành uỷ Hà Nội; kế hoạch số 67/ KH-UBND ngày 2/5/2012 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đến năm 2015; quyết định số 06/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 27/4/2012 về việc ban hành quy chế công nhận “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” và quyết định số 07/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 27/4/2012 về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong những năm tiếp theo, Ban chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 8 nhiệm vụ giải pháp của chuyên đề, cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Duy trì và đổi mới các hình thức tuyên truyền

- Thường xuyên tổ chức và đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tính cần thiết cũng như lợi ích thiết thực, những tác động lớn lao, lâu dài của việc xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của văn hoá dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá truyền thống, cách mạng.

- Tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân nhận thức và hành động theo tiêu chí "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống, khẳng định những giá trị mới, hình thành nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện trong các lĩnh vực công tác và đời sống hàng ngày. Trước mắt tập trung phê phán, loại trừ các hành vi không văn hóa như: nói tục, gây gổ, vứt rác ra đường vi phạm trật tự, an toàn giao thông…, lên án lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ, coi đồng tiền, danh vọng hơn tình nghĩa, các tệ nạn xã hội...

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của tờ tin, trang tin điện tử, các ấn phẩm văn hoá của quận và đài truyền thanh, hệ thống trạm tin, bản tin các phường để từ đó đa dạng hóa công tác tuyên truyền đưa thông tin rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp giữa các cấp, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác chỉ đạo xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa

- Từng cấp uỷ cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hoá, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, các mô hình văn hóa, phát huy vai trò tích cực của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và Hội nghị Đại biểu nhân dân”. Các cấp uỷ cơ sở làm tốt công tác lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước dân chủ cơ sở, nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thành phố. Duy trì thường xuyên lễ trao đăng ký kết hôn tại UBND phường. 100% cơ quan Đảng uỷ - HĐND-UBND phường duy trì đăng ký xây dựng và phấn đấu giữ vững “Đơn vị văn hoá”.

- Để công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng và đều khắp, cần có sự phối hợp tạo sự đồng bộ, thống nhất, đưa các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của nội dung xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm của từng phường, từng ban, ngành, đoàn thể.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp, Ban vận động các khu dân cư, các tổ chức đoàn thể cơ sở nhằm thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước góp phần tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa.

3. Tăng cường đầu tư, đồng thời huy động thực hiện xã hội hoá một cách rộng rãi trong xây dựng các thiết chế văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa

Ngoài các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành phải huy động được tiềm năng, nguồn lực của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân vào việc xây dựng các cơ sở vật chất trong thiết chế văn hóa (Nhà Văn hóa, sân vui chơi, sân thể thao, Thư viện, tủ sách, các thiết bị văn hóa...); tu bổ, tôn tạo các di tích (các đình, đền, chùa, di tích cách mạng kháng chiến,...) và tổ chức có chất lượng các hoạt động văn hóa quần chúng ở cơ sở. Đồng thời, chính quyền chăm lo trợ giúp cho nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Kiện toàn, bổ sung đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao từ quận đến phường theo đúng quy định của Thành phố. Phấn đấu đến 2015, 100% số cán bộ văn hóa thông tin từ quận đến phường có trình độ đại học.

Hàng năm, tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho 80% đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao từ quận đến cơ sở về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ do Thành phố, Trung ương tổ chức.

Thực hiện đúng các quy định của Thành phố về việc phân cấp trong công tác tuyển dụng, sử dụng và thu hút tài năng trẻ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao từ quận đến phường và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách quy định.

5. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm nhân điển hình, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

- Thực hiện các hình thức phát động phong trào thi đua, tổ chức các hội thi để lôi cuốn, thu hút các lực lượng trong xã hội tham gia thực hiện công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa.

- Phối hợp thống nhất quy trình, tiến độ tổ chức đăng ký, kiểm tra bình xét các mô hình văn hóa hàng năm coi trọng chất lượng, tránh hình thức, thành tích, tiến hành sơ kết, tổng kết theo quy định; tổ chức các cuộc toạ đàm, hội thảo, tập huấn, tham quan rút kinh nghiệm nhằm tìm ra các biện pháp hiệu quả nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

- Biểu dương khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời, xử lý nghiêm minh, phê phán các hành vi gây tác động tiêu cực của những cá nhân, tập thể.

- Công tác kiểm tra: thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị, các mô hình văn hóa tại cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn tổ chức nhân điển hình, triển khai thực hiện trong các giai đoạn kế tiếp.

Các ban Đảng Quận uỷ, Ban chuyên đề có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện chuyên đề, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Quận uỷ, tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện chuyên đề có hiệu quả; tiến hành sơ kết chuyên đề cuối năm 2013 và tổng kết chuyên đề năm 2015.

Nơi nhận:

- Thường trực TU;

- Ban Tuyên giáo TU;

- Sở VHTT&DL;

- TTQU-HĐND-UBND quận;

- Các đ/c Quận uỷ viên;

- Các ban Đảng QU;

- Các cơ sở Đảng trực thuộc;

- Lưu VPQU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Cao Thị Ngọc Lan

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN UỶ BA ĐÌNH

*

Số 55-BC/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Ba Đình, ngày 11 tháng 01  năm 2012

                                  

BÁO CÁO

kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012

-------------------

 

Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và Quận Ba Đình: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016), kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận Ba Đình và 30 năm ngày thành lập chính quyền cấp phường...Triển khai nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng biến động suy thoái của nền kinh tế thế giới, lạm phát, giá cả  tăng cao, thời tiết có nhiều biến đổi, tình hình an ninh chính trị có những diễn biến phức tạp...Nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ- HĐND- UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ  Ba Đình và các cấp uỷ Đảng cơ sở đã tập trung lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể  chính trị xã hội với sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, phát huy những thuận lợi cơ bản, khắc phục những khó khăn, phát động các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị  được giao, kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN.

1. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng.

1.1- Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05/01/2011 của Bộ Chính trị  và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Thành phố, Quận đã ban hành chỉ thị, kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy đã kịp thời chỉ đạo giới thiệu, hiệp thương đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và chuẩn bị tốt nguồn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND quận, phường. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban MTTQ quận và các đoàn thể nhân dân đã tích cực tham gia làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đến đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Quận đã tổ chức 3 đợt kiểm tra tại 14 phường vào các thời điểm trước, trong và sau bầu cử, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Kết quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Ngày bầu cử thực sự đã trở thành ngày hội của toàn dân, số lượng cử tri đi bầu cao đạt tỷ lệ 99,99%, bầu đủ 03 đại biểu Quốc hội khoá XIII, 03 đại biểu HĐND Thành phố, 40 đại biểu HĐND quận, 375 đại biểu HĐND phường. Quận đã được Thành phố tặng Bằng khen và đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngay sau bầu cử, Ban Thường vụ Quận ủy và các đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo HĐND tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất thực hiện bầu cử chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp đảm bảo đúng luật và đảm bảo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Trên cương vị, trọng trách công tác được giao, các đồng chí lãnh đạo quản lý, chủ chốt từ quận tới phường đã phát huy vai trò, trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1.2- Tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng và triển khai các Chương trình, chuyên đề của BCH Đảng bộ quận khóa XXIV.

 Quận ủy, các cấp ủy cơ sở đã tập trung tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với xây dựng và triển khai các chương trình, chuyên đề toàn khóa của cấp ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thông qua 2 chương trình, 5 chuyên đề công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2010- 2015 (Có phụ lục kèm theo). Các chương trình, chuyên đề được lựa chọn kỹ, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2010-2015,  sát với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, giúp Quận ủy đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm vừa quyết định những chủ trương định hướng lớn, vừa giải quyết được những công việc trọng tâm, thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kinh tế ,văn hóa xã hội, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng cơ bản, an ninh quốc phòng. Cùng với việc triển khai thực hiện 7 chương trình, chuyên đề của Quận ủy, các cấp ủy Đảng trực thuộc đã nghiên cứu, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình bằng các chương trình, đề án, kế hoạch công việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Sau một năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng Quận Ba đình lần thứ XXIV, nhiều lĩnh vực công tác đã có những chuyển biến tích cực, đồng thời các phòng, ban, ngành thuộc Quận và các cấp ủy trực thuộc đang tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng các đề án, dự án, chuyên đề để tổ chức thực hiện những nội dung, lĩnh vực công tác cụ thể, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

1.3- Lãnh đạo tổ chức Phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, Thủ đô, chào mừng kỳ niệm 50 năm ngày thành lập Quận Ba Đình, 30 năm thành lập chính quyền cấp phường.

Năm 2011 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Quận Ba Đình, bên cạnh các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, Thủ đô, Quận Ba Đình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quận Ba Đình, 30 năm thành lập chính quyền cấp phường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch Nước trao tặng.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều hoat động văn hóa thể dục thể thao với những hình thức đa dạng, nội dung phong phú đã được tổ chức từ quận tới cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng, tạo không khí phấn khởi, vui tươi đồng thời góp phần quan trọng, thiết thực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH, ANQP, góp phần xây dựng quận Ba Đình tiếp tục phát triển vững mạnh toàn diện.

1.4 - Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng đã ban hành Qui chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; Xây dựng chương trình công tác toàn khóa và năm 2011; Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động lựa chọn, bàn bạc và thống nhất chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách, bức xúc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự đặc biệt là 3 khâu đột phá trọng tâm của Quận giai đoạn 2010-2015. Sự phối hợp trong chỉ đạo, giải quyết nhiệm  vụ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong quận đã có hiệu quả, thiết thực. Thường trực Quận ủy- HĐND-UBND tiếp tục duy trì và đổi mới hình thức, nội dung giao ban với Bí thư, Chủ tịch các phường, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo hướng tổ chức giao ban chuyên đề với những nội dung là những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá nhằm  phát huy trí tuệ, ý kiến của cơ sở,  sát với cơ sở để chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo sơ, tổng kết nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và quận để qua đó rút ra những kinh nghiệm, bài học để tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả.

2. Về công tác tư tưởng, tuyên giáo.

2.1- Công tác tư tưởng.

Những khó khăn, bất cập, ảnh hưởng trên các mặt chính trị, kinh tế thế giới, khu vực năm 2011 đã tác động, làm nảy sinh những vấn đề trong  tư tưởng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đòi hỏi sự lãnh đạo, định hướng, tuyên truyền của các cấp ủy Đảng tập trung hơn. Nhìn chung, tư tưởng của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Ba Đình tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước...Tuy nhiên dư luận một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân còn băn khoăn lo lắng trước tình hình lạm phát vẫn tăng cao trong khi đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, công tác CCHC, công tác qui hoạch, quản lý đô thị, xây dựng, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, triển khai các dự án, công trình trọng điểm…còn nhiều hạn chế, có tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên, nhân dân. Trước thực tiễn đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo quận và cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm, kịp thời nhiều nội dung mà dư luận, cử tri phản ánh. Một số dự án, vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong dư luận đươc tập trung xử lý, kiên quyết, kịp thời; Công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, xây dựng dần đi vào nền nếp, kiến nghị cử tri dần được giải quyết nhất là cơ sở hạ tầng dân sinh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là các đợt ra quân, vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể nhân dân góp phần giải tỏa tụ tập biểu tình, truyền bá pháp luân công, trấn áp tội phạm… đã mang lại nhiều kết quả, tạo thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đối với hoạt động của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đồng thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…                         

2.2-  Công tác Tuyên giáo.

            Hệ thống các cơ quan tuyên giáo quận tới cơ sở đã tập trung, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và quận. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, Quận ủy Ba Đình đã ban hành kế hoạch số 13-KH/QU ngày 12/5/2011 về triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch số 20-KH/QU ngày 14/9/2011 về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiện toàn cơ quan thường trực và bộ phận giúp việc của Quận ủy trong triển khai tổ chức thực hiện. Quận ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc vào đầu và cuối năm. Kết thúc đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên theo kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được tăng cường, góp phần tích cực nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quận.

            Công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô, đất nước và Quận được chủ động, tích cực triển khai thông qua việc định kỳ tổ chức tốt Hội nghị báo cáo viên; Trong đó chú trọng, hướng dẫn, tuyên truyền về tình hình biển Đông, công tác tôn giáo trong tình hình mới, các nhóm giải pháp cấp bách của Chính phủ, Chương trình hành động của Thành phố và Quận về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, chủ trương giải pháp của quận nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá…

            3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

 3.1- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và công tác đảng viên.

 Tổng hợp, rà soát và xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương của Trung ương, Thành ủy trong lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ (có phụ lục kèm theo).

Trong năm đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ của một số TCCS Đảng trực thuộc; Thường xuyên kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh, nâng cấp, chuyển giao các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc theo quy định. Tính đến nay, toàn Đảng bộ quận có 78 TCCS đảng (35 Đảng bộ, 43 Chi bộ) với tổng số 15.197 đảng viên. Qua đánh giá 78 TCCS Đảng, kết quả: 64 TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh (82%), trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu 12 TCCS đảng (18,7%), hoàn thành tốt nhiệm vụ 10 TCCS đảng ( 12,8%) và hoàn thành nhiệm vụ 04 chi bộ (5,1%).

Công tác nghiệp vụ đảng viên đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; năm 2011 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 186 đảng viên; tiến hành đóng dấu kiểm tra được 14.610 TĐV, tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 851 đồng chí.

3.2-  Công tác cán bộ.

Năm 2011, các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt qui trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ đầu nhiệm kỳ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ; Đã chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, thẩm định hồ sơ và tiêu chuẩn chính trị cán bộ đồng thời BTV quận ủy đã thực hiện chặt chẽ quy trình nhân sự bổ nhiệm 17 đ/c,  bổ nhiệm lại và giữ chức vụ đến khi nghỉ hưu 26 đ/c, điều động bổ nhiệm 13 đ/c, điều động 03 đ/c, giới thiệu bầu cử 05 đ/c; chỉ định bổ sung 02 đảng ủy viên.

Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, năm 2011 đã  tổ chức 37 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ khối Đảng, đoàn thể với 6.911 học viên tham dự; cử 04 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị; 27 cán bộ học lớp Trung cấp LLCT.

Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ đối với cán bộ LTCM, cán bộ TKN, tù đày, cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn quận. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, tổ chức thực hiện; Tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Thường xuyên nắm tình hình chính trị nội bộ và thực hiện tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị, thẩm định hồ sơ cán bộ phục vụ công tác cán bộ.

Xây dựng và triển khai Đề án phát triển đảng viên của Đảng bộ quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015; Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình quản lý gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm trong giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo”.

4. Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

4.1- Công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp uỷ và UBKT các cấp đã bám sát chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; Ban hành kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra các TCCS trong việc ban hành, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2011; kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2011.

   Tổ chức kiểm tra chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng tại 08 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại 03 tổ chức Đảng (tăng so với cùng kỳ năm trước 01 tổ chức Đảng); thực hiện chuyên đề giám sát đối với 03 tổ chức Đảng và 04 đảng viên diện cấp uỷ quản lý; kiểm tra công tác quản lý tài chính Đảng tại 02 Đảng bộ phường (Thành Công, Trúc Bạch); kiểm tra công tác thu nộp đảng phí năm 2010 tại 12 Đảng bộ phường; kiểm tra 02 tổ chức Đảng  và 02 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng so với cùng kỳ năm trước 01 tổ chức Đảng).

Công tác giám sát thường xuyên đã được cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm chỉ đạo và thực hiện theo qui định của Điều lệ Đảng. Hoạt động giám sát đi vào nề nếp tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đô thị, trật tự xây dựng; giám sát vai trò lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư, việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên.

4.2- Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Năm 2011 UBKT quận ủy đã tiếp nhận 11 đơn tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên (giảm 02 đơn so với năm 2010). Trong đó đã chuyển 08 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định, xem xét giải quyết 03 đơn. Đã xem xét giải quyết 43/44 đơn khiếu nại, tố cáo do Thành ủy chuyển về. Xem xét và xử lý kỷ luật 01 chi bộ với hình thức khiển trách, xử lý kỷ luật 14 đảng viên (trong đó 04 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ quản lý). Đã xem xét 08  đảng viên có đơn khiếu nại, kết quả hạ kỷ luật từ cảnh cáo xuống khiển trách cho 02 đảng viên, xoá hình thức kỷ luật khiển trách cho 06 đảng viên.

5. Công tác dân vận

 Quận ủy và các cấp ủy Đảng đã có sự đổi mới trong việc lãnh đạo công tác dân vận; Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường đi cơ sở, lắng nghe ý kiến cơ sở, qua đó chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến tôn giáo, kiến nghị cử tri, bức xúc dân sinh, vi phạm trật tự xây dựng, đô thị ... trên địa bàn quận. Tổ chức thăm và tặng quà các tôn giáo và các chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ trọng, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tập huấn , hội thảo, kiểm tra chuyên đề về thực hiện qui chế dân chủ các cấp, các ngành; Đôn đốc khối dân vận các phường thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ cơ sở gắn với quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; Bổ sung, hoàn thiện, phê duyệt  quy chế, quy ước của 14 phường. Tập trung thực hiện tốt công tác tôn giáo, thành lập và ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thề từng thành viên BCĐ công tác tôn giáo quận đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác tôn giáo năm 2011 theo chỉ đạo của TP và thực tiễn của địa phương.

Công tác dân vận của chính quyền các cấp được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Hoạt động của các cấp chính quyền từ quận tới cơ sở đã có nhiều cố gắng, đổi mới phong cách làm việc, sâu sát thực tế và tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm, cử tri kiến nghị nên đã dần củng cố lòng tin của nhân dân.Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở, đơn vị, tăng cường công tác dân vận chính quyền…

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang có chuyển biến rõ nét, thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh Thủ đô, BCH quân sự quận đã hướng trọng tâm công tác dân vận vào việc xây dựng cơ sở chính trị ở các phường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; tổ chức tổng kết chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận trong quân đội; Công an quận chủ động tham mưu tổng kết Nghị quyết liên tịch về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới” và chỉ thị của Bộ công an về “tăng cường công tác dân vận của công an nhân dân”; Ban dân vận quận, Ban chỉ huy quân sự quận và Công an quận tích cực triển khai  năm thứ 2 thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận …

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN từ cơ sở tới quận lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2011-2016); chỉ đạo Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thành niên Quận chuẩn bị các bước tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2012-2017.

6. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân

MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận tới cơ sở đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền; bám sát các nội dung, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và quận…

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng được thực hiện tốt gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên; làm tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hội nghị tọa đàm, thông tin thời sự trong nước và quốc tế cho các đoàn viên, hội viên.

Tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng tổ chức và phát triển đoàn viên, hội viên, công tác tập huấn cho cán bộ ...Trong năm, hội Cựu chiến binh kết nạp 302 hội viên; Liên đoàn Lao động kết nạp 1725 đoàn viên, thành lập 56 công đoàn cơ sở; Hội Liên hiệp phụ nữ quận kết nạp 1.285 hội viên; Đoàn Thanh niên kết nạp 2.444  đoàn viên.

UBMTTQ tổ chức tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, hội nghị đại biểu nhân dân,  đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát, thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tới cơ sở. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri và đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, quận, phường  trước và sau kỳ họp.

Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt công tác tuyên truyên, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống. Tham gia công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình “Đoàn kết giúp đỡ hội viên CCB phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”; tổng kết 5 năm hoạt động CLB cựu quân nhân;  “Hội CCB tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng - Chính quyền”. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp hội cơ sở chuẩn bị các điều kiện tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp (nhiệm kỳ 2012-2017)

Liên đoàn lao động  tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng giai cấp công nhân và phong trào hoạt động công đoàn; Tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi, cải thiện đời sống cho người lao động, tổ chức các hoạt động thăm, gặp mặt, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, Tết. Chỉ đạo công đoàn cơ sở  thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua các hội nghị cán bộ, công nhân, viên chức, tích cực mở rộng thành lập các tổ chức công đoàn đối với các doanh nghiệp. Tổ chức thành công hội thi tuyên truyền “Quận Ba Đình 50 năm xây dựng và phát triển ”. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC lao động như "Công nhân giỏi", "Người tốt việc tốt", "Giỏi việc nước đảm việc nhà”… Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các cụm Văn hoá thể thao, công nhân viên chức lao động quận Ba Đình, thu hút đông đảo công đoàn cơ sở tham gia.

Hội liên hiệp phụ nữ  lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Hội LHPN cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN quận lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2011-2016). Tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, sáng tạo kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ (8/3); ngày Gia đình Việt Nam (28/6); ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) thu hút đông đảo hội viên tham gia. Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập - lao động sáng tạo - xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” và biểu dương “Cán bộ hội giỏi” nhiệm kỳ 2011-2016. Tích cực khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho hội viên.

Đoàn TNCSHCM có nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng thế hệ công dân trẻ Ba Đình thanh lịch, văn minh như: tổ chức các hoạt động “Khởi động Năm thanh niên 2011”; tổ chức giao lưu, diễn đàn đối thoại “Vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay”; “Đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay”; Hội thi tìm hiểu "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển"; phát động chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện. Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn; 55 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Phối hợp tổ chức tốt ngày hội hiến máu tình nguyện,  vận động được 1.670 người hiến máu, đạt 122,8% chỉ tiêu.

7. Công tác xây dựng chính quyền.

Hoạt động của HĐND từ quận tới phường có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả, tăng cường công tác giám sát, tái giám sát: Thường trực HĐND quận đã tổ chức tốt nội dung các kỳ họp, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, bàn, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sát với tình hình thực tế, đôn đốc, giám sát, giải quyết trả lời các kiến nghị của cử tri. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố, HĐND quận và HĐND phường. Tổ chức tập huấn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp.   

 Thực hiện chủ trương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quận ủy đã chỉ đạo UBND quận  tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các thành viên UBND, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, cụ thể, sát với cơ sở, đồng thời đã kiện toàn các Ban chỉ đạo và xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực công tác: y tế, giáo dục, văn hoá thông tin, đầu tư xây dựng, công tác quản lý, triển khai các dự án, quản lý trật tự đô thị, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất…để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội… đạt hiệu quả.

Công tác cải cách hành chính:  căn cứ Chuyên đề CCHC của BCH Đảng bộ quận khóa XXIV , UBND quận đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2011 và định hướng đến năm 2015. Theo đó, đã  triển khai kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND Thành phố. Rà soát, ban hành danh mục thủ tục hành chính và các biểu niêm yết, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận, phường. Thực hiện bổ sung, hoàn thiện các phần mềm tin học, đảm bảo an ninh, bảo mật cho hoạt động của trang tin điện tử và hệ thống mạng. Tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại các cơ quan đơn vị thuộc quận.

Công tác nội chính, tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo: trong năm 2011 đã tiếp 1.051 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 478 đơn thư­. Tập trung giải quyết các khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và các vụ việc tồn đọng theo Nghị quyết của HĐND Thành phố. Tổ chức 13 cuộc thanh tra, kiểm tra theo chương trình và các cuộc kiểm tra trên các lĩnh vực: quản lý trật tự xây dựng, thu chi tài chính, thực hiện quy hoạch quản lý đất đai chống thất thu ngân sách nhà nước, thực hiện luật Lao động, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước trên 12,5 tỷ đồng. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan khối nội chính và trường học.

Công tác Tư pháp: đã tổ chức thành công hội thi "Hộ tịch viên giỏi", tổ chức 34 Hội nghị tuyên truyền với 5.258 lượt người tham dự, biên soạn và phát hành trên 150.000 tờ gấp tuyên truyền về pháp luật. Triển khai tổng kết công tác thực hiện Hiến pháp năm 1992. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020", xây dựng và triển khai công tác cải cách tư pháp theo chỉ đạo của Thành phố.

II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ANQP, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ.

1. Về phát triển kinh tế: Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Chương trình hành động Thành phố, quận về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên đối với các phòng, ban, ngành và UBND các phường thuộc quận.

 Năm 2011 kinh tế của quận tiếp tục ổn định và tăng trưởng: Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện đạt 431,368 tỷ đồng (tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2010). Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 2.592 tỷ đồng (vượt dự toán 11,9%), trong đó thu thuế ngoài quốc doanh ước thực hiện 1.765 tỷ đồng (vượt dự toán 5,2%). Chi ngân sách đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất, ước chi thường xuyên được 469,6 tỷ đồng (vượt dự toán 22,1%).

2. Về văn hóa- xã hội: Tổ chức tốt các hoạt động VHVNTDTT chào mừng các sự kiện quan trọng,lễ kỷ niệm lớn của đất nước, Thủ đô và quận với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” , thực hiện nếp sống văn hoá tại khu dân cư, tổ chức gắn biển công nhận “Khu dân cư văn hoá” cho 06 khu dân cư. Xây dựng kế hoạch phát triển Du lịch; quy chế quản lý, phối hợp về công tác văn hóa thông tin, quản lý nhà nước về dịch vụ văn hoá, quản lý di tích - lễ hội giai đoạn 2011-2015. Các lễ hội trên địa bàn quận được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định , các di tích được tu bổ, tôn tạo theo đúng Luật Di sản văn hóa,.Duy trì hoạt động kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn  hoá.

 Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vận động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được hơn 1 tỷ đồng đạt 207,5% kế hoạch;giảm 167 hộ nghèo (vượt 11,3% kế hoạch), hoàn thành kế hoạch đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Chỉ đạo các ngành học, cấp học hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011 đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hoá, tiên tiến. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS tiến tới phổ cập giáo dục bậc THPT và thực hiện đề án nâng cao Chất lượng giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Xây dựng hệ thống trường học đạt chuẩn Quốc gia, hiện nay trên địa bàn quận có 12 trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình được duy trì nền nếp, thực hiện tốt chương trình, mô hình truyền thông, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình. Chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 18 của Chính phủ, Quyết định số 09 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 Các chương trình y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng quy chế về công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm; quy chế Quản lý nhà nước về Hành nghề Y dược, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra ATVSTP, hành nghề y, dược tư nhân.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và đất đai :

Được xác định là một trong ba khâu đột phá,Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Nghị quyết 19/NQ-QU ngày 12/3/2010 của BTV Quận ủy; đã tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án ngay từ tháng đầu năm. Rà soát, điều chỉnh, triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Xây dựng ban hành quy định về cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện duy tu hồ, hè đường theo phân cấp. Phê duyệt kế hoạch phân kỳ đầu tư khối trường học giai đoạn 2011-2015. Tiếp nhận, bàn giao các hồ, hệ thống chiếu sáng, thoát nước ngõ xóm và tổ chức thực hiện quản lý, duy tu hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp, giao UBND các phường, Ban quản lý dự án quận quản lý.

Công tác giải phóng mặt bằng: phê duyệt 213 phương án với số tiền bồi thường là 43,7 tỷ đồng, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư 39 tỷ đồng; đã thu hồi và bàn giao 7,14 ha đất. Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất dự án một số dự án kéo dài gây bức xúc trong dư luận như dự án đường Văn Cao-Đốc Ngữ, dự án tại Cụm 3 phường Liễu Giai của Tổng Liên đoàn đảm bảo an toàn, đúng luật.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng: Công tác kiểm tra sau cấp phép được tăng cường, bước đầu đã hạn chế được vi phạm trật tự xây dựng, công tác quản lý hoạt động xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng có chuyển biến rõ nét, các phòng, phường tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tổ chức rà soát, xây dựng phương án, đề xuất UBND Thành phố cơ chế giải quyết 83 công trình nhà siêu mỏng, siêu méo. Đã cấp 800 giấy phép xây dựng, tỷ lệ công trình có phép đạt 98%.

 Công tác quản lý đất đai, môi trường: Cấp 684 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định 117 của UBND Thành phố vượt 94% kế hoạch và 582 giấy chứng nhận theo Nghị định số 61 của Chính phủ đạt 67%. Phối hợp kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Công tác của Ban chỉ đạo 197: Chỉ đạo quyết liệt việc duy trì các tuyến phố văn minh đô thị, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên các tuyến phố, rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới điểm trông giữ phương tiện giao thông. Chỉ đạo các phường tổ chức các đợt cao điểm ra quân và duy trì trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị trên địa bàn, mỗi phường chọn từ 01 đến 02 tuyến phố phức tạp về trật tự đô thị và 01 điểm ùn tắc giao thông để tập trung giải quyết và nhân rộng mô hình; chấn chỉnh trật tự kỷ cương, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn.

Công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn: tổ chức tập huấn công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai cho các lực lượng xung kích, tăng cường công tác canh phòng tuần tra, tổ chức ứng trực nghiêm túc để xử lý các tình huống, chủ động triển khai các phương án phòng, chống lụt bão, úng ngập. Phối hợp với Đoàn kiểm tra của Thành phố kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, thoát lũ tại địa bàn phường Phúc Xá.

           4. Công tác an ninh, quốc phòng địa phương:

 Về an ninh- trật tự: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội làm nòng cốt, chủ động xây dựng phương án bảo vệ, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn quận...

Phối hợp giải quyết hơn 5200 lượt người từ nhiều địa phương tập trung khiếu kiện không đúng quy định, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt trong năm 2011 đã triển khai có hiệu quả kế hoạch, phương án bố trí lực lượng bảo vệ tại khu vực Đại sứ quán Trung Quốc, chống biểu tình, tuần hành tự phát; kịp thời giải quyết các vi phạm tụ tập đông người để truyền bá Pháp Luân công trái phép, không để tình hình phức tạp xảy ra. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự chuyển biến rõ nét, không có tụ điểm nhức nhối, bức xúc trên địa bàn. Kiềm chế tội phạm, giảm 4,6% vụ việc tội phạm hình sự. Không để xảy ra trọng án nghiêm trọng trên địa bàn.

Công tác quốc phòng và nhiệm vụ quân sự địa phương: Tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận Ba Đình năm 2011 và diễn tập chiến đấu trị an tại các phường Đội Cấn, Kim Mã, Trúc Bạch theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt được Thành phố tặng Bằng khen. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại các cơ quan, đơn vị. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và động viên đào tạo sỹ quan dự bị. Hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho các đối tượng. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân quân tự vệ và Hội thao lực lượng vũ trang đạt kết quả tốt. Triển khai kế hoạch công tác tuyển quân năm 2012 ngay từ những tháng cuối năm 2011 quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tuyển  quân được giao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Ưu điểm:

 Năm 2011, Quận uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt cùng với sự chủ động, sáng tạo, đồng bộ, kịp thời trong triển khai thực hiện của toàn hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động VHTDTT chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập quận và 30 năm thành lập chính quyền phường thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các cấp ủy Đảng hoàn thành kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với xây dựng và tổ chức thực hiện 7 chương trình, chuyên đề toàn khóa, 3 khâu đột phá và  tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp quận.

Nét nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Quận ủy là đổi mới, chủ động, quyết liệt. Kịp thời ban hành và thực hiện nghiêm túc Chương trình làm việc toàn khóa của cấp ủy, các chương trình, chuyên đề công tác lớn của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, những vấn đề đòi hỏi từ thực tiễn cần tập trung giải quyết. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã tập trung chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm những nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác trên từng lĩnh vực hoạt động, đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác và lề lối làm việc; kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, các sở, ban ngành thành phố, Trung ương, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2011.

2. Những tồn tại, hạn chế:

 - Việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của một số TCCS Đảng còn chậm chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

- Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm nghiên cứu, tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên đề công tác trọng tâm và 3 khâu đột phá của quận gắn với triển khai nhiệm vụ của địa phương, đơn vị nên việc xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai của cơ sở còn hạn chế, hình thức.

- Một số vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài chưa được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở quan tâm giải quyết kịp thời dẫn đến tình trạng dân bất bình, mất lòng tin vào các cấp lãnh đạo ở nhân dân và khiếu kiện vượt cấp.

 - Ý thức trách nhiệm của thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền từ quận tới cơ sở còn hạn chế; Công tác cải cách hành chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Đảng, đoàn thể còn hạn chế.

 - Công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông tại một số tuyến phố chưa được duy trì thường xuyên, nhất là trong giờ cao điểm; nhiều điểm trông giữ phương tiện giao thông vi phạm các quy định nhưng chưa được xử lý kịp thời. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm tiến độ, vẫn còn công trình xây dựng không phép, sai phép, vi phạm trật tự xây dựng chưa được xử lý kịp thời, dứt điểm.

- Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hằng tháng, quí và thực hiện văn minh hội họp của một số TCCS đảng, cán bộ, lãnh đạo, đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định.

3. Nguyên nhân: Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, tập trung chủ yếu là:

         Nguyên nhân khách quan:

- Năm 2011 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế , an ninh thế giới còn nhiều bất ổn. tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới,lạm phát, giá cả tăng cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

- Khối lượng công việc trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực cần tập trung thực hiện nhiều lại tập trung trong cùng một thời điểm, thời gian. Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ. Cơ chế, chính sách một số lĩnh vực chậm bổ sung.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức, một bộ phận nhân dân chưa cao, nhất là trong lĩnh vực trật tự xây dựng, sử dụng hè, đường phố, trật tự giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước.

Nguyên nhân chủ  quan:

- Một số cấp ủy Đảng chưa thực sự chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; việc chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số đơn vị có lúc, có nơi thiếu quyết liệt, chưa có giải pháp thiết thực, hiệu quả. Có việc công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên và sâu sát.

- Năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chưa kịp thời xử lý những yếu kém phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao.

- Việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên của một số cán bộ chưa nghiêm túc, không đảm bảo thời gian quy định.

4. Bài học kinh nghiệm:

- Nghiên cứu, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXIV bằng các chương trình, chuyên đề hành động cụ thể, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá mà Nghị quyết đặt ra được thực hiện, thực sự đi vào cuộc sống; Trong quá trình triển khai thực hiện cần xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và đề ra tiến độ thực hiện; chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trực tiếp để việc thực hiện đạt kết quả.

- Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011, Quận  ủy và các cấp ủy đã nghiên cứu, từ yêu cầu nhiệm vụ được giao và thực tiễn của địa phương, đơn vị để bàn và chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách, những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, bức xúc trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

- Tăng cường chỉ đạo sâu sát cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và Quận, kip thời giải quyết những khó khăn, phức tạp, những nhu cầu bức thiết chính đáng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Mở rộng và phát huy dân chủ, tranh thủ ý kiến đóng góp, tính sáng tạo của cán bộ đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ công tác đã đề ra thông qua việc tổ chức các hội nghị chuyên đề, giao ban chuyên đề đối với những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá.

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI  PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2012

Năm 2012 là năm thứ hai toàn Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 7 Chương trình, Chuyên đề, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, thực hiện 9 chương trình, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của Thành phố; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội,… trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng và tác động lớn đến Thủ đô và đất nước đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quận để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu,nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Mục tiêu.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2012.

2. Nhiệm vụ trọng tâm.

- Tập trung triển khai thực hiện  và tổ chức sơ kết một năm  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 9 chương trình công tác trọng tâm, 2 khâu đột phá của Thành phố, 7 chương trình, chuyên đề công tác, 3 khâu đột phá của BCH Đảng bộ quận khóa XXIV gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ theo Chỉ thị số 03-TC/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành phố và quận về « Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội », tập trung tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đảng viên.

- Tăng cường kiểm tra việc quán triệt tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác để cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đồng thời xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ Nghị quyết TW 4 (khóa XI), trong đó đặc biệt coi trọng các nội dung về: Những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.

- Tiếp tục công tác nghiên cứu, khảo sát, kiểm tra thực tiễn, tổ chức sơ kết, tống kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và quận về công tác xây dựng Đảng, qua đó tiếp tục nghiên cứu, rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ quận.

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, sự tham gia của hệ thống chính trị, tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, các dự án, công trình trọng điểm và công tác xây dựng Đảng năm 2012.

3.  Một số giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ.

3.1- Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

 Công tác chính trị tư tưởng - tuyên giáo :

- Nâng cao toàn diện chất lượng các lĩnh vực công tác tuyên giáo của đảng; định hướng sát thực các hoạt động tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 và những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp ủy đảng đặt ra trên các lĩnh vực: tư tưởng, văn hóa văn nghệ, giáo dục, đào tạo, các vấn đề xã hội.

- Nghiên cứu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

- Tập trung tuyên truyền có trọng tâm trọng điểm các ngày lễ lớn trong năm, nhất là kỷ niệm 65 năm ngày TBLS và 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không; Tăng cường tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, tập trung tuyên truyển bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, sửa đổi hiến pháp, công  tác tôn giáo, dân tộc…

- Tổ chức nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các sự kiện quan trọng của đất nước, Thủ đô, về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, KTXH-ANQP của quận, về công tác tôn giáo, tình hình biển Đông ...

- Tiếp tục tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố, quận và phường.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các giải pháp của Đề án khoa học Nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn quận Ba Đình...

Công tác tổ chức cán bộ :

- Tập trung thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ: tiếp tục đổi mới nhận thức và phương thức, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng thực hiện các khâu trong công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đến khen thưởng kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ, rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và xây dựng qui hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung qui định về phân cấp quản lý cán bộ, qui định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý...

- Tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý từ quận đến cơ sở, trong đó quan tâm đào tạo cán bộ trong qui hoạch.

- Chỉ đạo UBND Quận hoàn thành việc kiện toàn sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn dân cư thuộc đảng bộ quận theo Quyết định 42 của UBND Thành phố, trên cơ sở đó rà soát, sắp xếp các chi bộ đảng cho phù hợp.

- Thực hiện xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận theo kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thành phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, qui định, hướng dẫn.. của Trung ương, Thành phố và quận về công tác tổ chức xây dựng đảng, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cơ quan tổ chức cấp ủy.

- Tổ chức thực hiện Đề án phát triển đảng viên của Đảng bộ quận Ba đình giai đoạn 2011- 2015; Hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2012. Triển khai thực hiện các giải pháp thuộc Chuyên đề Nâng cao chất lượng công tác qui hoạch cán bộ diện BTV quận ủy Ba Đình quản lý giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ...

Công tác Kiểm tra, giám sát :

- Chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2012 của BCH, Ban Thường vụ quận ủy và triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của điều lệ Đảng khóa XI và tình thần Nghị quyết TW 5 khóa X, nhất là kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng, triển khai các chuyên đề, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Quận và cơ sở.

- Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng qui định; tập trung kiểm tra các lĩnh vực thuộc các nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá (công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng cơ bản, TTĐT, XD, GPMB).

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tăng cường kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra TCCS đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời chỉ đạo UBKT các cấp tích cực triển khai, tập trung vào lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực như quản lý sử dụng đất công, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, dự án đầu tư, công tác cán bộ, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ đảng viên.

- Chủ động tham muu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết tình hình ở nhưng đơn vị, địa bàn có dấu hiệu phức tạp trong nội bộ, những nơi xuất hiện đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; Tích cực hướng dẫn và chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; Chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân và tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, kỷ luật đảng, nhất là những đơn thư thuộc lĩnh vực bức xúc dân sinh, những vụ việc khiếu kiện tồn đọng, kéo dài.. .

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài sản công, công tác CCHC.

            Công tác vận động quần chúng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân :

            - Tập trung nghiên cứu tìm các giải pháp phù hợp, kip thời, hiệu quả về công tác vận động quần chúng, công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghiên cứu những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh, để có hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể về công tác dân vận như: dân tộc, tôn giáo, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý qui hoạch, quản lý  đô thị, xây dựng, VSMT...

            - Tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết những vụ việc phức tạp, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; chú trọng hơn nữa trong việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và những chương trình, chuyên đề công tác, những khâu đột phá của Quận.

            - Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công tác dân vận, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận tới cơ sở nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận quần chúng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

            - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự phối kết hợp với các ngành, đoàn thể để việc thực hiện qui chế dân chủ thực sự có bước chuyển biến tại các địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo trên địa bàn quận hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

            - Triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2012.

            - Lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Hội CCB và Đại hội  Đoàn Thanh niên  nhiệm kỳ 2012-2017.

            - Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động tránh hình thức để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận.

             Công tác xây dựng chính quyền:

            - Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chất lượng các kỳ họp nhất là chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn và chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng; tăng cường công tác giám sát, tái giám sát ; đôn đốc các đơn vị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

            - Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tiếp tục tạo chuyển biến mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng quyết liệt, cụ thể, sâu sát, hướng về cơ sở, kịp thời và cùng với cơ sở giải quyết những vấn đề khó, những phát sinh, bức xúc...

- Đẩy mạnh việc thực hiện Chuyên đề cải cách hành chính trọng tâm là: ứng dụng CNTT, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo quận. Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Từng bước thực hiện việc hiện đại hóa nền hành chính, chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính; Tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, xây dựng kế hoạch luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức ở các vị trí theo quyết định 158 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo không để phát sinh các điểm nóng. Chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc quận tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở từng đơn vị theo quy định, đặc biệt tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý tài sản công...

3.2- Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và an ninh, quốc phòng.

Về phát triển kinh tế:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012.

- Thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý tài chính ngân sách, các nguồn thu, chi ngân sách đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị và đầu tư phát triển. Đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở. Tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, cho các tổ chức, cá nhân phát triển kinh doanh, dịch vụ. 

- Từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư công theo hướng nâng cao hiệu quả, tăng cường huy động các nguồn vốn cho phát triển; tập trung vốn cho các dự án an sinh xã hội, giải quyết kiến nghị của cử tri, các công trình dự án cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm như dự án xây dựng trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, trung tâm thương mại,...Triển khai công tác qui hoạch theo chỉ đạo của Thành phố.

- Chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận uỷ và kế hoạch số 55-KH/UBND của UBND quận về công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn quận. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của quận và Thành phố; Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép; tiếp tục giải quyết nhà siêu mỏng siêu méo. Đẩy mạnh công tác 197 về quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, duy trì mỗi phường có từ 1 đến 2 tuyến phố văn minh đô thị, triển khai thực hiện tốt kế hoạch Năm An toàn giao thông 2012.  

Công tác văn hóa-xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, lòng tự hào của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh, gìn giữ, phát triển các giá trị văn hoá Thăng Long - Hà Nội. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong giai đoạn mới và “xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, quan tâm chăm lo các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm  65 năm ngày TBLS; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh. Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non nhất là các nhóm, lớp nhà trẻ, trường mầm non tư thục. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành phố.

Triển khai đồng bộ các chương trình, mục tiêu về công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2011-2015. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công tác an ninh, quốc phòng địa phương: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp xử lý trong mọi tình huống, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng và triển khai nghiêm túc các phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế, các hoạt động văn hóa, thể thao quan trọng trên đia bàn. Phối hợp giải quyết tốt các vụ tập trung khiếu kiện đông người, tụ tập, tuần hành tự phát không đúng quy định, các hoạt động “diễn biến hoà bình’’ , kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương, đảm bảo các chế độ chính sách hậu phương quân đội; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo chất lượng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban Thường vụ Quận uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các TCCS Đảng trực thuộc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2012 và tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 các Ban Đảng quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội quận, các đơn vị có liên quan tiến hành nghiên cứu, vận dụng để xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, phân công tổ chức thực hiện khoa học, đồng bộ những nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và quận.

3. Các tổ cấp ủy, các ban Đảng quận ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp hướng dẫn các cấp uỷ đảng trực thuộc và các đơn vị có liên quan  tổ chức thực hiện, có hiệu quả kế hoạch công tác; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác, kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy, (để b/ cáo)

- Văn phòng Thành ủy,

- TTQU - HĐND - UBND quận,

- Các đ/c Quận ủy viên,

- Các ban Đảng quận ủy,      

- Các TCCS Đảng trực thuộc,

- UB MTTQ và các đoàn thể quận,

- Lưu VPQU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Cao Thị Ngọc Lan

         

 

                PHỤ LỤC

                            CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2011

 

STT

Nội dung

Ghi chú

 

Xây dựng, triển khai 02 chương trình và  05 chuyên đề

 

1

Chương trình số 03-CTr/QU ngày 24/01/2011 “Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015”.

 

2

Chương trình số 04-CTr/QU ngày 28/04/2011 “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục xây dựng quận Ba Đình vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2011-2015”.

 

3

Chuyên đề số 01-CĐ/QU ngày 24/01/2011 “Đẩy mạnh công tác CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp giai đoạn 2011-2015”.

 

4

Chuyên đề số 02-CĐ/QU ngày 26/01/2011 “Nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2011-2015”.

 

5

Chuyên đề số 04-CĐ/QU ngày 27/04/2011 “Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận Ba Đình  giai đoạn 2011-2015”.

 

6

Chuyên đề số 03-CĐ/QU ngày 27/04/2011 “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015”.

 

7

Chuyên đề số 05-CĐ/QU ngày 10/08/2011 “về công tác đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị theo quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015”.

 

 

  Tổ chức tổng kết, sơ kết,  quán triệt các vản  bản của TW, Thành phố, quận

 

1

  Kế hoạch số 05-KH/QU về “nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV”.

 

2

Kế hoạch số 13-KH/QU ngày 12/5/2011 về “nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

 

3

Kế hoạch số 20-KH/QU ngày 14/9/2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.

 

4

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 35-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

 

5

Báo cáo số 37-BC/QU ngày 30/7/2011 tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 16/8/2007 của Thành ủy Hà Nội về việc “tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố”.

 

6

Báo cáo số 35-BC/QU thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

7

Kế hoạch số 18-KH/QU tuyên truyền về tình hình biển Đông năm 2011.

 

8

Chuyên đề nghiên cứu khoa học “Nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trên địa bàn quận Ba Đình”.

 

9

Chương trình số 03-CTr/BTG-UBND ngày 04/11/2011 chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo và Ủy ban nhân dân quận trong năm 2011, 2012

 

10

Kế hoạch số 06-KH/QU về việc thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X về chống sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

 

11

Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) “Về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội” trên địa bàn quận.

 

12

Báo cáo 4 năm thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương quy định“một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

 

13

Báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban chấp hành Trung ương về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

 

14

Báo cáo 4 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

 

15

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng”.

 

16

Báo cáo 2 năm thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01-01-1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01-01-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đã hy sinh, từ trần.

 

17

Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình quản lý gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm trong giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo”.

 

18

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/QU ngày 28/4/2011 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tiếp tục xây dựng quận Ba Đình vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015” từ tháng 7/2011 đến năm 2015.

 

19

Đề án phát triển đảng viên của Đảng bộ quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015.

 

20

Đề án về công tác quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ giai đoạn 2011-2015.

 

21

Báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 (khoá X), về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

22

Báo cáo 3 năm thực hiện Quy định 115 của BCH TW Đảng và Hướng dẫn số 12 của UBKT Trung ương về Quy định những điều đảng viên không được làm.

 

23

Kế hoạch số 21-KH/BCN thực hiện nội dung số 7, Chương trình số 04-CTr/QU ngày 28/4/2011 của Quận uỷ về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tiếp tục xây dựng Đảng bộ quận Ba Đình trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2011-2015”.

 

24

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 23/8/2006 của Thành ủy Hà Nội về “tăng cường mở rộng công tác đối ngoại nhân dân ở Thành phố Hà Nội”.

 

25

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) “về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới.

 

           

26

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 

27

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”.

 

28

Chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở thuộc quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015”.

 

29

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 773/CT- BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới”.

 

 

Chuyên đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng mở rộng dân chủ, sát cơ sở gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

 

Thông báo kết luận của Thường trực Quận uỷ tại kỳ họp giao ban Bí thư, Chủ tịch HĐND - UBND 14 phường 6 tháng đầu năm 2012

 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình ( khóa XXIV)

 

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

 

Thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy tại kỳ họp giao ban Bí thư, Chủ tịch HĐND - UBND 14 phường ngày 25/4/2012

 

Thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy tại kỳ họp giao ban Bí thư, Chủ tịch HĐND - UBND 14 phường ngày 6/9/2012

 

Báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 2011.

 

Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015 "

 

Báo cáo kết quả một năm thực hiện Chuyên đề 01 “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền giai đoạn 2011 - 2015”

 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXIV)

 

Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Chuyên đề số 05 -CĐ/QU ngày 10/8/2011 về “Công tác đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị theo quy hoạch giai đoạn 2011-2015 ”

 

Báo cáo kết quả công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2012

 

Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 31/8/2007 của Thành ủy

 

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chuyên đề số 04-CĐ/QU ngày 27/4/2011 của Quận ủy Ba Đình về “Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015”

 

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015”

 

Kế hoạch học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

 

Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy và Chuyên đề 01 của Quận ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp giai đoạn 2011 - 2015”

 

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2011 và định hướng đến năm 2015

 

Báo cáo công tác cải cách tư pháp quý III năm 2012

 

Kế hoạch kiểm tra kết quả công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2012 đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

 

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình năm 2012

 

Kế hoạch "Thực hiện Thông báo kết luận số 68-TB/TW của Bộ Chính trị sơ kết trên 4 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, triển khai công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012

 

Chuyên đề "Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của các cấp chính quyền giai đoạn 2011 - 2015"

 

Chuyên đề: "Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2011-2015"

 

Chuyên đề "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011- 2015"

 

Chuyên đề "Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận Ba Đình giai đoạn 2011 – 2015"

 

Chuyên đề về tăng cường công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị theo qui hoạch giai đoạn 2011-2015

 

Chuyên đề “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên” quận Ba Đình

 

Chương trình "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tiếp tục xây dựng quận Ba Đình vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2011-2015"

 

Kế hoạc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”

 

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”

 

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/4/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

 

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012

 

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ”

 

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"

 

Báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 20-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và phương hướng triển khai năm 2012

 

Đình thờ Bà Chúa kho ở phường Giảng Võ - quận Ba Đình - Hà Nội
Đình Giảng Võ thờ bà Lý Thị Châu Nương. Theo ngọc phả lưu giữ ở Đình, Bà là người Võ trại (Giảng Võ). Năm 16 tuổi, Bà đã tinh thông võ nghệ, trí dũng song toàn. Chồng bà là tướng quân Trần Thái Bảo - Đốc bộ Châu Hoan (nay là tỉnh Nghệ An).

Trong cuộc chiến đấu chống giặc Nguyên Mông lần thứ ba, bị địch bao vây, Ông đã dẫn quân xông ra phá vòng vây, Bà giả trai chỉ huy binh lính giữ thành, bảo vệ kho tàng trong hơn một tháng. Sau đó, quan Thái Bảo chiêu mộ thêm quân sĩ, tiến về thành giải vây. Bà xuất quân cùng đánh, quân Nguyên thua phải rút chạy. Vua Trần Nhân Tông hay tin khen ngợi tài trí của Châu Nương và phong Bà là Khố nương Công chúa Quản trưởng Quốc khố Đại Phu nhân. Sau chiến công đó, Ông được phong chức Tiền quân Dực thánh chỉ huy đạo quân bảo vệ nhà vua và kinh thành Thăng long. Bà được nắm toàn quyền thu phát binh lương của Quốc khố kiêm cai quản phủ Phụng Thiên. Trong một trận chiến đấu ác liệt, Bà đã anh dũng hy sinh năm 1287. Vua Trần phong cho Bà là “ Anh linh Hiển ứng Khố nương Công chúa Chủ Khố Đại vương Phu nhân Thánh Mẫu” và lệnh cho làng Giảng Võ lập đền thờ Bà. Để tỏ lòng kính phục người con gái anh hùng, Bà đã được tôn thờ làm Thành hoàng làng Giảng Võ nên Đền thờ Bà được gọi là Đình thờ, nhân dân quen gọi là Đình thờ Bà Chúa Kho (ngoài Giảng Võ là nơi thờ chính theo lệnh nhà Vua, nhiều làng ở Châu Hoan cũng lập Đền thờ Bà).

Đình thờ Bà nằm ở giữa làng Giảng Võ xưa (nay là ngõ 612, đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội), toạ lạc trên khu đất rộng gần 2.000 m2. Mặc dù bị chiến tranh và thời gian tàn phá, được trùng tu, xây dựng lại, Đình vẫn giữ được kiến trúc khá đẹp và cổ kính. Phía trước là miếu thờ Cô Đệ Nhât và Cô Đệ Nhị, hai người hầu của Bà. Chính giữa là nhà Phương Đình, phía trong là toà Đại Đình, nơi thờ Bài vị và Long ngai Bà. Di tích cổ nhất của Đình là 2 nhà Tả mạc và Hữu mạc nằm hai bên nhà Phương Đình. Đây là nhà có kiến trúc cổ độc đáo, kết cấu vì kèo quá giang, đầu hồi bịt đốc với các cây trụ đỡ mái. Đỉnh trụ là 2 con nghê quay mặt vào nhau. Ngoài ra, trong khuôn viên Đình còn có 4 con nghê đá, 2 tấm bia đá và một số trụ đá trước đây dùng để kê cột đình.

Trên nóc Đình có bức đại tự ghi 4 chữ “ Lý Trần phương danh”(tiếng thơm 2 họ Lý Trần). Trong Đình có bức đại tự “Nữ trung anh kiệt” (anh hùng hào kiệt trong giới nữ) và đôi câu đối ca ngợi Bà:

Tài chính túc sung quân, môn nội mệnh văn Thiên tử chiếu.

Âm mưu năng thoái lỗ, quốc trung danh chấn nữ thần cơ.

Dịch :

Của cải đủ nuôi quân, khắp chốn nghe tin Vua xuống chiếu.

Mưu hay lui giặc dữ, nước nhà nức tiếng gái tài cao.

Trước sân đình là những cây đa cổ thụ soi bóng trên làn nước trong xanh làm tôn thêm vẻ uy nghiêm, cổ kính của Đình.

Ngày 20/07/1994, Đình Giảng Võ được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.

Đình Giảng Võ thờ Bà Chúa kho là ngôi đình thiêng của đất Hà thành. Hàng năm, Đình tổ chức lễ hội truyền thống vào ngày sinh (12/02 âm lịch) và ngày hoá (20/07 âm lịch) của Bà. Ngoài ra, vào ngày 23/12 âm lịch, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, UBND phường Giảng Võ và Nhà hát Tuồng Trung ương phối hợp tổ chức rước bài vị và bát hương của Bà để cầu cho quốc thái dân an. Lễ hội được tổ chức trang trọng, đậm đà bản sắc dân tộc, không có tệ nạn mê tín dị đoan, thu hút rất đông nhân dân trong vùng và khách thập phương tham dự.

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH ĐÌNH GIẢNG VÕ

* Ở thôn Cổ Mễ, xã Vũ Ninh, Bắc Ninh cũng có đền thờ Bà Chúa kho, Bà là vợ của một ông Vua đời Lý, sau khi mất, được lập đền thờ trên núi Kho ở thôn Cổ mễ. Bà Chúa kho ở Giảng Võ - Hà Nội và Bà Chúa kho ở Cổ Mễ - Bắc Ninh là 2 nhân vật lịch sử hoàn toàn khác nhau.

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (Khoá XXIV) trí tuệ, đột phá quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
Ngày 08/7/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXIV) tổ chức hội nghị lần thứ 5. Dự hội nghị có đại diện các ban Đảng Thành ủy, đông đủ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; các đồng chí phó các ban Đảng Quận ủy, ủy viên UBKT; Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng các đoàn thể chính trị và các đơn vị thuộc quận.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận - nhấn mạnh, kỳ họp lần này nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011; thông qua chuyên đề “Tăng cường công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị theo quy hoạch giai đoạn 2010-2015”.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Bí thư Quận uỷ

Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tập trung triển khai công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động quần chúng, đảm bảo giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham gia phục vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ nhất HĐND quận và phường. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác văn hoá, xã hội được đẩy mạnh, có chiều sâu, thiết thực, huy động các nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng công tác y tế, thể dục thể thao; chăm lo giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, qui chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từ quận đến cơ sở chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập quận và 30 năm thành lập chính quyền phường.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với tiếp tục tổ chức thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch, đề án, chuyên đề nhằm tổ chức thực hiện 2 chương trình và 5 chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khoá XXIV, đặc biệt quan tâm các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá: công tác tổ chức cán bộ, công tác CCHC và công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo đời sống dân sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiện vụ chính trị của quận năm 2011.

Với tinh thần trách nhiệm cao Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện và thông qua chuyên đề “Tăng cường công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị theo quy hoạch giai đoạn 2010-2015” và chương trình hội nghị đã đề ra.

BTG

Bài phát biểu bế mạc Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận, đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất của đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ

- Kính thưa : Đ/c Nguyễn Minh Triết-Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước!

- Kính thưa các bà mẹ Việt Nam Anh hùng!

- Kính thưa các vị khách quý và toàn thể các đồng chí !

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời chúng ta đang tập trung quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình đang xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ

Hôm nay, Quận uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Ba Đình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận nhằm ôn lại chặng đường lịch sử rất vinh quang, tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển của quận, đồng thời đón nhận Huân chương lao động hạng nhất, một phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây là sự ghi nhận nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân quận, cũng là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là niềm vinh dự, nguồn cổ vũ to lớn đối với cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân quận.

Tại buổi lễ trọng thể này, chúng ta rất vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Chủ tịch nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam về dự và trực tiếp trao tặng phần thưởng cao quý, Huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ và nhân dân quận. Đây là một sự quan tâm đặc biệt của đồng chí với quận Ba Đình. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo và các thế hệ cán bộ chủ chốt của quận, xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ đồng chí.

Thưa các đồng chí !

Tại buổi lễ trọng thể này, rất vui mừng và cảm động trước những tình cảm đặc biệt của đồng chí Tổng bí thư-Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chuyển lời chúc mừng và những lẵng hoa tươi thắm đến với Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình chúng ta. Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dành cho quận.

Trong buổi lễ long trọng này, cho phép tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sỹ, lòng biết ơn chân thành tới các thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng và các lớp thế hệ cán bộ qua các thời kỳ đã đóng góp to lớn và làm nên trang sử vẻ vang của quận Ba Đình.

Nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các phường, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận đã tích cực hưởng ứng và hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong những năm qua và nhất là đợt thi đua đặc biệt chào mừng 50 năm thành lập quận.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các Quận, Huyện bạn, các đơn vị kết nghĩa, các cơ quan, tổ chức cá nhân đã đến dự, động viên và gửi những bó hoa tươi thắm đến chúc mừng. Nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn lực lượng cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Bộ Quốc phòng đã phục vụ tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi góp phần tích cực vào thành công của buổi lễ.

Xin cảm ơn các đồng chí cán bộ, phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và Hà Nội đã theo dõi sát sao và kịp thời đưa tin tuyên truyền về buổi lễ.

Thưa các đồng chí !

Chúng ta cũng rất vinh dự được đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh-UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội về dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của quận Ba Đình trong những năm qua. Đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ và gợi mở những nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ trọng tâm mà quận cần phải tập trung thực hiện, nhằm tiếp tục xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước; của Thủ đô Hà Nội và của toàn thể nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Quận uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Ba Đình, xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Thành phố. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí, Đảng bộ và nhân dân quận Ba Đình xin hứa với các đồng chí lãnh đạo của Trung ương và Thành phố, tiếp tục phát huy truyền thống của quận Anh hùng, của Thủ đô Anh hùng, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, khai thác mọi nguồn lực xây dựng quận Ba Đình phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của quận chúng ta.

Kính mời các đồng chí chuẩn bị làm lễ chào cờ.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí ./.

Ngọc Hà, vang mãi danh thơm
Mấy chục năm qua, sáng nào vợ chồng ông Trần Nguyên Bộ và bà Ðào Thị Liên cũng vác cuốc ra vườn. Mảnh đất tiên tổ nhiều đời để lại rộng non một sào, hai vợ chồng ông dành hai phần ba để trồng hoa. Ðó là mảnh vườn cuối cùng ở Ngọc Hà, vợ chồng ông cũng là những người cuối cùng ở làng hoa nổi tiếng này sống bằng nghề trồng hoa.

Ông Trần Nguyên Bộ đang chăm sóc mảnh vườn trồng hoa cuối cùng ở làng hoa Ngọc Hà.

Người Hà Nội xưa có câu: 'Ngày rằm đi chợ mua hoa/ Phải chờ thấy gánh Ngọc Hà mới mua'. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy hoa được trồng ở làng Ngọc Hà (nay thuộc phường Ngọc Hà, quận Ba Ðình) trong lòng người đất kinh kỳ - vốn cực kỳ tinh tế trong chơi hoa nói riêng và các thú chơi khác nói chung, được trân trọng đến nhường nào. Dẫu biết rằng thời thế đổi thay, những ngôi nhà cao tầng dần mọc lên thay chỗ những vườn hoa ở làng Ngọc Hà. Nhưng khó ai tránh khỏi tiếc, khỏi nhớ. Người thiên hạ tiếc một, người làng hoa, yêu hoa tiếc mười. Ông Trần Nguyên Bộ là người như thế. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, anh Bộ vác ba-lô lên đường nhập ngũ. Rời quân ngũ, ông trở về với nghề mà bao đời nay các thế hệ trong gia tộc ông vẫn gắn bó. Ông kể: ' Thời kỳ bao cấp là thời kỳ 'huy hoàng' nhất của làng hoa Ngọc Hà. Ngày ấy vui lắm. Ngày rằm, mồng một, chợ hoa Ngọc Hà họp suốt một quãng dài đến cả cây số, suốt từ chợ Chùa đến hồ Hữu Tiệp. HTX hoa rau Ngọc Hà có cửa hàng ở nhiều con phố lớn, người ta chen nhau xếp hàng để mua bằng được hoa Ngọc Hà. Nhưng khi HTX giải thể, đất được chia cho các hộ gia đình, người ta đua nhau bán đất để xây nhà', ông Bộ bùi ngùi tiếc nuối.

Cách đây mấy năm, làng Ngọc Hà còn có ông Nguyễn Văn Lùn làm giống hoa. Ông Lùn đã mất, duy còn ông Bộ vẫn gắn bó với nghề hoa. Mỗi sáng, vợ chồng ông Bộ lại vác cuốc ra vườn chăm những luống hoa. Ngoài ra, do kinh nghiệm lâu năm trồng hoa, cây cảnh, ông Bộ còn chăm sóc hoa, cây cảnh cho một số cơ quan, công sở. Mảnh đất ông bà được thừa kế rộng khoảng 300 m2, ông Bộ dành 200 m2 để trồng hoa. Với diện tích không lớn, nếu trồng hoa thành phẩm thì lợi nhuận rất thấp, ông Bộ - bà Liên chọn cách trồng hoa giống. Tiếng tăm của làng nghề Ngọc Hà xưa, cộng với tay nghề của một dòng họ trồng hoa lâu năm (cụ thân sinh ông là Trần Nguyên Phòng, một người có tiếng ở tổ kỹ thuật của Ðội sản xuất số 2, HTX Hoa rau trước kia), đã tạo nên giống hoa chất lượng cao, luôn bán chạy. Sản phẩm chủ yếu là các giống hoa cúc. Ông trồng những cây cúc giống quanh năm, từ những cây cúc mẹ, ông cắt mắt, đem giâm thành giống. Người ta cứ thắc mắc vì sao hoa Ngọc Hà đẹp. Ông Bộ bảo rằng, bí quyết tạo nên vẻ đẹp của hoa Ngọc Hà, không phải ở phân bón, không phải ở các loại thuốc kích thích. Vùng Ngọc Hà xưa nhiều ao, hồ. Cuối năm Âm lịch, người ta thường tát ao, phơi bùn, sau đó đập nhỏ ra để trồng hoa. Bí quyết để hoa đẹp, chính là sự dày công, sự chăm sóc tỉ mẩn, nhưng rất khoa học của  người trồng. Chăm hoa như thế, giữa người với hoa có thêm mối giao hòa. Người ta bảo ông Bộ cổ hủ. Không hẳn là sai. Giữ nghề cuốc đất chăm hoa đã là cổ. Ông còn cổ trong cả kỹ thuật làm nghề. Tất nhiên giờ không còn phân bắc, phân chuồng để làm nghề như xưa, cũng không còn ao để vật bùn lên phơi như thủa trước, nhưng ông vẫn cẩn thận đến cầu kỳ. Ông mua đất phù sa ngoài sông Hồng, về đóng bao tích trữ, đất đã mịn thế, ông vẫn còn kỳ công xay ra. Ðất phải làm kỹ thì trồng hoa giống mới tốt. Chả thế mà trông cây giống của những nhà khác có thể còn to khỏe hơn, nhưng sức sống không thể sánh nổi với giống hoa ông Bộ trồng. Nhiều khách quen có lần trót mua giống hoa của người khác, sau cứ tiếc rẻ mãi, vì cả một vụ hoa kém hẳn.

Ông Bộ dẫn chúng tôi thăm những luống cúc xanh rì. Ðất trời vừa được 'rửa mặt' sau cơn mưa, vườn cúc làm xanh cả không gian chung quanh. Thật lạ, giữa phố phường Hà Nội, vẫn còn những không gian như thế, nhà ông Bộ được ngăn cách với nhà anh trai ông bằng một hàng cau, hai nhà vẫn qua lại bằng cái hàng giậu ấy, như ở nông thôn những năm về trước. Ngắm vườn cúc, chúng tôi nhận ra thửa đất nhà ông Bộ có hai mặt tiền. Thửa đất bề rộng bảy, tám mét, dài đến gần bốn chục mét. Người làng bảo ông Bộ cứ bán  phắt đi vài chục m2 là chẳng phải lo nghĩ gì cuộc sống đến hết đời, mà con cái vẫn có đất ở. Nhưng ông Bộ không nghĩ thế. Cái nghề đời nối đời nó ăn vào huyết quản, không dễ vì điều nọ điều kia mà xa rời được. Tôi ngạc nhiên đến bất ngờ khi biết giá 100 cây cúc giống chỉ từ 6.000 đến 7.000 đồng, đúng bằng một mớ rau muống ngoài chợ. Vậy mà đòi hỏi bao nhiêu kỹ thuật, bao nhiêu sương nắng. Thế mà vẫn có người như vợ chồng ông Bộ gắn bó cả đời với nghề này. 'Các cháu nhà tôi ngoan lắm. Chúng nó cũng muốn giữ đất, giữ nghề', ông Bộ bộc bạch. Còn về tương lai, thửa đất này rồi sẽ được chia cho con cái. Nhưng nghề hoa thì vẫn mãi còn. Bốn người con trai thì hai người nối nghiệp bố mẹ làm nghề chăm sóc cây cảnh.

Ðã bao lần tôi thắc mắc về nguồn cội của văn hóa, của tâm hồn người Hà Nội. Câu trả lời chẳng ở đâu xa. Nó không chỉ đến từ những làng khoa bảng, đến từ những nhà văn hóa, mà còn đến từ những người bình dị như thế. Từ cặp vợ chồng già sáng sáng vác cuốc ra vườn, họ đem tình yêu với quê hương truyền sang con cái, để rồi, trong bao nghề có thể chọn, họ vẫn chọn theo nghề tổ. Tình cảm với quê hương trong những con người này khó đong đếm được. Nhờ thế, dù bao biến động, văn hóa Hà Nội vẫn tự hào, với bề dày, và cả bề sâu...

Theo báo nhân dân điện tử

Chuyên đề phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận Ba Đình giai đoạn 2011 – 2015
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXIV, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình xây dựng chuyên đề “Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015” với các nội dung cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

QUẬN BA ĐÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010

I. Kết quả huy động các nguồn lực

Trong những năm qua, sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế cả nước nói chung, quận Ba Đình nói riêng, đến nay mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Với sự chỉ đạo tích cực, tập trung của Đảng bộ quận, sự điều hành có hiệu quả của UBND quận và sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quận, kinh tế quận Ba Đình tiếp tục giữ vững và phát triển. Giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2006-2010 (phần quận quản lý) tăng 14,33%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại chiếm 64,7%, ngành công nghiệp chiếm 35,2% và ngành khác chiếm 0,1%. Thu ngân sách nhà nước hàng năm (phần thu quận được hưởng theo tỷ lệ điều tiết) bình quân tăng 14,4%/năm.

Việc huy động các nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế đã được Quận uỷ - HĐND – UBND quận quan tâm, tập trung chỉ đạo và đã đạt được một số kết quả như sau:

Từ năm 2006 đến năm 2010, trên cơ sở nguồn thu và khả năng cân đối của ngân sách, quận đã bố trí dự toán khoảng 320 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… đáp ứng yêu cầu của nhân dân và bước đầu phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Ngoài ra, quận cũng quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp thực hiện để các dự án sử dụng ngân sách Trung ương, ngân sách Thành phố đầu tư trên địa bàn quận được triển khai nhanh, mang lại lợi ích cho quận và nhân dân trên địa bàn.

Công tác xã hội hoá đã và đang triển khai thực hiện, bước đầu đạt một số kết quả nhất định, như việc đầu tư xây dựng lại các chợ trên địa bàn quận được nghiên cứu theo hướng kết hợp mô hình chợ truyền thống với trung tâm thương mại hiện đại. Quận Ba Đình đã được Thành phố chấp thuận 2 dự án để kêu gọi nhà đầu tư tham gia đấu thầu dự án sử dụng đất. Hiện nay, việc đấu thầu xây dựng chợ - Trung tâm thương mại Châu Long đã triển khai xong, dự kiến tổng mức đầu tư của công trình tại thời điểm phê duyệt kết quả trúng thầu là 202 tỷ đồng và hiện nay nhà thầu đang triển khai các bước để thực hiện dự án theo quy định; dự án xây dựng lại chợ - Trung tâm thương mại Thành Công đang được quận tập trung chỉ đạo và dự kiến thực hiện xong việc lựa chọn nhà thầu trong năm 2011.

Huy động từ nguồn xã hội hoá để tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá nhằm gìn giữ và khai thác một cách hợp lý các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc góp phần vào phát triển hoạt động du lịch, tham quan của quận từ năm 2006-2010 được trên 27,6 tỷ đồng.

Phối hợp tổ chức thực hiện đầu tư, quy hoạch lại các khu nhà cao tầng: trên địa bàn quận Ba Đình hiện có nhiều chung cư cũ, trong đó một số chung cư bị xuống cấp nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, quận đã và đang phối hợp với các Sở, ngành liên quan, chủ đầu tư để tập trung chỉ đạo toàn diện việc xây dựng lại chung cư cũ theo quy hoạch, một số chung cư theo mô hình kết hợp trung tâm thương mại và nhà ở nhằm đảm bảo đời sống cho nhân dân, tạo bộ mặt đô thị khang trang và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Nhiều chung cư cũ đang tổ chức công tác chuẩn bị đầu tư, một số chung cư đã và chuẩn bị được triển khai thực hiện dự án như C1 Thành Công, B6 Giảng Võ, C7 Giảng Võ…

Triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Từ năm 2006 đến 2010, quận cấp mới 6.488 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh 1.279 giấy; cấp phép kinh doanh có điều kiện 378 hộ kinh doanh; cấp đăng ký kinh doanh mới 5 hợp tác xã, thay đổi nội dung kinh doanh cho 28 hợp tác xã.

Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển một số ngành công nghiệp như sản xuất: thuốc tân dược, thực phẩm, đồ nhựa, các sản phẩm từ kim loại, đồ mỹ nghệ, may mặc…; phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố di chuyển 4 Hợp tác xã: Toàn Tiến, 19/5, Cao su tháng 5 và Diễm Thuỷ do sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực quận nội thành.

II. Một số yếu kém và nguyên nhân

1. Một số yếu kém

- Công tác xã hội hoá để huy động nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn; một số dự án triển khai với tiến độ chậm, chưa tạo được động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, còn gây bức xúc trong nhân dân.

- Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ đơn vị sự nghiệp có thu sang doanh nghiệp khi thực hiện còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Số lượng các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh mặc dù tăng song quy mô còn nhỏ; hoạt động của hợp tác xã thiếu hiệu quả, có hợp tác xã không còn hoạt động nhưng vẫn chưa giải thể. Công tác quản lý nhà nước trên địa bàn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chưa nắm sát được tình hình hoạt động kinh tế của đơn vị.

- Việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và điều kiện phát triển kinh tế từ du lịch làng nghề, khai thác các điểm di tích lịch sử văn hoá; di tích cách mạng chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của quận.

2. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân khách quan

- Là quận trung tâm hành chính, chính trị quốc gia nên phải ưu tiên cho việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước khi tính đến yếu tố kinh tế.

- Diện tích đất tự nhiên toàn quận nhỏ so với các quận huyện khác; cơ bản không còn đất trống, đất xen kẹt đủ điều kiện để thu hút đầu tư các dự án phát triển kinh tế.

- Mật độ dân cư đông, tỷ lệ đất dành cho giao thông còn thấp; chủ trương hạn chế chiều cao của các toà nhà nên việc thu hút đầu tư các nhà cao tầng gặp nhiều khó khăn, chưa hấp dẫn các nhà đầu tư.

- Việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn do còn bất cập giữa chính sách và thực tiễn.

- Công tác quy hoạch đô thị còn bất cập, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, chưa hấp dẫn thu hút đầu tư.

- Bất cập trong các cơ chế chính sách, nhất là chính sách về đầu tư xây dựng, chính sách xã hội hoá kêu gọi đầu tư.

b. Nguyên nhân chủ quan

- Sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đôi khi còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; lực lượng cán bộ làm công tác chuyên môn còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều; kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, phát triển kinh tế còn hạn chế.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, nhất là trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, trong công tác di dời giải phóng mặt bằng.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN BA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXIV đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm “Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015” như sau:

I. Mục tiêu

Phát huy hiệu quả tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh và hội nhập.

II. Chỉ tiêu

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân (phần quận quản lý): 14,5%/năm. Trong đó:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ: 15%/năm

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp: 8%/năm

2. Đến năm 2015, cơ cấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ chiếm từ 65 – 70%.

III. Nhiệm vụ

1. Tăng thu ngân sách nhà nước (phần quận được hưởng theo tỷ lệ điều tiết) hàng năm từ 5 - 10%; Dành tỷ trọng từ 25 - 30% tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các dự án phục vụ phát triển kinh tế. Thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Thành phố, ngân sách Trung ương đầu tư các dự án kinh tế trên địa bàn quận.

2. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá để thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển ở một số lĩnh vực, cụ thể:

- Năm 2011, hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất để xây dựng lại chợ - Trung tâm thương mại Thành Công. Giai đoạn 2011-2015, đôn đốc, phối hợp với các chủ đầu tư để hoàn thành việc xây dựng lại chợ - Trung tâm thương mại Châu Long và Thành Công.

- Hoàn thành 100% việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND Thành phố quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của các chợ.

- Huy động các nguồn lực xã hội hoá để đầu tư, phát triển trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao.

- Tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường công viên, các hồ trên địa bàn quận.

- Đấu giá các điểm đất, nhà sử dụng không hiệu quả để tăng thu ngân sách đáp ứng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế.

- Phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, chủ đầu tư để đầu tư xây dựng lại các chung cư nguy hiểm, chung cư cũ trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Thành phố, tạo quỹ nhà, văn phòng để phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp chất lượng cao.

3. Khai thác tiềm năng, lợi thế của quận từ các điểm di tích lịch sử văn hoá, di tích cách mạng, các làng nghề, phố nghề để phát triển các hoạt động, các dịch vụ phục vụ tham quan du lịch và bước đầu góp phần phát triển kinh tế từ du lịch.

4. Báo cáo Thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu quận Ba Đình để xác định rõ định hướng phát triển của quận, đảm bảo tính khả thi, hấp dẫn đầu tư; Chủ động đề xuất các vị trí, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải di dời ra khỏi khu vực nội thành để báo cáo Thành phố xem xét, quyết định.

5. Thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận, từ đó thu hút được nguồn lực đầu tư, thu hút lao động, tạo việc làm, thu nhập và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong đó, ưu tiên thu hút các ngành dịch vụ, công nghiệp mũi nhọn, có hàm lượng chất xám cao; hạn chế các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch.

IV. Giải pháp thực hiện

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Ban chấp hành Đảng bộ quận xác định một số giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện như sau:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền trong việc quản lý, phát huy các nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế theo định hướng của Thành phố và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận lần thức XXIV.

2. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật:

- Phổ biến pháp luật thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Các cơ quan thu phải xây dựng biện pháp cụ thể để quản lý nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách; thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

- Phổ biến pháp luật về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để nhân dân hiểu rõ, đồng thuận với các cấp chính quyền, chủ đầu tư trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người bị thu hồi đất.

3. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển các làng nghề, phố nghề truyền thống của quận; nghiên cứu lựa chọn một số tuyến phố chuyên doanh 1 sản phẩm truyền thống nổi tiếng để tạo điểm nhấn thu hút khách, phát triển tham quan du lịch; có kế hoạch, lộ trình tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hoá; tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh dưới nhiều hình thức về các điểm di tích lịch sử văn hoá, di tích cách mạng trên địa bàn để thu hút du khách đến với quận Ba Đình. Tổ chức quản lý tốt hoạt động dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí tại các điểm du lịch, không để các hoạt động mê tín, tệ nạn xã hội… ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của du lịch quận Ba Đình. Nghiên cứu xây dựng nguồn nhân lực, các sản phẩm du lịch và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách du lịch. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tại các điểm thu hút khách tham quan du lịch có ý thức thái độ thân thiện và góp phần phát triển các dịch vụ phục vụ khách du lịch.

4. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật; tiến hành nhận bàn giao hồ sơ quản lý từ các đơn vị thuộc Thành phố; xây dựng cơ chế phù hợp với thực tiễn của quận để làm cơ sở tổ chức đấu thầu, đặt hàng các đơn vị cung cấp dịch vụ duy tu, duy trì đáp ứng được yêu cầu của quận.

5. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đăng ký kinh doanh, từ đó tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển kinh tế trên địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

6. Kiện toàn đội ngũ cán bộ; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh tế; cử cán bộ tham gia các lớp học, khóa học do các Sở, ngành Thành phố, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các trung tâm đào tạo… tổ chức nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý cho đội ngũ cán bộ công chức.

7. Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương và Thành phố cả về tri thức và nguồn lực, vật lực để góp phần phát triển kinh tế của quận.

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường vụ Quận uỷ tổ chức triển khai quán triệt chuyên đề đến các cấp uỷ đảng trực thuộc; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện chuyên đề, đề xuất các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Tiến hành sơ kết chuyên đề vào năm 2013 và tổng kết chuyên đề vào năm 2015.

Các tổ chức cơ sở đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân tổ chức quán triệt nội dung chuyên đề đến từng cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển kinh tế quận Ba Đình.

2. HĐND quận xây dựng nghị quyết, tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện để UBND quận thực hiện tốt chuyên đề.

3. UBND quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề, xác định rõ công việc, thời gian thực hiện, đảm bảo hiệu quả theo mục tiêu đề ra.

4. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân có kế hoạch phối hợp, tuyên truyền vận động để các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động kinh tế trên địa bàn quận thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nước.

5. Các Ban đảng quận uỷ, Ban chuyên đề tham mưu giúp Ban Thường vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện chuyên đề và đề xuất các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả./.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình ( khóa XXIV)
Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình (khóa XXIV) họp ngày 14 tháng 4 năm 2011.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của quận 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2011; Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục xây dựng quận Ba Đình vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2011-2015”; Chuyên đề "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015"; Chuyên đề "Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận Ba Đình". Ngoài ra, tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND Quận đã báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ Quận về công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất quyết nghị:

1. Cơ bản nhất trí dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của quận 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2011. Vượt lên mọi khó khăn, thử thách, quí I/2011 tình hình kinh tế của quận tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt kế hoạch HĐND quận giao, trong đó: Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2011 ước đạt 627 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch. Chi ngân sách, ước tổng chi 105 tỷ đạt 27,3% dự toán giao.

Công tác xây dựng Đảng,chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tập trung chỉ đạo đồng bộ gắn với việc triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2011. Văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo; Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 1262 người, đạt 23% kế hoạch HĐND quận giao, xét duyệt 53 người đi cai nghiện bắt buộc, đạt 28% kế hoạch giao; Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Tân Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Công tác xây dựng và quản lý đô thị, chuẩn bị và triển khai các dự án phát triển hạ tầng dân sinh được đẩy mạnh; Tổ chức rà soát, đề xuất giải quyết 62 công trình nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra các công trình xây dựng sau cấp phép. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 89,2%. Cấp 117 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; Phối hợp đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và dịp Tết Nguyên đán; Công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được chỉ đạo chặt chẽ, bào đảm đúng yêu cầu, tiến độ theo Luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố. Xây dựng và triển khai chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và chương trình hành động của Thành phố về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận 3 tháng đầu năm cũng bộc lộ những hạn chế, yếu kém: Việc tổ chức, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, chuơng trình, chuyên đề của các cấp ủy Đảng của một số ít TCCS Đảng còn hạn chế, hình thức, chưa thực sự gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của đia phương, đơn vị; Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật và văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc tồn đọng chưa kịp thời, triệt để, tập trung trong lĩnh vực quản lý TTXD, đô thị, giải quyết an sinh, bức xúc của cử tri, nhân dân; Việc tham gia các hội nghị, cuộc họp, tập huấn và các hoạt động đoàn thể của một số cán bộ chủ chốt chưa thực sự nghiêm túc theo qui định về chế độ họp, hội nghị của Thành phố và Quận ủy; Chế độ thông tin báo cáo định kỳ của một số TCCSĐ chưa theo đúng qui định, nhất là các TCCCĐ khối doanh nghiệp, bệnh viện, trường học.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, các phòng, ban, ngành cần chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của quí II và cả năm 2011, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2011: toàn Đảng bộ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến cán bộ, đảng viên và phổ biến những nội dung cơ bản đến các tầng lớp nhân dân. Khẩn trương hoàn thành triển khai đồng bộ các chương trình, chuyên đề toàn khoá của BCH Đảng bộ quận khoá XXIV. Các TCCS Đảng cần bám sát tinh thần chỉ đạo trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, căn cứ vào tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của Thành phố và quận. Đồng thời làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tập trung lãnh đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của cuộc bầu cử kỳ này là “Dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội LHPN quận Ba Đình lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2011-2016).

- Chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ, chương trình hành động của Thành phố và của quận. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường. Lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo bức xúc của dân sinh.

- Lãnh đạo công tác tuyên truyền và triển khai các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và kỷ niệm 50 năm thành lập quận, 30 năm thành lập chính quyền cấp phường…Thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2011, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Thông qua dự thảo chương trình“Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục xây dựng quận Ba Đình vững mạnh, toàn diện giai đoạn 2011-2015”; dự thảo báo cáo chuyên đề "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015"; dự thảo báo cáo chuyên đề "Phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế quận Ba Đình" của Ban Chấp hành đảng bộ quận khóa XXIV. Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

3. Giao Ban Thường vụ Quận ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung dự thảo và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng Đảng bộ và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý II năm 2011, gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong quận tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, hạn chế những hạn chế, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 4 khóa XXIV.

Chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011- 2015
Thực hiện Nghị quyết XXIV Đảng bộ quận Ba Đình, BCH Đảng bộ quận xây dựng chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015” như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá tình hình xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2006-2010

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chương trình 08-CTr/TU của Thành uỷ về phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân quận đã gắn nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống trong gia đình, họ tộc được phát huy. Môi trường, cảnh quan văn hoá của quận ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn.

Các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “xoá đói giảm nghèo”, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân đón nhận, đồng tình hưởng ứng tích cực và đạt kết quả tốt, phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT quần chúng phát triển mạnh từ quận tới cơ sở đã tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng ổn định, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Trong quận không còn hộ chính sách nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Việc xây dựng các mô hình văn hoá đã dần đi vào nền nếp và có tác dụng thiết thực. Nhiều di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn được bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiệm vụ phát triển và xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng vai trò, tiềm năng vị trí của quận trung tâm Hành chính - chính trị Quốc gia. Công tác quản lý nhà nước về văn hoá còn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Có phong trào còn nặng nề về hình thức, thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa thiết thực. Nét đẹp thanh lịch, văn minh nhất là trong giao tiếp, ứng xử chưa trở thành nếp sống tự giác, phổ biến; chưa thành thói quen của người dân, việc giáo dục, vận động xây dựng những giá trị tốt đẹp trong quan hệ xã hội, trong cộng đồng cho người dân còn hạn chế.

Nguyên nhân của những yếu kém nêu trên là :

1. Tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình đô thị hoá nhanh, kèm theo những vấn đề xã hội nảy sinh chưa được quan tâm giải quyết đung mức.

2. Sự lãnh đạo của một số cấp uỷ Đảng còn hạn chế, chưa thật sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá. Sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả, cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá còn thiếu và chưa đồng bộ.

3. Việc xây dựng đời sống văn hoá chưa được chú ý đúng mức trong các hoạt động kinh tế, xã hội.

4. Việc triển khai xây dựng người Hà nội thanh lịch, văn minh chưa thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Các hành vi vi phạm về văn hoá chưa được xử lý nghiêm minh và thiếu chế tài xử lý.

Trong 5 năm qua, quận đã thực hiện nhiều biện pháp để ngày càng nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn quận, đưa văn hoá trở thành một nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển quận. Trong thời gian tới phát triển, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá, tiếp tục xây dựng người Hà nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2011-2015

I/ Mục tiêu:

1.Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, gắn kết chặt chẽ phát triển văn hoá với kinh tế, chính trị, đưa văn hoá thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân.

2. Quan tâm toàn diện cho lĩnh vực văn hoá cả về công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ và nguồn lực kinh phí, cơ sở vật chất để việc xây dựng đời sống văn hoá có chuyển biến rõ nét, thực chất.

3. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng, nhân rộng và phát huy các mô hình văn hoá, góp phần xây dựng quận cao về trí tuệ, đẹp về văn hoá, giàu về kinh tế, xứng đáng vị trí quận Trung tâm Hành chính - chính trị Quốc gia.

4. Một số chỉ tiêu cơ bản:

4.1 Gia đình văn hoá 93%

4.2 Tổ dân phố văn hoá 78%

4.3 Đơn vị văn hoá 82%

4.4 Khu dân cư văn hoá 50

4.5 Phường văn hoá 02

4.6 Gia đình thể thao 35%

4.7 Người luyện lập tập TDTT thường xuyên 45%

II/ Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hoá tới các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đưa các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của chuyên đề vào chương trình, nghị quyết, kế hoạch tổ chức thực hiện hằng năm của đơn vị. Xác định rõ vai trò, vị trí của văn hoá trong sự phát triển KT-XH, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, văn hoá vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển của xã hội văn minh, hiện đại.

Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, coi trọng văn hoá ứng xử trong các cơ quan, đơn vị gắn với nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tận tuỵ phục vụ nhân dân.

Từng cấp uỷ cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp của chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá, nếp sống văn hoá.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên truyền. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với tăng cường vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân đân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Coi trọng công tác tuyên truyền kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các quy ước về việc cưới, việc tang và lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo lý dân tộc.

3. Kiện toàn và tăng cường hoạt động hiệu quả của Ban chỉ đạo từ quận đến cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, thực hiện tốt công tác phối hợp ban, ngành, đoàn thể

Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động chỉ đạo, điều hành, mở rộng dân chủ phát huy trí tuệ tập thể, bám sát cơ sở.

Xây dựng quy chế phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên.

Tổ chức tốt các hoạt động học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài quận.

4. Tập trung lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa và xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các cấp uỷ cơ sở làm tốt công tác lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước dân chủ cơ sở.

Các cấp uỷ, chính quyền, ban chỉ đạo các cấp định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh nhất là những lĩnh vực, địa bàn, đơn vị khó khăn, phức tạp.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh" nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung xây dựng văn hoá giao tiếp, lối sống trung thực, dám đấu tranh với cái xấu ...

Xây dựng nếp sống văn hoá trong các gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào các mặt của đời sống, được thể hiện cụ thể trong sinh hoạt, công tác, quan hệ hằng ngày của cộng đồng và từng con người.

Ban chỉ đạo phong trào các cấp triển khai sâu rộng, có chất lượng việc đăng ký xây dựng các mô hình văn hoá tới từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố và các gia đình.

Nâng cao chất lượng tổ chức bình xét các danh hiệu nghiêm túc, bài bản, đúng quy trình, bám sát các tiêu chí, chú trọng thực chất, tránh hình thức, thành tích.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến.

5. Tăng cường đầu tư kinh phí từ ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa trong việc xây dựng thiết chế văn hóa tại cơ sở.

Tăng cường công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm văn hoá, Trung tâm TDTT, Trường Thể thao thiếu niên 10/10 và các công trình văn hoá, phúc lợi công cộng. Quản lý tốt và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở như: thư viện, sân chơi, sân tập TDTT, nhà văn hoá...

Nâng cao chất lượng hoạt động, cải tạo nâng cấp hệ thống đài truyền thanh các phường, trang tin điện tử quận bản tin Ba Đình và các ấn phẩm xuất bản.

Khuyến khích và đẩy mạnh công tác xã hội hoá đầu tư thiết chế văn hoá của các tổ chức, cá nhân.

6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức ngành văn hóa các cấp đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Kiện toàn, bổ sung đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ văn hoá, thể thao từ quận đến cơ sở.

Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ phụ trách công tác văn hoá, thể thao.

Có chính sách phù hợp trong công tác tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ văn hoá cơ sở.

7. Thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.

Tiếp tục tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, cách mạng-kháng chiến. Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, gắn với quảng bá, phát triển du lịch trên địa bàn.

Thông qua việc phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào truyền thống anh hùng của Thủ đô và Ba Đình lịch sử, ngàn năm văn hiến trong các tầng lớp nhân dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

8. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế - xã hội cho việc xây dựng văn hóa trên địa bàn.

Tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT quần chúng, hoạt động của các cụm văn hoá thể thao.

Tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hợp tác, liên kết, trao đổi kinh nghiệm các địa phương, trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá.

III/Tổ chức thực hiện

1. Các cấp uỷ Đảng tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai chuyên đề đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. HĐND-UBND, Ban chỉ đạo quận chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phù hợp tình hình, nhiệm vụ mới.

3. MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chủ động phối hợp với chính quyền nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

4. Các ban Đảng của Quận uỷ, ban chuyên đề có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chuyên đề, tham mưu đề xuất việc sơ kết, tổng kết thực hiện chuyên đề theo quy định.

Báo cáo tình hình công tác quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2 năm 2011
Ba tháng đầu năm 2011, mặc dù có những khó khăn trong điều kiện kinh tế trong nước, khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá cả lạm phát, thời tiết thay đổi bất thường…ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc làm và đời sống của nhân dân.

Thực hiện Chương trình công tác năm, các cấp uỷ Đảng từ quận đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tập trung triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các hoạt động đảm bảo phục vụ nhân dân đón tết nguyên đán Tân Mão, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận và 30 năm ngày thành lập chính quyền phường… đạt được những kết quả sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÍ I NĂM 2011

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1 Công tác chính trị tư tưởng

- Kịp thời tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tới gần 300 cán bộ chủ chốt. Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV, đến nay cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ quận.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 gắn với kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận Ba Đình và 30 năm thành lập chính quyền phường.

- Triển khai chương trình “Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2011-2015”; chuyên đề “Đẩy mạnh công tác CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp giai đoạn 2011-2015” và chuyên đề “Nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2011-2015”.

- Tổ chức tốt việc nắm bắt và định hướng dư luận của nhân dân, cán bộ và đảng viên về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

1.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011, biểu dương khen thưởng 62 TCCS đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và 13 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2010, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp gắn với đánh giá cán bộ, công chức năm 2010. Kết quả đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên : có 10321 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 86,5% (trong đó 1827 đảng viên đủ tư cách. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 1601 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, đạt 13,4% , có 14 đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ (0,12%).

- Tổ chức gặp mặt chúc tết, trao quà của Trung ương, Thành phố và quận cho 160 đồng chí lão thành cách mạng, 142 cán bộ bị địch bắt, giam giữ, tù đầy chính trị và 115 cán bộ chủ chốt thuộc Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn quận.

- Làm tốt công tác đảng viên: tiếp nhận và chuyển đảng cho 221 đảng viên, kết nạp 22 đảng viên và chuyển Đảng chính thức cho 42 đảng viên dự bị. Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 229 đồng chí. Tính đến ngày 15/3/2011, toàn Đảng bộ quận có 80 TCCS Đảng (34 Đảng bộ, 46 chi bộ ) với tổng số đảng viên 15.001 đồng chí. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tới 200 cán bộ chủ chốt trong toàn quận.

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2011 tại 14 đảng bộ phường. Qua kiểm tra, đã yêu cầu Đảng ủy 14 phường rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác năm 2011.

- Chỉ đạo các cấp uỷ đảng và UBKT cơ sở chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xem xét xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng và 12 đảng viên có vi phạm. Tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo tại phường Liễu Giai.

- Hoàn thành kế hoạch giám sát chuyên đề đối với chi bộ Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai và chi bộ Trường đào tạo công nhân và bồi dưỡng cán bộ vật tư xây dựng Viglacera. Tổ chức kiểm tra chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng tại 04 tổ chức cơ sở Đảng. Tổ chức kiểm tra công tác thu - nộp, sử dụng đảng phí và thẩm định báo cáo quyết toán tài chính đảng tại Đảng bộ 14 phường theo kế hoạch.

1.4. Công tác dân vận

- Xây dựng và triển khai chương trình công tác dân vận năm 2011 và Quy chế công tác Dân vận trong hệ thống chính trị quận. Làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, các hoạt động lễ hội theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và năm “Dân vận chính quyền”.

- Chỉ đạo các cấp uỷ Đảng lãnh đạo Đại hội Hội LHPN cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHPN quận (nhiệm kỳ 2011-2016), đến nay đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội LHPN 14 phường. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện chương trình “ Khởi động Năm thanh niên 2011”.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc BCĐ và xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban dân vận Quận uỷ với Công an quận và cơ quan Quân sự quận năm 2011; Tiếp tục đôn đốc các phường thực hiện Pháp lệnh 34 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Chỉ đạo các cơ sở, đơn vị hoàn thành rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy ước đã ban hành.

2. Kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân

MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận tới cơ sở đã tiến hành tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011, biểu dương, khen thưởng các cơ sở hội và cá nhân đoàn viên, hội viên có thành tích xuất sắc. Vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận, 30 năm thành lập chính quyền phường. Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

- Tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt việc giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo rao vặt và phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với các đơn vị tổ chức gặp mặt, tặng quà và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ (đợt 1) năm 2011.

- Tích cực vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu của năm 2011 góp phần tích cực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá - xã hội của quận, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tổ chức đăng ký gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, phường văn hoá. Vận động tham gia xây dựng đoạn đường “Xanh, sạch, đẹp”. Xây dựng kế hoạch và triển khai hội thi “Quận Ba Đình 50 năm xây dựng và phát triển”.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 101 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ký giao ước thi đua, giao lưu văn nghệ, TDTT, hội nghị toạ đàm, hội thi nấu ăn…

- Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, đón nhận Huân chương lao động hạng nhì cho Đoàn thanh niên quận và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội LHTN Việt Nam. Tổ chức các hoạt động “Khởi động Năm thanh niên 2011”, tổ chức hội trại thanh niên Ba Đình với chủ đề “80 năm tuổi trẻ anh hùng”, chung khảo hội thi “cán bộ Đoàn - tài năng, thanh lịch, bản lĩnh”…thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

- Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên tiếp tục được quan tâm, hội Cựu chiến binh kết nạp 67 hội viên, phát triển 01 tổ chức hội; Liên đoàn Lao động kết nạp 791 đoàn viên; Hội Liên hiệp phụ nữ quận kết nạp 123 hội viên; Đoàn Thanh niên tổ chức trao danh sách 55 đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ quận. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tốt đại hội Công nhân viên chức, hội nghị cán bộ công chức và hội nghị người lao động…

- Tích cực quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức thăm hỏi, trợ cấp Tết bảo đảm chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng. Thực hiện công tác vay vốn cho đoàn viên, hội viên thoát nghèo, đăng ký các công trình “Vì phụ nữ và trẻ em”, phối hợp tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho chị em, thăm hỏi tặng quà trẻ em khó khăn tàn tật, người già cô đơn…Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội CTĐ quận đã phát động ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị ảnh hưởng của động đất và sóng thần, đến nay toàn quận đã thu được trên 1,3 tỷ đồng.

3. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

- Quận ủy đã ban hành Chỉ thị và thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011- 2016. Chỉ đạo HĐND-UBND, UBMTTQ từ quận tới phường thành lập Uỷ ban bầu cử và thực hiện các bước quy trình theo đúng quy định của pháp luật, làm tốt công tác quán triệt, tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử.

- Tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 và báo cáo theo nội dung kế hoạch kiểm tra của Uỷ ban bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIII và ĐB HĐND Thành phố Hà Nội.

- Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại biểu HĐND các cấp từ quận đến phường nhiệm kỳ 2011-2016 theo quy định. Cấp quận lập danh sách sơ bộ giới thiệu 68 ứng cử viên, trong đó: nữ 33 ứng cử viên chiếm 47,8%, trẻ tuổi 18 ứng cử viên chiếm 26%, ngoài đảng 15 ứng cử viên chiếm 21%. Cấp phường lập danh sách sơ bộ giới thiệu 627 ứng cử viên, trong đó: nữ 274 ứng cử viên chiếm 43,7 %, trẻ tuổi 79 ứng cử viên chiếm 12,6 %, ngoài đảng 191 ứng cử viên chiếm 30,4%. Thực hiện lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cử tri của 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIII, 18 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, và 39 ứng cử viên đại biểu HĐND quận đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các tiểu ban tuyên truyền, đảm bảo an ninh, phục vụ triển khai và thực hiện kế hoạch, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phát hành các bài viết, đăng tải trên trang thông tin điện tử quận, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phê chuẩn các đơn vị bầu cử, các khu vực bỏ phiếu, tiến hành lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu…

4. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính

- Hoạt động của HĐND: Tổ chức tổng kết hoạt động HĐND quận nhiệm kỳ 2004-2011. Tổ chức tốt nội dung các kỳ họp, cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá 12, đảm bảo chất lượng; tổng hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết , trả lời các kiến nghị của cử tri.

Tổ chức tốt hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2010, phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận, 30 năm thành lập chính quyền phường.

Công tác xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và cải cách hành chính: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của UBND quận. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Đề án số 30 của Chính phủ về đơn giản thủ tục hành chính. Rà soát, xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, lĩnh vực kinh tế. Đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm tin học phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành và triển khai nhiệm vụ của Quận uỷ-HĐND-UBND quận. Tiếp tục duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Tiếp tục triển khai trang Thông tin điện tử của quận Ba Đình với nhiều tin, bài phong phú, đa dạng.

- Thực hiện 07 cuộc thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội theo chương trình về quản lý trật tự xây dựng, thực hiện luật lao động, kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, công tác vệ sinh an toàn, kinh doanh dịch vụ văn hoá…Qua kiểm tra đã thu hồi cho ngân sách nhà nước 4,7 tỷ đồng.

- Tích cực đôn đốc UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Bộ chính trị về “tình hình kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới”, Đề án số 3 của Chính phủ về tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường. Trong quý I, toàn quận đã tiếp 227 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tiếp nhận và xử lý 52 đơn thư (khiếu nại 9 đơn, phản ánh kiến nghị 43 đơn). Giải quyết 9 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp quận.

5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và an ninh, quốc phòng

5.1. Về phát triển kinh tế

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, chương trình hành động của Thành phố, quận đã tập trung xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chương trình về các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2011 ước đạt 627 tỷ đồng, đạt 27,1% kế hoạch HĐND quận giao, trong đó số thu ngoài quốc doanh ước thực hiện 446 tỷ đồng, đạt 26,6% kế hoạch.

- Chi ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất, ước tổng chi 105 tỷ đạt 27,3% dự toán giao, trong đó chi thường xuyên 104 tỷ 500 triệu đồng, chi đầu tư xây dựng 500 triệu đồng.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Tân Mão.

5.2. Công tác văn hóa- xã hội

- Tập trung thực hiện kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quận, 30 năm ngày thành lập chính quyền phường. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hướng dẫn, kiểm tra các lễ hội bảo đảm an toàn, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406 và Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ về cấm đốt, lưu hành, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão.

- Tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Tổ chức gắn biển công nhận “khu dân cư văn hoá” cho 04 khu dân cư. Tổ chức hội thảo bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá đình An Trí; đón bằng công nhận di tích lịch sử đình Kim Mã Thượng.

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành quận và các phường triển khai kế hoạch hoạt động và chăm lo đối tượng chính sách - xã hội trên địa bàn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Mão: tổ chức chi trả trợ cấp quà tết, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng, mất sức lao động, người cao tuổi, thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách người có công trên địa bàn quận…với tổng số tiền 3,9 tỷ đồng. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 1.262 người, đạt 23% kế hoạch HĐND quận giao, xét duyệt 53 người đi cai nghiện bắt buộc, đạt 28% kế hoạch giao.

- Chỉ đạo các ngành học, cấp học tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011. Hoàn thành tốt kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi cấp quận và Thành phố. Các cấp học, ngành học thực hiện tốt cuộc vận động “Nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp kế hoạch hoá gia đình. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh xuân - hè cho nhân dân; công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, đề phòng diễn biến bất thường của thời tiết và công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận.

5.3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị

- Chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, nhất là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phục vụ dân sinh. Ban hành và triển khai thực hiện bộ thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2629/QĐ-UBND. Tổ chức rà soát, đề xuất giải quyết 62 công trình nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn. Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo giải quyết các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng tại các phường Liễu Giai, Điện Biên và Phúc Xá.

- Cấp 117 giấy phép và công văn cho phép xây dựng. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 89,2%. Đã kiểm tra 74 công trình, trong đó có 29 công trình vi phạm; xử phạt hành chính 24 công trình trong đó đình chỉ thi công 18 công trình, cưỡng chế 04 công trình. Tiếp tục tuyên truyền vận động, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong GPMB dự án Văn Cao- Đốc Ngữ.

- Chỉ đạo 14 phường tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, kiểm tra việc duy trì trật tự an toàn giao thông - đô thị,

5.4. Công tác an ninh quốc phòng

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được giữ vững, phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các hoạt động ngày lễ, ngày tết, các hoạt động vui chơi giải trí, các lễ hội trên địa bàn quận trong và sau tết Tân Mão. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử HĐND 3 cấp.

- Tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác tuần tra canh gác, kiểm soát địa bàn, không để xảy ra tình trạng đốt pháo, đua xe trái phép, ùn tắc giao thông trong dịp Tết nguyên đán. Đã điều tra khám phá 32 vụ bắt 49 đối tượng phạm pháp hình sự; khám phá 58 vụ bắt 62 đối tượng phạm pháp về ma tuý và 24 vụ bắt 22 đối tượng phạm tội kinh tế.

- Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng năm 2011. Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển gọi thanh niên lên đường nhập ngũ và giao quân đợt 1 năm 2011 đúng quy định, đảm bảo số lượng và chất lượng, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 90 thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 1, triển khai nhiệm vụ đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ năm 2011.

Đánh giá chung:

Ba tháng đầu năm 2011, Quận ủy, các cấp ủy đảng cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng và triển khai tốt chương trình, kế hoạch công tác năm; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân xây dựng triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2011. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá xã hội và phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán Tân Mão vui tươi, an toàn , tiết kiệm.

Công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tích cực, chủ động phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, triển khai công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân đợt I/2011.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện. Chỉ đạo quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phục vụ dân sinh năm 2011.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, qúy I năm 2011, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quận vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:

- Việc tổ chức, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, chuyên đề các cấp uỷ Đảng của một số ít TCCS Đảng còn hạn chế, hình thức, chưa thực sự gắn với những nhiệm vụ của địa phương.

- Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật và văn bản chỉ đạo giải quyết vụ việc tồn đọng chưa kịp thời, triệt để, tập trung trong lĩnh vực quản lý TTXD, đô thị, giải quyết an sinh, bức xúc của cử tri, nhân dân.

- Việc tham gia các hội nghị, cuộc họp, tập huấn, tham dự các hoạt động của các đoàn thể của một số cán bộ chủ chốt, chưa nghiêm túc trong việc thực hiện quy định của Thành phố, Quận uỷ về việc thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ họp, dự hội nghị.

- Chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quí của một số TCCS đảng chưa được thực hiện nghiêm túc theo quy định, nhất là các TCCS đảng khối: doanh nghiệp, bệnh viện, trường học.

II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2011

Quý II, toàn Đảng bộ tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến cán bộ, đảng viên và phổ biến những nội dung cơ bản đến các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai các chương trình, chuyên đề toàn khoá của BCH Đảng bộ quận khoá XXIV.

2. Lãnh đạo thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011-2016). Tập trung chỉ đạo tốt Đại hội hội LHPN quận Ba Đình lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2011-2016) (Đại hội điểm của Thành phố).

3. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ, chương trình hành động của Thành phố và của quận. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo bức xúc của dân sinh. Lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí thực hành tiết kiệm.

4. Lãnh đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và kỷ niệm 50 năm thành lập quận, 30 năm thành lập chính quyền cấp phường…Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2011, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

1. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

- Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Làm tốt công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng TCCS đảng, công tác quy hoạch, rà soát và luân chuyển cán bộ. Tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5; làm tốt công tác phát triển đảng viên, hoàn thành kế hoạch kiểm tra thẻ đảng viên theo tiến độ đề ra.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và UBKT các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nội chính, phòng, ban, ngành và cơ sở tập trung giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức và đảng viên ngay tại cơ sở. nhất là liên quan tới nhân sự và tư cách ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp và đơn thư liên quan bức xúc dân sinh không để khiếu kiện vượt cấp kéo dài, tạo điểm nóng, gây bức xúc trong nhân dân.

- Thực hiện công tác vận động quần chúng. Tổ chức kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện QCDC ở tất cả các loại hình.

- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, địa phương. Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên. Tập trung xây dựng kiện toàn, phát triển tổ chức hội, phát triển đoàn viên, hội viên.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và an ninh, quốc phòng

- Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội được giao. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, chương trình hành động của Thành phố và của quận về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tổ chức kế hoạch các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 và vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tổ chức các hoạt động nhân ngày “Người tàn tật Việt Nam”, ngày “Gia đình Việt Nam”, tháng hành động vì trẻ em, tháng cao điểm phòng chống ma tuý, tháng vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tổng kết năm học 2010-2011 và kế hoạch hoạt động hè 2011, vui tết thiếu nhi 1/6. Thực hiện rà soát, đầu tư cơ sở vật chất hệ thống trường học trên địa bàn quận phục vụ công tác khai giảng năm học mới. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2011-2012. Triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

- Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường. Đôn đốc chỉ đạo triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 19-NQ/QU ngày 12/3/2010 của Ban Thường vụ Quận uỷ và kế hoạch số 55-KH/UBND của UBND quận về công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận năm 2011; thông báo số 44-TB/TU ngày 16/3/2011 của Thành uỷ Hà Nội kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành uỷ về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng và các giải pháp nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn quận. Tập trung giải toả các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm và quản lý sắp xếp duy trì các điểm họp chợ; quan tâm đến các dự án hạ tầng dân sinh, bức xúc.

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị và TTATXH. Đảm bảo an toàn các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các hoạt động lớn trên địa bàn. Chỉ đạo tốt hoạt động phối hợp của các cơ quan nội chính, cơ quan liên ngành trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Triển khai kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ và hội thao năm 2011, công tác diễn tập cấp phường và quận. Tổ chức đăng ký tuổi 17 cho nam công dân. Tổ chức thi cán bộ chỉ huy trưởng quân sự phường về tìm hiểu luật dân quân tự vệ. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận trong đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ.

- Tiếp tục triển khai các phần mềm tin học phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Quận uỷ, HĐND, UBND quận. Thực hiện bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp quận, phường sau khi được phê chuẩn; hoàn thiện các quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính theo danh mục mới.

- Quan tâm chỉ đạo công tác, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão năm 2011, đảm bảo kịp thời ứng phó các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão. Kiểm tra tình hình thực hiện tiết kiệm điện, đảo bảo an toàn điện trong các cơ quan trên địa bàn quận. Thực hiện kế hoạch công tác xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao.

Các cấp uỷ Đảng từ quận tới cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân trong quận.

Chương trình đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Ba Đình (giai đoạn 2011-2015)
Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU ngày 25/4/2006 của Quận uỷ về việc “Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận (giai đoạn 2006 - 2010)” đã thu được nhiều kết quả quan trọng: An ninh chính trị được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, công tác đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt kết quả cao, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện rõ rệt, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức và vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc. Kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn quận luôn phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chương trình có nơi có lúc chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, thiếu biện pháp cụ thể, công tác nắm tình hình chưa sâu, báo cáo phản ánh chưa kịp thời, xử lý tình huống còn chậm; Công tác đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội có lúc chưa đồng bộ, xử lý chưa triệt để; Tình trạng vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường còn để xảy ra.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những thiếu sót trên, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXIV đã đề ra: “Xây dựng thế trận an ninh quốc phòng vững chắc, giữ vững tuyệt đối ANCT, đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn”; Căn cứ vào đặc điểm tình hình địa phương và quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, Quận uỷ triển khai chương trình đảm bảo ANCT và trật tự ATXH trên địa bàn quận giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

I/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Quận Ba Đình là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi tập trung các cơ quan Trung ương và nhà riêng các đ/c lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước. Trên địa bàn quận có 36 Sứ quán và nhiều tổ chức quốc tế. Nơi đây thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, quận Ba đình cũng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh thường xuyên đón tiếp đông đảo du khách trong nước và khách quốc tế đến thăm. Với đặc điểm trên địa bàn quận luôn là mục tiêu mà các thế lực thù địch tập trung âm mưu hoạt động chống phá.

Ngoài những đặc điểm chi phối nêu trên, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận trong thời gian tới có những thuận lợi và khó khăn sau đây:

1/ Thuận lợi

- Sau gần 25 năm đổi mới và 4 năm hội nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, kinh tế Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Vị thế nước ta ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Chúng ta đã tranh thủ được nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài và tiếp cận với trình độ công nghệ cao. Đặc biệt trên lĩnh vực an ninh và đấu tranh phòng chống tội phạm đã có sự hợp tác rộng rãi trong khu vực và trên thế giới. Đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn Quận, chúng ta đã kế thừa được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo qua việc thực hiện chương trình từ những khoá trước.

2/ Khó khăn

- Tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp tác động tiêu cực đến tình hình an ninh của đất nước, nguy cơ khủng bố, phá hoại, bạo loạn vẫn còn tiềm ẩn lớn. Các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, chúng tiếp tục gia tăng thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” và triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo…để làm “con bài” gây sức ép chúng ta về mọi mặt, nhất là trong thời điểm nhạy cảm chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội khoá XIII, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và các sự kiện chính trị quan trọng khác của Thủ đô cũng như của cả nước.

- Tình hình an ninh trong nước còn chứa đựng nhiều yếu tố gây mất ổn định: các phần tử chống đối và bọn cơ hội chính trị đang tìm mọi cách móc nối với các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài âm mưu thành lập và công khai các tổ chức chính trị đối lập, bằng mọi thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc về chủ quyền quốc gia để kích động quần chúng nhằm thực hiện mục tiêu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ ta, đòi thực hiện đa nguyên đa đảng…

- Tình hình tôn giáo: bên cạnh những mặt tích cực, một số đối tượng xấu còn lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà nước để hoạt động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tác động đến tín đồ nhằm thoát ly sự quản lý của chính quyền. Các hiện tượng tôn giáo mới (tà đạo) có chiều hướng phát triển.

- Do bất cập trong việc thực hiện chính sách đền bù đất đai, giải phóng mặt bằng và giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa kịp thời ở một số địa phương dẫn đến tình hình khiếu kiện phức tạp từ nơi khác về địa bàn Quận tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch và phần tử xấu sẽ triệt để lợi dụng vấn đề này để kích động quần chúng gây mất ổn định trên địa bàn. Bên cạnh đó thiên tai dịch bệnh diễn biến khó lường gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

- Do sự tác động của suy thoái kinh tế thế giới, tình hình lạm phát và giá cả tăng cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

- Về tình hình hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp: tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, côn đồ hung hãn, sử dụng vũ khí nóng, chống người thi hành công vụ và các băng nhóm tội phạm ngoại tỉnh về địa bàn có chiều hướng gia tăng. Tệ nạn xã hội như buôn bán sử dụng ma tuý, mại dâm, cờ bạc tiếp tục hoạt động với thủ đoạn tinh vi và chuyên nghiệp hơn …

- Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự vệ sinh môi trường vẫn là những thách thức lớn do những hạn chế về ý thức chấp hành pháp luật của người dân và một số cơ quan trên địa bàn. Cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị chưa đáp ứng yêu cầu tăng dân số, phát triển và hội nhập.

II/ MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1/ Giữ vững ANCT trên địa bàn quận trong mọi tình huống, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, các hoạt động khủng bố, phá hoại, gây bạo loạn hoặc hình thành các điểm nóng mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp gây rối an ninh trật tự, không để xảy ra đột biến bất ngờ.

2/ Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm đã được xác định: các cơ quan TW, thành phố, nhà riêng các đ/c lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các Đại sứ quán và cơ quan đại diện nước ngoài, các sự kiện chính trị, văn hoá…cũng như các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

3/ Kiềm chế và đẩy lùi hoạt động của tội phạm hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất trọng án xảy ra, không để hình thành tội phạm có tổ chức. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chặn đứng và từng bước đẩy lùi các hoạt động tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và các vụ án kinh tế lớn.

4/ Tạo ra sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá.

5/ Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an, Quân đội, lực lượng dự bị động viên, các cơ quan khối nội chính trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, bảo vệ dân phố, dân phòng, phong trào toàn dân BVANTQ phát triển vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

III/ NHIỆM VỤ

1/ Chủ động nắm tình hình, ngăn chặn đẩy lùi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 34/CT-TW ngày 24/4/2009 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về: “Tăng cường đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá”, nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nhất là “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” đi chệch hướng XHCN trong đội ngũ đảng viên, cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận.

2/ Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Thành uỷ, UBND Thành phố liên quan dến vấn đề dân chủ, nhân quyền thực hiện chỉ đạo tại Kế hoạch số 02-KH/TU ngày 31/12/2010 của Thành uỷ Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân quyền trong tình hình mới.

3/ Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương (khoá IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị 12/CT-TW ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, Chỉ thị 16/CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ trong quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Chương trình 03 (khoá XIV) của Thành uỷ về công tác bảo đảm An ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới.

4/ Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra. Nâng cao mức sống, giảm hộ nghèo, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

5/ Phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân gắn với phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá góp phần giữ vững sự ổn định xã hội đảm bảo an ninh trật tự.

6/ Phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện diễn ra trên địa bàn không để xảy ra đột biến, bất ngờ…Tích cực làm tốt công tác bảo vệ nội bộ không để xảy ra nội gián hoặc các phần tử cơ hội, thoái hoá biến chất lọt vào các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể…Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, chủ động phòng ngừa và tích cực giải quyết các điểm nóng trên địa bàn (chú ý việc thực hiện các dự án, giải quyết các điểm 7âu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân).

6/ Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác điều tra khám phá gắn với thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo kế hoạch của Bộ công an và Thành phố.

8/ Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Quyết định 20/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố qui định về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường và Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội.

9/ Tăng cường xây dựng lực lượng quân đội, công an và các cơ quan trong khối nội chính của quận: Trong sạch vững mạnh, vì nhân dân phục vụ, củng cố hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án xử lý tình huống không để bị động bất ngờ.

IV/ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1/ Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh đảm bảo sự lãnh đạo và thực hiện thắng lợi công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quận.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động và âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, làm tốt công tác định hướng dư luận, giải quyết kịp thời những bức xúc trong nội bộ nhân dân.

- Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch vững mạnh: của dân, do dân và vì dân. Kiên quyết thực hiện bước đột phá trong cải cách hành chính, thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp gắn với công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề bức xúc từ cơ sở không để phát sinh phức tạp. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương cũng như trong các cơ quan, đơn vị.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động: tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đồng thời làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2/ Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân để nắm vững và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu cũng như các loại tội phạm. Đề cao ý thức tuân thủ pháp luật, tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với kẻ địch và bọn tội phạm, góp phần bảo vệ ANCT và TTATXH ở địa phương. Kiên quyết xử lý các hoạt động phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác tăng cường pháp chế XHCN.

3/ Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn quận, phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp, công an làm tham mưu. Duy trì và nâng cao hiệu quả việc thực hiện nghị quyết liên tịch giữa CA với quân đội, CA với MTTQ và các đoàn thể, quy chế phối hợp giữa Công an với các ngành… trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự. Khuyến khích các mô hình, chuyên đề của từng phường cũng như của cơ quan, đơn vị phát triển phong phú, sáng tạo, phát huy hiệu quả cao, tuyệt đối tránh phô trương hình thức. Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng lực lượng nòng cốt vững mạnh: bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ…Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết nhân điển hình tiên tiến và kịp thời động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự để động viên khích lệ thúc đẩy phong trào luôn luôn phát triển.

4/ Xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh theo Nghị quyết 28/NQ-TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị về xây dựng Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc và Nghị định 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế theo Nghị quyết 02/ NQ-TW của Bộ chính trị: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an làm tham mưu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn Quận.

5/ Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Trước hết cần chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ công an, Bộ quốc phòng đóng trên địa bàn nhằm xây dựng kế hoạch phối hợp bảo vệ chặt chẽ giữa bên trong và bên ngoài, tiếp tục thực hiện liên kết bảo vệ an ninh trật tự với Bộ tư lệnh cảnh vệ, thường xuyên duy trì giao ban thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng để kiện toàn sự phối hợp, trao đổi thông tin, tranh thủ lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý tình huống có thể xảy ra. Mặt khác cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và ngành chức năng của thành phố và các quận trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn giáp ranh.

6/ Xây dựng lực lượng nòng cốt:

- Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CA Quận và Quận đội trong sạch, vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo:

+ Triển khai thực hiện 6 điều Bác dạy đối với CAND và cuộc vận động CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ cũng như những điều Bác dạy đối với QĐND: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

+ Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho CBCS trước hết là trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội, ngoại ngữ và tin học…

+ Làm tốt công tác quy hoạch và bố trí cán bộ theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra. Công tác luân chuyển cán bộ phải thực hiện đúng quy định, phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn của CBCS.

+ Đảm bảo về cơ sở vật chất, có chính sách động viên CBCS kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, đơn vị…đảm bảo đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, hoạt động có hiệu quả cao, có kỹ năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến công tác tuyển chọn, động viên và làm tốt công tác huấn luyện cũng như chăm lo về cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, tạo điều kiện cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác xây dựng lực lượng đối với các cơ quan trong khối nội chính: Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án theo đúng tinh thần Nghị quyết 49/NQ – TW của Bộ chính trị về cải cách tư pháp. Đối với Toà án và Viện kiểm sát phải thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ: “ Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Các cơ quan khối nội chính phải phối hợp chặt chẽ để điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, kịp thời, tích cực đưa ra xử điểm, xử lưu động các vụ án để răn đe tội phạm và nâng cao cảnh giác cho nhân dân. Ngành thanh tra cần tham mưu triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng giai đoạn 2010 – 2020 và công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo.

V/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/ Quận uỷ và các cấp uỷ Đảng:

- Ban thường vụ quận uỷ tổ chức triển khai chương trình bảo đảm ANCT và TTATXH (giai đoạn 2011 – 2015) đến cán bộ chủ chốt cấp quận và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Căn cứ vào chương trình của Quận uỷ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban ngành, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Ban tuyên giáo quận uỷ chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền để quán triệt và vận động cán bộ và nhân dân thực hiện. Các ban Đảng Quận ủy căn cứ vào chức năng nhiệm vụ kiểm tra hướng dẫn đôn đốc thực hiện chuyên đề

2/ HĐND Quận ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế giám sát việc thực hiện chương trình này, đảm bảo phù hợp với pháp luật và thực tiễn. UBND Quận có kế hoạch chỉ đạo và đảm bảo kinh phí để thực hiện chương trình có hiệu quả.

3/ Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị thuộc quận xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức thực hiện chương trình, thông qua đó động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

4/ Đảng uỷ Công an quận là cơ quan thường trực có nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Quận uỷ, Đảng uỷ Quân sự quận xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện và lãnh đạo đơn vị chủ động xây dựng triển khai các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự. Tham mưu giúp Ban thường vụ Quận uỷ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết theo định kỳ để động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình của Quận uỷ. Công an quận là lực lượng nòng cốt, xung kích trực tiếp thực hiện các nội dung, giải pháp cụ thể đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn Quận.

5/ Đảng uỷ Quân sự quận lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, lập và bổ sung các phương án phòng thủ, đồng thời tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể tổ chức thực tập thực hiện phương án. Bố trí thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân dân, chỉ đạo các đơn vị quân đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với lực lượng công an bảo đảm ANCT và TTATXH trên địa bàn quận.

6/ Cấp uỷ cơ sở các cơ quan trong khối nội chính như Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Thanh tra, Tư pháp, Thi hành án…có kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện chương trình cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng, bảo vệ chấp hành pháp luật, thực hiện tốt cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

7/ Ban chuyên đề về an ninh quốc phòng giúp Quận uỷ tổ chức hội nghị triển khai chương trình và hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Định kỳ 6 tháng tổ chức giao ban đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện đồng thời xác định nhiệm vụ, phân công cụ thể cho từng thành viên của Ban.

Căn cứ chương trình của Quận ủy các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai xong trước quý II/2011.

Quận ủy

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Ba Đình
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67 -QĐ/QU, ngày 04/03/2011 của Ban Thường vụ Quận ủy)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Điều 2. Quy chế này xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị quận nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận.

Điều 3. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả công tác dân vận; thường xuyên quán triệt và thực hiện phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Chương II

TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN

Mục I - TRÁCH NHIỆM LÃNH ĐẠO CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐẢNG

Điều 4. Trách nhiệm của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy

Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận trong hệ thống chính trị quận, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, Thành ủy, Quận ủy về công tác dân vận; theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy:

1. Quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận. Trong nhiệm kỳ, căn cứ yêu cầu cụ thể, Ban Thường vụ Quận uỷ hoặc Quận ủy có Nghị quyết chuyên đề, hàng năm có chương trình công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị quận thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận.

2. Lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong từng thời kỳ. Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

3. Lãnh đạo về tổ chức, nhân sự; bố trí, giới thiệu cán bộ, đảng viên có năng lực phụ trách công tác dân vận, làm lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

4. Định kỳ ba tháng, sáu tháng, một năm và trong trường hợp cần thiết Thường trực Quận ủy nghe Ban Dân vận Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các cơ quan, các tổ chức liên quan báo cáo tình hình công tác dân vận; chỉ đạo việc thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị của quận.

5. Chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy về công tác dân vận trong nhiệm kỳ.

Điều 5. Trách nhiệm của các Ban Đảng và Văn phòng Quận ủy

1. Văn phòng Quận ủy phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Đảng về công tác dân vận.

2. Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, các Đảng ủy phường tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy quy định về biên chế cán bộ trong khối dân vận và hệ thống dân vận từ quận đến cơ sở; triển khai về công tác cán bộ đối với cán bộ làm công tác dân vận.

3. Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận; nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội; hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến về công tác dân vận ở quận. Hướng dẫn nội dung giảng dạy, bồi dưỡng về công tác dân vận tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.

4. Ban Dân vận Quận ủy chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra, giám sát Đảng ủy các phường, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và Quy chế này.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Dân vận Quận ủy

1. Ban Dân vận Quận ủy chủ trì phối hợp tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy về chủ trương, giải pháp về công tác dân vận; chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định thuộc lĩnh vực công tác dân vận của Đảng bộ quận.

2. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, đề xuất việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương về công tác dân vận của Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận đối với các Đảng ủy phường, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định đó.

4. Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa các n